Akademiska sjukhuset

Kraftig ökning av digitala vårdbesök på Akademiska

Dela

Coronapandemin har bidragit till en kraftig ökning av digitala vårdbesök på Akademiska sjukhuset, från 453 stycken 2019 till drygt 14 700 i fjol. Under 2020 genomfördes flest videovårdmöten inom psykiatri följt av barnsjukhuset och rehabilitering/smärtcentrum. Utvecklingen har påskyndats av ambitionen att minska risken för smittspridning, men det handlar också om att möta önskemål från patienter om ökad flexibilitet och tillgänglighet.

Skylt Akademiska sjukhuset
Skylt Akademiska sjukhuset

- Både patienter och personal har efterfrågat möjligheterna att mötas digitalt. Eftersom vi redan tidigare hade förberett för en ökning av digitala mötesformer inom psykiatrin gick det fort att införa under 2020, säger Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef för psykiatri på Akademiska sjukhuset.

I fjol hade psykiatrin totalt 11 307 digitala vårdbesök jämfört med 158 året innan. På mottagningar har man goda erfarenheter av tekniken, framförallt för uppföljning och bedömningssamtal samt för möten och samverkan.

- Det är fantastiska siffror som Akademiska presenterar. Att kunna nyttja digitala lösningar så att vi ökar tillgängligheten för våra invånare och samtidigt ökar produktiviteteten genom att färre uteblir från sina besök är oerhört positivt. När man vant sig att göra vårdbesök digitalt kommer det bli en normal vårdform. Digitala lösningar kan bidra till att förbättra kvalitet, patientsäkerhet och tillgänglighet, ge en mer jämlik vård och effektivare användning av resurser, säger Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen.

Enligt Åsa Törnkvist fungerar digitala vårdbesök för många patienter, även i behandling, men hon betonar att det finns patienter som upplevt det jobbigt att se sig själva i appen.

- Då har videosamtal ofta ersatts med vanliga telefonbesök. Sedan finns det en grupp patienter inom psykiatrin som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap eftersom man inte lärt sig allt som går att göra med mobiltelefoner och datorer. Vi tittar just nu på möjliga insatser för att ge den gruppen insatser för ökad digital delaktighet och kunskap, säger Åsa Törnkvist.

En satsning som gett stor effekt är neuropsykiatrins webbtidbok som införts för att underlätta vårdkontakterna för patienter med ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ofta har svårigheter med framförhållning, struktur, tidspassning och planering. I fjol utökades satsningen till att gälla även läkemedelsgenomgång hos läkare. Webbtidboken har minskat väntetiden till vård. Endast två procent som bokar tid själva uteblir från besök.

Åsa Törnkvist nämner också att appen Min Hälsa är säker och integrerad i verksamhetens journalsystem.

- Jag bedömer att digitala arbetssätt är här för att stanna. En kombination av fysiska och digitala vårdbesök är nog det optimala för många. Vissa patienter måste personalen träffa fysiskt, till exempel för vissa nybesök och för läkemedelutdelning som sker varje dag. Snart har vi förhoppningsvis också en bra digital lösning för gruppbehandling, berättar Åsa Törnkvist.

Även barnsjukhuset har haft en markant ökning av videovårdbesök, från 166 stycken 2019 till 1 286 i fjol. De flesta av barnspecialistmottagningarna har ökat sina videobesök. Situationen med covid-19 har påskyndat en omställning som var i sin linda innan pandemin.

-
Ambitionen har varit att undvika nedstängning och uppskjutna besök, att bibehålla tillgängligheten för att förhindra att barn försämras och behöver söka akutsjukvård med större risk för smitta, berättar Åsa Neumann, tf sektionschef för specialiserad pediatrik.

Istället för avbokningar har mottagningarna ställt om till telefon eller videobesök. Tack vare detta har man hållit undan en vårdskuld och bibehållit korta väntetider. Det är framförallt vård som kräver anestesiresurs som fått skjutas upp. Dessutom har digitala lösningar möjliggjort för läkare att sköta inbokade mottagningsbesök trots att de haft symtom eller ingått i en riskgrupp.

- Den mottagning som mest anammat detta arbetssätt är Uppsala Centrum för Cystisk Fibros, som har en stor andel regionpatienter (även vuxna i riskgrupp). Tack vare omställningen har mottagningen kunnat erbjuda en kontinuerlig vårdkontakt och undvikit att patienterna exponeras för smitta på mottagningen, säger Charlotta Atuma, avdelningschef för specialiserad pediatrik.


För mer information, kontakta:

Frida Antesson, administrativ direktör (sjukhusövergripande om digitala vårdbesök), tel: 018-611 57 45, e-post: frida.antesson@akademiska.se

Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef för psykiatri på Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 20 91, e-post: asa.tornkvist@akademiska.se

Charlotta Atuma, avdelningschef specialiserad pediatrik, Akademiska Barnsjukhuset,
tel: 073-867 04 21, e-post: charlotta.atuma@akademiska.se

Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, tel: 072-227 02 37,
e-post: malin.sjoberg.hogrell@regionuppsala.se

Nyckelord

Bilder

Skylt Akademiska sjukhuset
Skylt Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild
Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef psykiatri, Akademiska sjukhuset
Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef psykiatri, Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild
Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande sjukhusstyrelsen. Foto: Magnus Laupa
Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande sjukhusstyrelsen. Foto: Magnus Laupa
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Midjemått inte mer träffsäkert än BMI för att fånga upp gravida som riskerar havandeskapsförgiftning5.5.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Fetma är känd riskfaktor för graviditetskomplikationer såsom havandeskapsförgiftning. En utmaning är att tidigt i graviditeten kunna identifiera och erbjuda förebyggande behandling för kvinnor i riskzonen. Enligt en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet verkar midjemått inte vara en bättre markör än BMI för att förutspå havandeskapsförgiftning. Detta uppmärksammas på internationella barnmorskedagen 5 maj.

Effekter av hormonell behandling av bröstcancer fokus för studie27.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Närmare åtta av tio kvinnor som får bröstcancer har en hormonpositiv variant vilket innebär att östrogen stimulerar till celldelning så att tumören växer. Trots att många som får antiöstrogenbehandling har påtagliga besvär, exempelvis underlivsbesvär, nedsatt sexuell funktion och försämrad livskvalitet, är kunskapen bristfällig. Nu ska en studie vid Uppsala universitet i samarbete med Akademiska sjukhuset undersöka hur vanligt det är och vilka kopplingar som finns. Syftet är att förbättra omhändertagandet och stödet till de drabbade.

Smarta insulinpennor kan ge personer med diabetes en förbättrad glukoskontroll23.4.2021 11:28:57 CEST | Pressmeddelande

Nu finns en ny generation smarta insulinpennor som kan användas av alla personer med diabetes för att få bättre koll på sina blodsockervärden. Pennan påminner om när den senaste dosen tagits och lagrar information kring insulindoser kontinuerligt vilket underlättar dialogen med läkare. Akademiska sjukhuset är ett av de första centren i världen som har testat den nya tekniken i en unik pilotstudie som är publicerad i tidskriften Diabetes Technology & Therapeutics.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum