Svenska kraftnät

Aurora Line – nu är första stolpen på plats

Dela

Arbetet med den nya kraftledningen till Finland går fort framåt. Idag restes den första stolpen och redan nästa år ska ledningen börja leverera el.
-Det här är en milstolpe i projektet. Vi håller tidsplanen och det är viktigt för elförsörjningen och för den gröna omställningen, säger Ida Wallentin huvudprojektledare på Svenska kraftnät.

Foto:Lisa Björk
Foto:Lisa Björk

I oktober fick Svenska kraftnät tillstånd av regeringen att bygga Aurora Line. Idag, drygt ett halvår senare, har man rest den första av 654 stolpar som ska upp på den svenska delen av den totalt 38 mil långa 400 kilovoltsledningen. Den går från Messaure i norra delen av Sverige till Pyhänselkä utanför Uleåborg i Finland.

-Det är en milstolpe i detta projekt som är en viktig pusselbit i den gröna omställning som pågår i Norrbotten. När vi kopplar på ledningen kan vi öka effektuttaget i Luleå- och Bodenregionen, säger Ida Wallentin.

Aurora Line är en del av Svenska kraftnäts investeringspaket Fossilfritt övre Norrland som skapats för att möjliggöra den industriella energiomställningen i norra Sverige. Programmet är också en pilot för Svenska kraftnäts nya arbetssätt som ska halvera ledtiderna.

-Det är en viktig ledning och jag vill därför passa på att tacka markägarna längst ledningen för visat tålamod. Vi vet att vårt arbete inte går obemärkt förbi, att det påverkar dem som lever och äger mark längst våra ledningar, säger Ida Wallentin.

Aurora Line är också en investering i ett mer robust och leverenssäkert elsystem vilket är viktigt inte minst med tanke på det rådande säkerhetspolitiska läget.

-Det är bra för Sverige, men det kommer också göra de baltiska länderna mindre energiberoende av Ryssland, säger Ida Wallentin.

-Vi har 25 stolpar färdigmonterade och lite beroende på stolptyp kommer vi att resa ungefär tio stolpar i veckan. Så det är ett stort arbete som ligger framför oss, säger Christer Eneroth projektledare på Svenska kraftnät.

Nästa steg blir sedan att dra linorna mellan stolparna. Det kommer att ske i höst.

Bilder

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 1340 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät söker tillstånd att förstärka elnätet i Sollefteå7.5.2024 09:11:05 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät genomför en historisk satsning för att förnya och bygga ut stamnätet för el i Sverige. I mars ansökte vi om tillstånd att bygga en ny luftledning mellan den befintliga stamnätsstationen i Betåsen och en planerad station i Nässe öster om Långsele. Den planeras vara klar 2028. – Kapacitetsökningen i elnätet blir motsvarande att bygga en trefilig motorväg i stället för en riksväg. Det betyder att vi kommer kunna överföra mer el i nätet, förklarar Rainer Hietalahti, projektledare på Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye