Moderaterna i EuropaparlamentetModeraterna i Europaparlamentet

Jessica Polfjärd presenterar rapport om arbetet mot antibiotikaresistens

Dela

Moderaternas Europaparlamentariker Jessica Polfjärd presenterar en rapport med nya förslag för att motverka antibiotikaresistens. Det är en ödesfråga, att likna vid klimatutmaningen. Arbetet måste därför trappas upp och särskilt användningen av antibiotika bland människor behöver begränsas, exempelvis borde det vara förbjudet att få antibiotika utan recept. Ytterst måste också ny antibiotika utvecklas.

- Vi behöver trappa upp insatserna mot antibiotikaresistens. Om vi inte gör detta riskerar vi en framtid där vi kanske kan bota cancer, men dör av en enklare bakterieinfektion. Forskare menar att vanliga orsaker till ökad resistens är felaktig antibiotikaanvändning och felaktiga doser, det finns kunskapsluckor och brister i arbetet. Eftersom bakterier inte förhåller sig till nationsgränser behöver vi agera gemensamt, säger Jessica Polfjärd.

- En helt ny studie från EU:s smittskyddsmyndighet pekar på att resistensen inte är lika utbredd i norra Europa som i södra. Det visar att målmedvetna åtgärder kan göra skillnad. Vi har ett arbete att göra på EU- och global nivå, och det vill jag bidra till med förslagen i den här rapporten, säger Jessica Polfjärd.

I rapporten presenterar Moderaterna åtta förslag för hur vi kan stärka arbetet mot antibiotikaresistens och stå bättre rustade för att möta utvecklingen: 

  • Förbjud möjligheten att inom EU få antibiotika utan recept
  • Ny och mer avancerad antibiotika ska bara få ges ut i reglerad sjukhusmiljö och för vissa diagnoser
  • Utökade sanktioner mot medlemsländerna som inte följer regelverket för antibiotikaanvändning
  • Låt ECDC regelbundet övervaka och rapportera om olika preventionsåtgärder inom EU
  • Inrätta en en global fond som uppmuntrar innovationer och utvecklande av ny antibiotika
  • Ökade anslag till forskning på antibiotika inom ramen för EU:s forskningsprogram Horizon Europe och stimulera fler så kallade public-private partnerships
  • Inrätta en europeisk lista över prioriterade patogener som utgör störst hot mot mänsklig hälsa
  • Inför förlängning av marknadsexklusivitet vad gäller ny antibiotika

Rapporten finns bifogad nedan. 

Kontakter

Lina Stenlund, presskontakt, lina.stenlund@ep.europa.eu, +32 485 911 164

Elin Hansson, kommunikationsansvarig, elin.hansson@ep.europa.eu, +46 70 559 64 24

Dokument

Om

Moderaterna i Europaparlamentet
Moderaterna i Europaparlamentet
Rue Wiertz 60
1047 Bryssel

https://moderaterna.se/europaparlamentariker

Under mandatperioden 2019-2024 har Moderaterna fyra mandat i Europaparlamentet. Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari är Moderaternas Europaparlamentariker. I parlamentet tillhör Moderaterna den största partigruppen, EPP.  

Följ Moderaterna i Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moderaterna i Europaparlamentet

En ny europeisk invandringspolitik7.2.2020 15:44:59 CETNyheter

Sverige måste agera för att EU ska kunna enas om en kontrollerad och förutsägbar invandringspolitik. Det är avgörande för hela samarbetet, för Sverige och för att vi ska kunna lösa våra stora integrationsproblem. Den nya EU-kommissionen har aviserat en nystart för invandringspolitiken. Ambitionen måste nu omsättas i praktiken. Moderaterna presenterar därför sju konkreta steg för hur Europas invandringspolitik bör reformeras: 1. Ett gemensamt europeiskt kvotsystem – medlemsländerna bör själva få sätta upp kvoter för sitt mottagande 2. Förstärk kontrollen över EU:s yttre gräns 3. Ankomstcenter för asylsökande vid EU:s yttre gräns 4. EU-gemensamma regler för beviljande av asyl – tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel 5. Årlig utvärdering av pullfaktorer 6. Fler samarbeten med tredje land 7. Koppla samman bistånds- och invandringspolitiken

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum