Svenska kraftnät

1 000 personer kan bli civilpliktiga inom elförsörjningen

Dela

Vid utgången av 2028 kan Sverige ha cirka 1 000 inskrivna civilpliktiga inom elförsörjningen. Under 2025 beräknas de första utbildningarna av civilpliktiga kunna genomföras.

Svenska kraftnät fick i oktober 2023 i uppdrag att analysera behovet av civilplikt inom elförsörjningen. I uppdraget har ingått att lämna förslag på åtgärder som behövs för att individer som redan har relevant kompetens ska kunna skrivas in för civilplikt inom elförsörjningen. Uppdraget har bedrivits i nära samverkan med ett brett urval av aktörer inom elförsörjningen samt berörda myndigheter.

− Aktiveringen av civilplikten inom elförsörjningen innebär en viktig första förstärkning av den personella förmågan till elförsörjningen under höjd beredskap, säger Ann-Sofie Fahlgren, enhetschef Elberedskap inom Svenska kraftnät.

Reparationsberedskap samt bemanning av vattenkraftstationer

Inom den nu aktiverade civilplikten är det två områden som bedömts som lämpliga. Det handlar främst om personer som ska reparera skadade elledningar och stationer men också tekniker för att kunna bemanna viktiga vattenkraftsanläggningar.

− Det här bidrar till att återställa elsystemets funktion efter ett angrepp samt upprätthålla elsystemets funktionalitet och den planerbara energiproduktionen vid höjd beredskap och ytterst krig, säger Ann-Sofie Fahlgren.

Kostnaderna för aktivering och genomförande av civilplikt inom elförsörjningen beräknas uppgå till cirka 34 mnkr år 2025 och cirka 60-65 mnkr per år under 2026-2028.

För Svenska kraftnät innebär återaktiveringen av civilplikt inom elförsörjningen ett nytt uppdrag. Ett liknande ansvar hade Svenska kraftnät fram till 2008.

Rapporten Redovisning av uppdrag om analys av civilplikt inom elförsörjningen finns att läsa eller hämta här.

Civilplikt inom elförsörjningen

Regeringen aktiverade i januari 2024 delar av civilplikten för elförsörjningen. Genom den nu aktiverade civilplikten ges en möjlighet att utbilda och krigsplacera personer som inte annars är verksamma inom elförsörjningen. Personer som har nödvändig grundläggande kompetens kan komma att utredas av Svenska kraftnät och bli aktuell för civilplikt. Om resultatet av utredningen visar att individen har nödvändig grundläggande kompetens och är lämplig för civilplikt får Plikt- och prövningsverket skriva in honom eller henne för sådan tjänstgöring, dock inte för civilplikt som omfattar längre grundutbildning än 60 dagar.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 1250 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät söker tillstånd att förstärka elnätet i Sollefteå7.5.2024 09:11:05 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät genomför en historisk satsning för att förnya och bygga ut stamnätet för el i Sverige. I mars ansökte vi om tillstånd att bygga en ny luftledning mellan den befintliga stamnätsstationen i Betåsen och en planerad station i Nässe öster om Långsele. Den planeras vara klar 2028. – Kapacitetsökningen i elnätet blir motsvarande att bygga en trefilig motorväg i stället för en riksväg. Det betyder att vi kommer kunna överföra mer el i nätet, förklarar Rainer Hietalahti, projektledare på Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye