Svenska kraftnät

Välkomna på webbinarium om elektrifieringen av Västra Götaland

Dela

Torsdagen 2 maj bjuder Svenska kraftnät in till ett webbinarium om elektrifieringen av Västra Götaland och om hur stamnätet ska byggas ut för att möta det kraftigt ökade effektbehovet som finns i regionen.

Ett robust och utbyggt stamnät är en förutsättning när stora delar av samhället och industrier ska elektrifieras. Västra Götaland är en region som står inför ett kraftigt ökat effektbehov när stora industrietableringar planeras och fossilfria omställningar ska genomföras. Prognoserna pekar mot att elförbrukningen ska fördubblas till 2030 och tredubblas till 2040 – samtidigt som regionen har ett stort produktionsunderskott. För att möjliggöra elektrifieringen av Västra Götaland genomför Svenska kraftnät flera nätåtgärder som ska höja överföringskapaciteten och öka de regionala effektuttagen i städer som Göteborg, Stenungsund och Mariestad.

I webbinariet kommer vi att redogör för hur Svenska kraftnät ska anpassa stamnätet för att möjliggöra de kraftigt ökade effektbehoven samt diskuterar vad som kommer att krävas på längre sikt för att säkerställa att effektfrågan inte bromsar samhällsutvecklingen. Vi kommer också att beskriva utbyggandsprocessen och vilka de största utmaningar är med en storskalig nätutbyggnad i ett tätbefolkat område. 

Ni är varmt välkomna att delta på webbinariet. Sändningen pågår mellan 14.30-15.30, torsdagen 2 maj, och kommer även att finnas tillgänglig i efterhand.

Länk till evenemangssidan:
Webbinarium - för ett lysande Västra Götaland | Svenska kraftnät (svk.se)

Agendan:

  • Prognoser och effektbehov - vilka planer finns det i regionen?
  • Om nätbyggnadsprocessen - vad är de största utmaningarna med en storskalig nätutbyggnad?
  • Tilldelningstrappan - vilka projekt och nätågtärder ska öka överföringskapaciteten?
  • Framtiden - hur samverkar vi för att säkerställa den långsiktiga elförsörjningen?

 

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 1250 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät söker tillstånd att förstärka elnätet i Sollefteå7.5.2024 09:11:05 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät genomför en historisk satsning för att förnya och bygga ut stamnätet för el i Sverige. I mars ansökte vi om tillstånd att bygga en ny luftledning mellan den befintliga stamnätsstationen i Betåsen och en planerad station i Nässe öster om Långsele. Den planeras vara klar 2028. – Kapacitetsökningen i elnätet blir motsvarande att bygga en trefilig motorväg i stället för en riksväg. Det betyder att vi kommer kunna överföra mer el i nätet, förklarar Rainer Hietalahti, projektledare på Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye