Svenska kraftnät

Kapacitetsbehovet i Uppsala med omnejd säkrat redan till 2024

Dela

Svenska kraftnät har i höstens utredningsarbete med att öka kapaciteten skapat lösningar som förser Uppsala med omnejd med önskad kapacitet redan år 2024. Hela sex år tidigare än prognostiserat.

Bild på kraftledning.
Bild på kraftledning.

– Det är förstås mycket glädjande att vi redan 2024 istället för 2030 kan möta efterfrågad kapacitet om cirka 500 MW som regionnätsägaren har efterfrågat, säger Per Eckemark, divisionschef Nät på Svenska kraftnät.

Åtgärden ingår i den utredning för Uppsala inom investeringspaketet NordSyd som drivits det senaste året. I september togs inriktningsbeslut för Uppsala-paketet och därefter har man fortsatt att se över effekten av olika lösningar som framkommit i utredningen.

– Åtgärden i Odensala består av att vi installerar en transformator som gör att vi skapar redundans i området och då kan vi mata effekt till Uppsala söderifrån och därför kan erbjuda ökad kapacitet till Uppsala, säger Per Eckemark.

Idag har Uppsala en inmatning om 300 MW och med tidigare aviserad ökning om 100 MW till år 2023, kan det nu alltså läggas till ytterligare 150 MW till 2024 tack vare åtgärderna i stationerna Odensala och Tuna.

Även om lösningen i Odensala löser en stor del av effektbehovet i Uppsala behövs det ändå genomföras övriga åtgärder i investeringspaket NordSyd. Detta för att långsiktigt säkra leveranser i området och lösa överföringskapaciteten för snitt 2.

Läs mer om investeringspaket NordSyd.

Bilaga: Närliggande åtgärder - Odensala-Tuna.

För mer information eller intervjuförfrågningar, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Nyckelord

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Bilder

Bild på kraftledning.
Bild på kraftledning.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 700 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum