Kan distansarbete vara svaret på arbetsmarknadens ojämställdhet?

Dela
Kvinnor som grupp upplever större fördelar med distansarbete än män som grupp. Kvinnor upplever att de får mer tid över till familjen när de arbetar på distans. Män verkar inte uppleva dessa fördelar i lika stor utsträckning.

Det finns mycket forskning som visar att kvinnor halkar efter i löneligan i samband med barnafödande. Detta beror på flera faktorer. Bland annat har kvinnor större uttag av vård av barn (VAB) och de jobbar i större utsträckning deltid. Samtidigt tenderar män att jobba mer efter familjebildning.[1] Kvinnor drabbas i större utsträckning av stress. Det är ett problem som varit på tapeten länge. Vi vet att svensk arbetsmarknad är ojämställd, trots olika politiska reformer för att underlätta för människor att leva mer jämställt. Ett exempel är den utbyggda föräldraförsäkringen och öronmärkta så kallade ”pappamånder” samt lag för att motverka diskriminering i arbetslivet utifrån bland annat kön och föräldraskap. Trots det har vi fortfarande inte en jämställd arbetsmarknad.

I vår rapport ”Jobba hemifrån – är distansarbete här för att stanna?” har vi undersökt hur Fackförbundet ST medlemmar upplevt distansarbete under coronakrisen. Det visade sig att distansarbete kan ha effekter på jämställdheten på den svenska arbetsmarknaden.

Kvinnor är mer sålda på konceptet

En anmärkningsvärd slutsats är att våra resultat visar att kvinnor som grupp upplever större fördelar med distansarbete än män som grupp. Kvinnor upplever att de får mer tid över till familjen när de arbetar på distans. Dels kan det bero på minskad pendling frigör tid som kan det läggas på annat. Men även möjligheten att göra en del hushållsarbete under dagtid ger möjlighet att styra över sin tid mer. Kvinnor uppger dessutom att de kan arbeta mer koncentrerat hemma och mer självständigt. Mellan raderna kan vi utläsa att många kvinnor anser att det är svårare att koncentrera sig på arbetet när de befinner sig på den fysiska arbetsplatsen.

Män å sin sida verkar inte uppleva dessa fördelar i lika stor utsträckning. Det är exempelvis fler män som inte upplever någon större skillnad i balansen mellan fritid och arbetstid. Medan fler kvinnor upplever att det blivit till det bättre.

Kvinnor verkar kunna dra fler fördelar med flexibiliteten som följer med att arbeta på distans, medan män ser lite fler problem. Vi vet sedan tidigare att arbetsmiljön generellt i Sverige är ojämställd. I Arbetsmiljöverkets rapport, En vitbok om kvinnors arbetsmiljö, framgår det tydligt att det finns stora organisatoriska problem i hur vi organiserar våra arbetsplatser. Detta leder till större ohälsa bland kvinnor än män, även om alla drabbas. Att i högre grad kunna påverka sin arbetssituation kan vara en del av lösningen och svaret till varför kvinnor är mer positiva till att arbeta hemifrån.

Ingenting har förändrats

Med det sagt är det viktigt att framhålla att detta inte är en universallösning som passar alla. Bara för att många kvinnor upplever stora tidsvinster och känner sig mindre stressade än tidigare, betyder det inte att något är förändrat i sak. Det är fortfarande ett problem att kvinnor tar ett större ansvar för barn och hem, samtidigt som normen i samhället är att arbeta heltid. Saker som är utmanade att kombinera.

Den senaste versionen av ”På tal om kvinnor och män” visar att kvinnor lägger i snitt nästan dubbelt så mycket tid på hushållssysslor jämfört med män. Om kvinnor bara fortsätter att lägga ner samma tid, även om de känner större äganderätt till sin tid i förhållande till lönearbetet, har inte arbetsmarknaden blivit mer jämställd. Vi har bara omstrukturerat arbetet så att kvinnor kan fortsätta att ta det största ansvaret för barn och hem. Därför behöver vi belysa de vinster som så många lyfter i förhållande till distansarbetet och hur detta faktiskt kan leda till ett mer jämställt arbetsliv. Men det sker inte per automatik.

Visst har samhället gjort en vinst om fler kvinnor kan arbeta heltid och få ihop privat- och arbetsliv, genom att ha möjligheten till att distansarbeta. Men vi måste problematisera bilden och inte bara tro att det löser sig av självt. Det handlar fortfarande om våra förväntningar på kvinnor respektive män. Det handlar om att både män och kvinnor ska ha möjligheten till att ha en god löneutveckling och en arbetssituation att trivas med och få utvecklas inom sitt yrke. Samtidigt som allt det andra händer i livet med relationer och barn etcetera.

Distansarbete kan vara ett verktyg och en väg framåt för en jämställd arbetsmarknad. Men distansarbete är inte en mirakelkur för jämställdhet. Det behövs mer för att samhället ska kunna hantera att vi alla ska arbeta heltid och har ett liv utanför vårt arbete, med allt vad det innebär.

[1] Statistiska centralbyrån, På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2020

Martina Saar

utredare Fackförbundet ST

Nyckelord

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

ST tar strid för säkerheten på pendeltågen2.3.2023 13:57:14 CET | Pressmeddelande

Efter Region Stockholm och Trafikförvaltningens beslut att gå vidare med borttagandet av tågvärdarna på pendeltågen väcker nu Fackförbundet ST tvist mot arbetsgivaren MTR för två fall av hindrande av skyddsombud. Det senaste fallet gäller just den externa utredningen som Trafikförvaltningen gav konsultfirman WSP i uppdrag att göra, och som legat till grund för beslutet om borttagandet av tågvärdarna.

Staten klarar inte uppdraget – viktiga uppgifter hinns inte med20.2.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

De statliga myndigheterna får allt sämre förutsättningar att fullgöra sina uppdrag. Det visar en genomgång som Fackförbundet ST gjort av fyra viktiga sektorer i den statliga förvaltningen. I rapporten ”Otillräcklig stat” konstateras att balansen mellan myndigheternas uppdrag och de förutsättningar de får genom de ekonomiska anslagen, i många fall inte går ihop. Problemen syns inom såväl rättskipningen, som i högskoleutbildningen, och i museisektorn. Dessutom brister den direkta servicen till medborgarna.

Sveriges Lärare ansluter till OFR/S,P,O3.2.2023 09:21:39 CET | Pressmeddelande

Det nybildade fackförbundet Sveriges Lärare har valt att för sina statligt anställda medlemmar ansluta sig till förhandlingsorganisationen Offentliganställdas Förhandlingsråd/Stat, Polis, Officerare (OFR/S,P,O). Efter sammanslagningen av de tidigare lärarfacken har Sveriges Lärare kommit fram till att det är inom OFR som man har möjlighet att maximera det fackliga inflytandet och företrädarskapet för sina medlemmar.

Allt högre arbetsbelastning för statligt anställda14.11.2022 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Arbetsbelastningen har ökat för anställda inom staten. Det visar Fackförbundet STs stora arbetsmiljöundersökning ”Hur mår anställda på statligt uppdrag?”. Högt arbetstempo och för stor arbetsmängd gör att 7 av 10 statligt anställda uppger att de känner sig stressade i jobbet. Brist på inflytande anges ofta som en bidragande orsak till stress. ST anser att staten behöver bli bättre på att resursätta efter behov, både för de anställdas del och för servicen till medborgarna.

Stora åtstramningar väntar för statliga myndigheter8.11.2022 16:45:13 CET | Pressmeddelande

Trots regeringens tidigare utlovade satsningar på många av statens ansvarsområden innebär budgeten för 2023 att stora delar av statsförvaltningen kommer tvingas till åtstramningar. Det menar Fackförbundet ST efter att regeringen presenterat budgetpropositionen för nästa år. Många av Sveriges myndigheter kommer inte få full kompensation för kostnadsökningar, vilket gör att ST bedömer att det finns risk för uppsägningar och nedskärningar i förvaltningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum