If Skadeförsäkring

If-ambassadörer för inkludering och mångfald

Dela

Att ha rätt kompetens är centralt för ett företags framgång. Och för att attrahera och behålla den kompetensen krävs en inkluderande arbetsmiljö med olika typer av människor. Därför finns det sedan förra året ett internt ambassadörprogram på If för att sätta ytterligare fokus på dessa frågor.

På If vill vi ha en inkluderande arbetsmiljö med stor mångfald. På det sättet stärker vi vår konkurrenskraft genom att bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla den bästa och mest kompetenta personalen. Därför har man på ledningsnivå arbetat för att uppmärksamma dessa frågor. Det har resulterat i ett internt ambassadörprogram, där fjorton anställda har fått lägga en del av sin arbetstid på att arbeta med mångfald och inkluderingsfrågor inom olika områden på If.

Under hösten möttes de utvalda ambassadörerna för en kreativ workshop där de utarbetade fyra olika områden att arbeta med – områden de senare arbetat mer detaljerat med i olika projektgrupper. En av dem som varit med i ambassadörsprogrammet är Engin Marshall. Han flyttade till Sverige som artonåring och har själv fått uppleva hur det känns att komma till ett helt nytt land – och hur viktigt det är med inkludering och likabehandling för att trivas.

Det projekt som Engin Marshall är aktiv i handlar om ”unconscious bias” – omedvetna fördomar. Syftet med projektet är att uppmuntra chefer och medarbetare att utmana sig själva och att ifrågasätta vilka medvetna eller undermedvetna fördomar som finns, och varför vi gör vi de val vi gör. Ifrågasätter man inte sina förutfattade meningar så riskerar man att välja bort andra baserat på felaktiga grunder.

– Att tala om ”unconscious bias” kan ibland anses känsligt och leda till att folk känner sig utpekade för att ha fördomar och behandla människor runt sig orättvist. Men det handlar snarare om att få ett större tålamod, bättre förståelse och respekt för varandras olikheter. En naturlig följd av detta brukar bli att kvalitén på företagets produkter och tjänster förbättras, säger Engin Marshall.

Utöver det har ambassadörsprojekten fokusera på rutiner vid rekrytering, onboarding för nya medarbetare, samt hur man internt kan öka medvetenheten kring inkluderings- och mångfaldsfrågor.

– Jag är tacksam över att jobba på ett företag med en ledning som har insett hur viktigt det är att jobba med mångfald- och inkluderingsfrågor och som lägger stora resurser på det, säger Engin Marshall.

Kontakter

Bilder

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

+46 771-43 00 00

Lugn, vi hjälper dig.

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 6 800 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den finska bankkoncernen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum