ECPAT

Kvinnliga förövare allt vanligare i övergreppsmaterial på barn på nätet

Dela

ECPAT Sverige lanserar rapporten ”Sexuell exploatering av barn på internet”, där flera tydliga tendenser gällande övergreppsmaterial på barn på nätet uppmärksammas. Det handlar om sexuell utpressning av barn, live-streamad sexuell exploatering av barn och att kvinnliga förövare har dykt upp allt oftare de senaste 18 månaderna.

Antalet inkomna tips till ECPAT Hotline har ökat de senaste åren. Under 2017 inkom 7088 tips, vilket innebär att antalet inkomna tips fortsätter att öka. Tipsen granskas och skickas sedan vidare till polisen, Interpol eller hotlines i andra länder om övergreppet har spårats dit. Sedan ECPAT Hotline startade har våldet i det granskade materialet blivit allt grövre och barnen allt yngre.

Kvinnliga förövare har alltid varit synliga i material som kommer in till ECPAT Hotline, men de senaste 18 månaderna har de dykt upp allt oftare. Ökningen är så pass tydlig att det är viktigt att få mer kunskap om kvinnliga förövare och brottsoffren. Genom kunskap kan förhoppningsvis fler av brotten upptäckas, hanteras rätt och rätt insatser, stöd och vård kan ges till barnen som utsatts för sexuella övergrepp.

-Andelen kvinnliga förövare har ökat i det granskade övergreppsmaterialet, från att tidigare ha dykt upp någon gång i veckan till en situation där vi nu ser det flera gånger varje dag. Vi har ingen bra förklaring till utvecklingen men det är ett fokusområde för oss framöver. Det finns risker kopplade till fördomar om att kvinnor inte begår övergrepp, som kan resultera i att de pojkar och flickor som utsätts inte hittas, berättar, eller får rätt hjälp, säger Thomas Andersson, senior rådgivare ECPAT Sverige.

De tips som bedömdes som illegala rörde hela skalan från utnyttjande av barn för sexuell posering till våldtäkt. De barn som exploateras i övergreppsmaterialet var både pojkar och flickor, från spädbarn till pubertetsutvecklade barn, även om flickor som ännu inte påbörjat pubertetsutvecklingen var vanligast förekommande. Andelen spädbarn är fortsatt väldigt hög, och har dessutom ökat från 8,5% till 9 jämfört med förra året. Siffran ligger även mycket högt i jämförelse med andra hotlines runt om i världen.

I rapporten beskrivs också två allt vanligare tillvägagångssätt att exploatera barn sexuellt på nätet. Den sexuella utpressningen av barn på internet handlar ofta om att en förövare skickar ett hot till ett barn och kräver bilder eller filmer på barnet med sexuellt innehåll. Det är inte ovanligt att förövaren hotar om att skada någon person som står barnet nära och att barnet utsätts för tidspress för att skapa stress och att möjligheterna till att komma ur situationen känns obefintliga.

-Det finns allvarliga kunskapsbrister om den här typen av brott trots att det blir allt vanligare. Med ökad kunskap hos barn och vuxna kan sexuell utpressning av barn på nätet förebyggas. Det är också viktigt att företag som driver tjänster som förövare kan missbruka tar ansvar för att skydda barnen genom att förbättra bemötandet och samverkan med polis, utveckla verktyg och tänka in skydd för barn redan när tjänsterna utvecklas. Det allra viktigaste är att polisanmäla varje gång, säger Thomas Andersson.

Live-streamad sexuell exploatering av barn innebär att en person beställer och regisserar sexuella övergrepp på barn som streamas i realtid. Ett brott som involverar flera aktörer; beställaren som betalar och tittar på övergreppet, den som tar emot betalningen och utför övergreppen på barnet samt barnet som utsätts för övergreppen. Mycket pekar på att live-streamade övergrepp på barn är ett vanligare brott än vad som framkommer, men brotten är svåra att upptäcka. Fokus måste vara att identifiera barnet som utsätts.

ECPAT Sveriges rapport ”Sexuell exploatering av barn på internet” bygger på statistik och erfarenheter från ECPAT Hotline 2017, den beskriver också aktuella utmaningar kopplade till svenska rättsfall samt nya metoder för att motverka spridningen av övergreppsmaterial.

Kontakter

Dokument

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige arbetar med att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel. Organisationens arbete motverkar produktion och spridning av dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt. ECPAT-organisationer finns i fler än 80 länder.

Läs mer på www.ecpat.se eller www.ecpat.se/blogg.
Följ ECPAT Sverige på Facebook och Twitter.

ECPAT International: www.ecpat.org.

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

ECPAT: Ökning av avklädda bilder och filmer som barn och unga tagit på sig själva3.4.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva. Risken finns att materialet sprids vidare utan samtycke, och det kan hamna på sidor där det finns förövare som utnyttjar bilderna för egna syften. Det förekommer också att förövare genom hot och utpressning tvingar barn att ta bilder på sig själva. Det visar årets rapport från barnrättsorganisationen ECPAT.

Ny forskningsstudie: Stora skillnader i åklagares kunskapsnivå när det gäller internetrelaterade sexualbrott mot barn skapar rättsosäkerhet1.2.2019 07:15:00 CETPressmeddelande

Vilken åklagare som driver ett ärende spelar en avgörande roll för hur internetrelaterade sexualbrott mot barn utreds. Det visar en ny forskningsstudie framtagen på uppdrag av ECPAT Sverige. Utöver grundläggande kunskap hos den enskilde åklagaren så visar både studien och aktuella rättsfall att åklagares personliga kvaliteter som mod och engagemang kan få en helt avgörande roll för fallets utgång.

Ny generalsekreterare på ECPAT Sverige har utsetts29.6.2018 09:20:00 CESTPressmeddelande

Anna Karin Hildingson Boqvist blir ny generalsekreterare på ECPAT Sverige. Hon jobbar nu som vikarierande barnombudsman och chef för myndigheten Barnombudsmannen. I dessa roller har Anna Karin Hildingson Boqvist haft övergripande ansvar för samtliga delar av verksamheten, både operativt och strategiskt. Under sina 16 år på Barnombudsmannen har hon haft olika roller som projektledare, jurist och enhetschef. -Jag är stolt och glad, men samtidigt ödmjuk inför det svåra men viktiga uppdrag ECPAT har. Jag har arbetat med barns rättigheter hela mitt yrkesliv och vet att barns och ungas egna erfarenheter är oerhört viktiga att ta tillvara. Vi vuxna sitter inte inne med alla svaren, även om vi ofta tror det, säger Anna Karin Hildingson Boqvist. Rekryteringen av en ny generalsekreterare har letts av ECPATs styrelseordförande; Kent Persson. Processen för att hitta rätt person till uppdraget som organisationens högsta chef har noggrant arbetats fram tillsammans med styrelsens övriga ledamöter. -

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum