Järfällahus Ab

Järfällahus får första markanvisningen i fjärde etappen av Barkarbystaden- 200 hyresrätter vid den kommande tunnelbaneuppgången

Dela

Järfälla kommun tecknar avtal med Järfällahus AB om markanvisning för ett kvarter i den fjärde etappen av Barkarbystaden. Kvarteret ligger i direkt anslutning till torget där en av Barkarbystadens framtida tunnelbaneuppgångar ska byggas och omfattar upp till 200 bostäder plus affärsytor.

Markanvisningen är den första i denna viktiga och centrala del i Barkarbystaden, med två tunnelbaneuppgångar och intensivt stadsliv med stråk för handel, service och kontor. Här ska Järfällahus bygga upp till 200 hyresrätter och 1 600 kvadratmeter lokaler för handel och restauranger.

– Järfällahus vill vara en samhällsbyggare med ledartröja och möjligheten att etablera oss i detta bästa tänkbara läge i Barkarbystaden blir ytterligare en bekräftelse på vår viktiga roll som allmännyttigt bostadsbolag säger Per Wistedt, tf VD för Järfällahus AB. Redan innan denna anvisning har vi planer på ca 1 400 nya bostäder i olika delar av kommunen. Denna anvisning kompletterar våra planer med ytterligare 200 nya bostäder i ett attraktivt läge där vi inte hittills funnits med.

– I Barkarbystaden ska vi bygga en hållbar stad för alla. Det innebär även att vi höjer ambitionerna för kommunens kommunala bostadsbolag. Järfällahus ska med prisvärda och klimatsmarta hyresrätter bidra till en blandning av boendeformer i hjärtat av den nya staden, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Byggstart för kvarteret beräknas till 2021. Kvarterets centrala läge berörs av utbyggnaden av tunnelbanan till Barkarby med planerad byggstart vintern 2018. För att kunna anpassa konstruktioner och grundläggning för både tunnelbanan och kvarteret krävs en tidig markanvisning för att samordna projekteringen med Förvaltningen för utbyggd tunnelbana vid Stockholms läns landsting.

Markanvisningsavtalet med Järfällahus AB avser ett kvarter inom den fjärde etappen i Barkarbystaden. Den totala byggrätten omfattar 21 500 m2 BTA.
Detaljplan för Barkarbystaden IV är på samråd under juni 2018. Detaljplanen förväntas godkännas 2019. Järnvägsplanen som avser utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby station är inlämnad till Trafikverket för fastställelse och byggstart av nya tunnelbanan förväntas ske före årsskiftet 2018.

Beslut om godkännande av markanvisningsavtal med Järfällahus AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 28 maj.

 

Om Barkarbystaden

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta 1, Veddesta 2, Veddesta 3 och Veddesta 4.

Detaljplanen för Barkarbystaden II har vunnit laga kraft och miljödom väntas sommaren 2018. Detaljplanen för Barkarbystaden III har antagits av kommunfullmäktige i Järfälla i mars 2018. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen och väntar där på avgörande.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Järfällahus Ab
Järfällahus Ab
Drabantvägen 2
17750 Järfälla

08 - 580 836 00https://jarfallahus.se/

Järfällahus är ett bostadsföretag i stark utveckling och med stor framtidstro. Bolaget går in i en fas med både nybyggnation och stora moderniseringsprojekt. Bolaget äger ca 5 600 lägenheter och ca 60 000 kvm lokaler belägna i Järfälla kommun nordväst om Stockholm. Bolaget ägs till 100 % av Järfälla kommun och har ett uttalat uppdrag att bidra till kommunens utveckling och expansion.

Följ Järfällahus Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfällahus Ab

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum