Vänsterpartiet Malmö

Kommunstyrelsens sammanträde - Klimatnödläge erkänt men inte utlyst

Dela

På dagens kommunstyrelsemöte ville vi i Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet att Malmö stad skulle utlysa klimatnödläge och vidta omedelbara åtgärder.

Majoriteten vill inte det. Moderater och Sverigedemokrater ville avslå förslaget helt. Sossar, liberaler och centerpartister ville erkänna att det är ett problem - men inte göra så mycket. Kampen för klimatet fortsätter!

I övrigt behandlades

  • en ansökan från Växtvärket för bygg- och odlingslekplatsen på Guldängen. Vi anser att ansökan är väl underbyggd och att den aktuella verksamheten är mycket viktig för barn och ungdomar i Malmö stad. Vänsterpartiet ansåg att ansökan skulle beviljas i sin helhet och att en långsiktig finansiering skulle tas fram i samarbetet mellan Malmö stad och Växtvärket. Vi förslog också ett tilläggsbeslut: Att Stadskontoret ska ta ansvar för en dialog med Växtvärket om en framtida långsiktig lösning för bygg- och odlingslekplatsen. Tyvärr föll vårt yrkande, och Växtvärket kommer enbart att beviljas hälften av de ansökta medlen under året.
  • ett nytt Miljöprogram. För att ett miljöprogram ska ha en funktion i staden måste både mål och åtgärder fastställas på en politisk nivå som gör att de blir bindande för samtliga nämnder och förvaltningar. Det är dessutom av yttersta vikt att hur mål ska uppnås fattas politiskt. Det är en enorm skillnad i om en negativ miljöpåverkan ska stoppas eller om ett miljöpositivt beteende ska uppmuntras. Ibland behövs båda.
  • firande av Öresundsbron 20 år. Vänsterpartiet tycker det är kul och trevligt med större arrangemang och festligheter, men vill att de satsade resurserna i första hand ska gå till långsiktiga aktiviteter för stadens invånare. Vi ser även att dessa pengar skulle användas bättre till ett utökat kulturutbud i våra olika stadsdelar, eller till våra skolor och förskolor. Bron finns och kommer att uppmärksammas utan detta evenemang så vi reserverade oss mot beslutet att anslå medel till det. 
  • det nya Malmöinitiativet. Vänsterpartiet anser att Malmö stad behöver arbeta för ökad delaktighet från medborgarna och ökad offentlig insyn. Delaktighets -och inflytandefrågorna har i den nya organisationen nedprioriterats. Samtliga nämnder förutom en är stängda för Malmöborna, systematisk medborgardialog mellan politiker och Malmöborna är obefintligt. Vi anser att det ska räcka med att en person väcker ett Malmöinitiativ för att det ska behandlas politiskt. Vi anser även att Malmöinitiativ som är övergripande ska behandlas i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige beroende på vilka beslut som krävs för att genomföra förslaget, om det skulle genomföras. 

 Alla reservationer bifogas. 

Kontakta Emma-Lina Johansson, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen eller Anders Skans, ersättare i kommunstyrelsen för mer information. Kontaktuppgifter nedan. 

Kontakter

Dokument

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet Malmö presenterar en budget för alla människors frihet31.10.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

Förutsättningarna för vår budget är den nuvarande rikspolitiken. Kommunens ekonomi påverkas oerhört mycket av rikspolitiken. När vi nu har en regering som lägger en budget som framförallt gynnar rika och män, måste vi på lokalt plan lägga en budget som motverkar den utvecklingen. Den nationella skattepolitiken ger idag mindre till välfärden men mer i bidrag till de rika genom till exempel rut- och rot- och ränteavdrag. Får vi inte till en förändrad statlig skattepolitik, höjer vi hellre kommunalskatten än äventyrar välfärden.

Malmövänstern motionerar: Inrätta ett Afrosvenskt informations- och kunskapscenter10.10.2019 12:30:38 CESTPressmeddelande

Igår gick Frihetsparaden genom Malmö för att högtidlighålla årsdagen för avskaffandet av den transatlantiska slavhandeln i Sverige. Trots att lång tid har förflutit sedan avskaffandet är afrosvenskars situation fortfarande dålig. Nya rapporter visar på en omfattande strukturell diskriminering av gruppen och Vänsterpartiet kräver nu att det arbete som påbörjades redan 2015 ska fullföljas i Malmö.

Malmövänstern motionerar: Inför biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö18.9.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

I Malmö idag finns trygghetsboende för den som är 70 år eller äldre, har en känsla av otrygghet och ett behov av serviceinsatser från hemtjänsten eller får sina serviceinsatser utförda på annat sätt. Boendeformen är inte biståndsbedömd, den tilldelas endast efter kötid och inte efter behov. Kötiden kan vara flera år och även den äldres ekonomi kan försvåra att flytta till dagens trygghetsboenden. Vänsterpartiet tycker att det ska vara en självklarhet att en persons privata ekonomi inte ska styra tillgång till säkert och tryggt boende för äldre. De personer som är i störst behov ska tilldelas trygghetsboende oavsett ekonomiska förutsättningar och kötid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum