Lantbrukarnas Riksförbund

Långsam bredbandsutbyggnad hot mot lantbruket

Dela

Regeringen och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman måste säkerställa att framtidens 5G-utbyggnad också når landsbygden. Annars riskeras utvecklingsmöjligheterna inom svensk livsmedelsproduktion. – Vi vill att regeringen ger statliga Teracom i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda 5G-täckning för lantbrukets och landsbygdens behov, via Teracoms höghöjdsmaster, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström och vd Anna Karin Hatt.

Det svenska jord- och skogsbruket tillför Sverige stora värden i form av mat, energi, arbetstillfällen, miljönytta och jobb och tillväxt i hela landet. För att nå de politiska målen om en ökad livsmedelsproduktion och en växande bioekonomi i Sverige, behövs en stabil, säker och snabb uppkoppling i landsbygdsmiljö.

– Det handlar om att säkra att företagare i de gröna näringarna ska kunna sköta sitt företag från gården, traktorn eller skogsmaskinen. För att möjligheterna ska realiseras, behöver fiberutbyggnaden på landsbygden fortsätta samtidigt som framtida tillgänglighet till 5G måste säkerställas. Idag har endast 53 procent av lantbruksföretagen tillgång till en snabb uppkoppling, säger Anna Karin Hatt.

Dagens och framtidens jord- och skogsbruk blir allt mer beroende av modern teknik. Det förutsätter säker och stabil tillgång till fast och mobilt bredband. Det gäller i stallet på mjölkgården, på åkern för att kunna precisionsodla och i det skogsområde som ska röjas, huggas eller markberedas.

– Möjligheten att använda sig av framtidens 5G-nät är inte bara en viktig del i att stärka det svenska lantbrukets lönsamhet och konkurrenskraft. Det är viktigt för hela Sveriges försörjningstrygghet, där lantbruket av regeringen klassats som en samhällsviktig funktion, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Digitaliseringen kan delvis kompensera för långa avstånd och avlägsna marknader, men framförallt skapas möjligheter till nya affärsmodeller och effektivare och mer precis produktion, vilket minskar resursanvändningen. En viktig del i framtidens digitalisering är ett mobilt bredband på landsbygden som svarar upp mot de krav som ställs inom bland annat utvecklingen av ”sakernas Internet”, Internet of Things.

LRF vill att Anders Ygeman och regeringen ger Teracom i uppdrag att undersöka möjligheterna att möta lantbrukets behov genom att kombinera 5G med höghöjdsmaster, och att Post- och telestyrelsens får i uppdrag att undersöka vilket krav som kan ställas på kommersiella operatörer att tillhandahålla 5G-uppkoppling i de områden där det finns en kommersiellt intresse, som i de områdena också täcker lantbrukets och andra samhällskritiska funktioners behov.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Svensk odling behöver sin ordinarie arbetsstyrka1.6.2020 11:42:35 CESTPressmeddelande

Svensk odling av bär och grönsaker samt skogsbruket har under våren fått en ovanligt framträdande roll. Bristen på arbetskraft blev stor, regeringen klassade livsmedelsproduktion som samhällsviktig och många arbetssökande vände sig till odlingen för jobb. - Vi är enormt tacksamma för allt stöd från regering, organisationer och alla sökande. Många av våra medlemsföretag har tack vare hårt eget arbete, och de insatser som gjorts, kunnat få tag på hela eller delar av sin ordinarie arbetskraft eller ny arbetskraft. Nu återstår att säkra att de som fortsatt har arbetskraftsbehov kan få in både erfaren personal och komplettera där det fortsatt saknas, säger Anna Karin Hatt, vd på Lantbrukarnas Riksförbund.

Stall Caroline Holm AB utsedd till "Årets Hästföretagare 2020"29.5.2020 13:33:34 CESTPressmeddelande

För tredje året utses Årets Hästföretagare av Hästföretagarcentrum, ett samarbete mellan LRF Häst, Ludvig & Co, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), samt riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången. Årets pris går till Stall Caroline Holm AB. – Jag ser verkligen fram emot att, tillsammans med min personal o team, få möjligheten att fortsätta utvecklas, säger Caroline Holm när hon får beskedet.

LRF går vidare med egen handlingsplan för viltförvaltning27.5.2020 10:21:44 CESTPressmeddelande

Vildsvinsskador är ett reellt hot mot Sveriges lantbruk. Vi kan inte acceptera att vilt tillåts sätta villkoren för produktionen av mat och skog i Sverige. Efter förra årets stämma bjöd LRF in Svenska jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund för att arbeta med en gemensam handlingsplan med syfte att minska viltskadorna i skog och jordbruk. – Vi har hittills funnit samsyn i flera delar av arbetet, men dessvärre har vi svårt att enas om vissa delar, exempelvis om nationella mål gällande förvaltningen. Vildsvinsfrågan och är en ödesfråga för en del av våra medlemmars fortsatta existens och så viktigt för LRFs medlemmar att vi dessvärre inte ser någon annan utväg än att fortsätta med handlingsplanen på egen hand, säger Palle Borgström, riksförbundsordförande LRF.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum