ECPAT

Kvinnliga förövare allt vanligare i övergreppsmaterial på barn på nätet

Dela

ECPAT Sverige lanserar rapporten ”Sexuell exploatering av barn på internet”, där flera tydliga tendenser gällande övergreppsmaterial på barn på nätet uppmärksammas. Det handlar om sexuell utpressning av barn, live-streamad sexuell exploatering av barn och att kvinnliga förövare har dykt upp allt oftare de senaste 18 månaderna.

Antalet inkomna tips till ECPAT Hotline har ökat de senaste åren. Under 2017 inkom 7088 tips, vilket innebär att antalet inkomna tips fortsätter att öka. Tipsen granskas och skickas sedan vidare till polisen, Interpol eller hotlines i andra länder om övergreppet har spårats dit. Sedan ECPAT Hotline startade har våldet i det granskade materialet blivit allt grövre och barnen allt yngre.

Kvinnliga förövare har alltid varit synliga i material som kommer in till ECPAT Hotline, men de senaste 18 månaderna har de dykt upp allt oftare. Ökningen är så pass tydlig att det är viktigt att få mer kunskap om kvinnliga förövare och brottsoffren. Genom kunskap kan förhoppningsvis fler av brotten upptäckas, hanteras rätt och rätt insatser, stöd och vård kan ges till barnen som utsatts för sexuella övergrepp.

-Andelen kvinnliga förövare har ökat i det granskade övergreppsmaterialet, från att tidigare ha dykt upp någon gång i veckan till en situation där vi nu ser det flera gånger varje dag. Vi har ingen bra förklaring till utvecklingen men det är ett fokusområde för oss framöver. Det finns risker kopplade till fördomar om att kvinnor inte begår övergrepp, som kan resultera i att de pojkar och flickor som utsätts inte hittas, berättar, eller får rätt hjälp, säger Thomas Andersson, senior rådgivare ECPAT Sverige.

De tips som bedömdes som illegala rörde hela skalan från utnyttjande av barn för sexuell posering till våldtäkt. De barn som exploateras i övergreppsmaterialet var både pojkar och flickor, från spädbarn till pubertetsutvecklade barn, även om flickor som ännu inte påbörjat pubertetsutvecklingen var vanligast förekommande. Andelen spädbarn är fortsatt väldigt hög, och har dessutom ökat från 8,5% till 9 jämfört med förra året. Siffran ligger även mycket högt i jämförelse med andra hotlines runt om i världen.

I rapporten beskrivs också två allt vanligare tillvägagångssätt att exploatera barn sexuellt på nätet. Den sexuella utpressningen av barn på internet handlar ofta om att en förövare skickar ett hot till ett barn och kräver bilder eller filmer på barnet med sexuellt innehåll. Det är inte ovanligt att förövaren hotar om att skada någon person som står barnet nära och att barnet utsätts för tidspress för att skapa stress och att möjligheterna till att komma ur situationen känns obefintliga.

-Det finns allvarliga kunskapsbrister om den här typen av brott trots att det blir allt vanligare. Med ökad kunskap hos barn och vuxna kan sexuell utpressning av barn på nätet förebyggas. Det är också viktigt att företag som driver tjänster som förövare kan missbruka tar ansvar för att skydda barnen genom att förbättra bemötandet och samverkan med polis, utveckla verktyg och tänka in skydd för barn redan när tjänsterna utvecklas. Det allra viktigaste är att polisanmäla varje gång, säger Thomas Andersson.

Live-streamad sexuell exploatering av barn innebär att en person beställer och regisserar sexuella övergrepp på barn som streamas i realtid. Ett brott som involverar flera aktörer; beställaren som betalar och tittar på övergreppet, den som tar emot betalningen och utför övergreppen på barnet samt barnet som utsätts för övergreppen. Mycket pekar på att live-streamade övergrepp på barn är ett vanligare brott än vad som framkommer, men brotten är svåra att upptäcka. Fokus måste vara att identifiera barnet som utsätts.

ECPAT Sveriges rapport ”Sexuell exploatering av barn på internet” bygger på statistik och erfarenheter från ECPAT Hotline 2017, den beskriver också aktuella utmaningar kopplade till svenska rättsfall samt nya metoder för att motverka spridningen av övergreppsmaterial.

Kontakter

Dokument

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige arbetar med att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel. Organisationens arbete motverkar produktion och spridning av dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt. ECPAT-organisationer finns i fler än 80 länder.

Läs mer på www.ecpat.se eller www.ecpat.se/blogg.
Följ ECPAT Sverige på Facebook och Twitter.

ECPAT International: www.ecpat.org.

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Ny generalsekreterare på ECPAT Sverige har utsetts29.6.2018 09:20Pressmeddelande

Anna Karin Hildingson Boqvist blir ny generalsekreterare på ECPAT Sverige. Hon jobbar nu som vikarierande barnombudsman och chef för myndigheten Barnombudsmannen. I dessa roller har Anna Karin Hildingson Boqvist haft övergripande ansvar för samtliga delar av verksamheten, både operativt och strategiskt. Under sina 16 år på Barnombudsmannen har hon haft olika roller som projektledare, jurist och enhetschef. -Jag är stolt och glad, men samtidigt ödmjuk inför det svåra men viktiga uppdrag ECPAT har. Jag har arbetat med barns rättigheter hela mitt yrkesliv och vet att barns och ungas egna erfarenheter är oerhört viktiga att ta tillvara. Vi vuxna sitter inte inne med alla svaren, även om vi ofta tror det, säger Anna Karin Hildingson Boqvist. Rekryteringen av en ny generalsekreterare har letts av ECPATs styrelseordförande; Kent Persson. Processen för att hitta rätt person till uppdraget som organisationens högsta chef har noggrant arbetats fram tillsammans med styrelsens övriga ledamöter. -

Kristina Sandberg utsedd till tf generalsekreterare för ECPAT Sverige16.3.2018 06:27Pressmeddelande

ECPATs styrelse har från och med den 12 mars 2018 utsett Kristina Sandberg till tillförordnad generalsekreterare för organisationen. - Styrelsen är glad över att Kristina Sandberg tackat ja till förordnandet. Det skapar en trygghet för organisationen och våra finansiärer att verksamheten nu kan fortsätta stabilt fram till dess att en ny generalsekreterare är rekryterad, säger Kent Persson, styrelseordförande för ECPAT Sverige. - ECPAT är i full fart med att planera insatser under valåret där frågan om barnsexhandel är en av de viktigaste frågorna. Styrelsen har snabbt tillsatt en tf generalsekreterare för att leda verksamheten framåt under den perioden som en rekryteringsprocess pågår för att finna en ny generalsekreterare. Under 2017 har intresset för frågorna ökat och allt fler är villiga att stödja vår verksamhet. Vi känner oss trygga i att kunna rekrytera en ny ledare till vår verksamhet och Kristina Sandberg kommer att kunna bidra till att ECPAT under det viktiga verksamhetsåret 2

ECPAT Sverige först i Europa med effektivt verktyg mot sexualbrott mot barn på nätet15.2.2018 06:30Pressmeddelande

ECPAT Sveriges hotline kommer att som första hotline i Europa arbeta med verktyget Arachnid, som effektivt hittar och tar ned bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn på internet. I veckan hålls den internationella konferensen Solution Summit i Stockholm där olika aktörer från olika länder visar upp metoder och lösningar för att stoppa våld mot barn. Det är också startskottet på ett samarbete mellan ECPAT Sverige och Canadian Center for Child Protection (C3P). Samarbetet innebär att ECPAT Hotline, som drivs av ECPAT Sverige sedan 2006, ansluter sig till systemet och plattformen Arachnid för att motverka spridningen av dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Arachnid är en webcrawler och plattform framtagen av C3P som hittills sökt upp och kontrollerat över 41 miljarder bilder på 1,1 miljarder websidor. Det har resulterat i att ca 80 000 unika bilder och filmer kan identifieras varje månad och att de som ansvarar för de servrar där materialet påträffats får ett meddel

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum