Akademiska sjukhuset

Kraftig ökning av digitala vårdbesök på Akademiska

Dela

Coronapandemin har bidragit till en kraftig ökning av digitala vårdbesök på Akademiska sjukhuset, från 453 stycken 2019 till drygt 14 700 i fjol. Under 2020 genomfördes flest videovårdmöten inom psykiatri följt av barnsjukhuset och rehabilitering/smärtcentrum. Utvecklingen har påskyndats av ambitionen att minska risken för smittspridning, men det handlar också om att möta önskemål från patienter om ökad flexibilitet och tillgänglighet.

Skylt Akademiska sjukhuset
Skylt Akademiska sjukhuset

- Både patienter och personal har efterfrågat möjligheterna att mötas digitalt. Eftersom vi redan tidigare hade förberett för en ökning av digitala mötesformer inom psykiatrin gick det fort att införa under 2020, säger Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef för psykiatri på Akademiska sjukhuset.

I fjol hade psykiatrin totalt 11 307 digitala vårdbesök jämfört med 158 året innan. På mottagningar har man goda erfarenheter av tekniken, framförallt för uppföljning och bedömningssamtal samt för möten och samverkan.

- Det är fantastiska siffror som Akademiska presenterar. Att kunna nyttja digitala lösningar så att vi ökar tillgängligheten för våra invånare och samtidigt ökar produktiviteteten genom att färre uteblir från sina besök är oerhört positivt. När man vant sig att göra vårdbesök digitalt kommer det bli en normal vårdform. Digitala lösningar kan bidra till att förbättra kvalitet, patientsäkerhet och tillgänglighet, ge en mer jämlik vård och effektivare användning av resurser, säger Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen.

Enligt Åsa Törnkvist fungerar digitala vårdbesök för många patienter, även i behandling, men hon betonar att det finns patienter som upplevt det jobbigt att se sig själva i appen.

- Då har videosamtal ofta ersatts med vanliga telefonbesök. Sedan finns det en grupp patienter inom psykiatrin som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap eftersom man inte lärt sig allt som går att göra med mobiltelefoner och datorer. Vi tittar just nu på möjliga insatser för att ge den gruppen insatser för ökad digital delaktighet och kunskap, säger Åsa Törnkvist.

En satsning som gett stor effekt är neuropsykiatrins webbtidbok som införts för att underlätta vårdkontakterna för patienter med ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ofta har svårigheter med framförhållning, struktur, tidspassning och planering. I fjol utökades satsningen till att gälla även läkemedelsgenomgång hos läkare. Webbtidboken har minskat väntetiden till vård. Endast två procent som bokar tid själva uteblir från besök.

Åsa Törnkvist nämner också att appen Min Hälsa är säker och integrerad i verksamhetens journalsystem.

- Jag bedömer att digitala arbetssätt är här för att stanna. En kombination av fysiska och digitala vårdbesök är nog det optimala för många. Vissa patienter måste personalen träffa fysiskt, till exempel för vissa nybesök och för läkemedelutdelning som sker varje dag. Snart har vi förhoppningsvis också en bra digital lösning för gruppbehandling, berättar Åsa Törnkvist.

Även barnsjukhuset har haft en markant ökning av videovårdbesök, från 166 stycken 2019 till 1 286 i fjol. De flesta av barnspecialistmottagningarna har ökat sina videobesök. Situationen med covid-19 har påskyndat en omställning som var i sin linda innan pandemin.

-
Ambitionen har varit att undvika nedstängning och uppskjutna besök, att bibehålla tillgängligheten för att förhindra att barn försämras och behöver söka akutsjukvård med större risk för smitta, berättar Åsa Neumann, tf sektionschef för specialiserad pediatrik.

Istället för avbokningar har mottagningarna ställt om till telefon eller videobesök. Tack vare detta har man hållit undan en vårdskuld och bibehållit korta väntetider. Det är framförallt vård som kräver anestesiresurs som fått skjutas upp. Dessutom har digitala lösningar möjliggjort för läkare att sköta inbokade mottagningsbesök trots att de haft symtom eller ingått i en riskgrupp.

- Den mottagning som mest anammat detta arbetssätt är Uppsala Centrum för Cystisk Fibros, som har en stor andel regionpatienter (även vuxna i riskgrupp). Tack vare omställningen har mottagningen kunnat erbjuda en kontinuerlig vårdkontakt och undvikit att patienterna exponeras för smitta på mottagningen, säger Charlotta Atuma, avdelningschef för specialiserad pediatrik.


För mer information, kontakta:

Frida Antesson, administrativ direktör (sjukhusövergripande om digitala vårdbesök), tel: 018-611 57 45, e-post: frida.antesson@akademiska.se

Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef för psykiatri på Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 20 91, e-post: asa.tornkvist@akademiska.se

Charlotta Atuma, avdelningschef specialiserad pediatrik, Akademiska Barnsjukhuset,
tel: 073-867 04 21, e-post: charlotta.atuma@akademiska.se

Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, tel: 072-227 02 37,
e-post: malin.sjoberg.hogrell@regionuppsala.se

Nyckelord

Bilder

Skylt Akademiska sjukhuset
Skylt Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild
Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef psykiatri, Akademiska sjukhuset
Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef psykiatri, Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild
Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande sjukhusstyrelsen. Foto: Magnus Laupa
Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande sjukhusstyrelsen. Foto: Magnus Laupa
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Avancerad intensivvård förbättrar överlevnaden för de mest underburna barnen2.3.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

En konsekvent, avancerad neonatalvård för alla barn som föds extremt för tidigt leder till en överlevnad som inte skiljer sig nämnvärt mellan barn födda i graviditetsvecka 22 och 24. Det framgår av en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet där forskarna följt barn födda under perioden 2006-2015. Enligt forskarna talar studien för att aktiva intensivvårdsinsatser bör erbjudas de extremt underburna barnen.

Akademiska först i Skandinavien med kateterburen operation av hjärtklaffar vid hormonproducerande cancer22.2.2021 12:45:00 CETPressmeddelande

Thoraxkirurger på Akademiska sjukhuset har för första gången i Skandinavien utfört ett dubbelt hjärtklaffsingrepp med kateterteknik på en patient som tidigare genomgått öppen hjärtkirurgi för klaffsjukdom relaterad till neuroendokrin tumörsjukdom. Metoden innebär ökade möjligheter till andragångsoperationer av hjärtklaffarna för denna patientgrupp.

Patienter ger högre betyg till Akademiska17.2.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Det gäller i stort sett alla punkter, men skillnaden är störst vad gäller miljön, såsom lokalernas standard och en trivsam miljö. Även tillgängligheten uppskattas. 60 procent upplevde inga eller små problem med väntetiderna trots den höga beläggningen under pandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum