Lejonfastigheter AB

Lejonfastigheters ansvarskod för hållbara leverantörsled

Dela

Som första kommunägda bolag i Linköping presenterar Lejonfastigheter en ansvarskod. Koden beskriver hur vi ser på arbetsvillkor, miljöansvar, affärsetik och korruption.

Lejonfastigheter vill arbeta ansvarsfullt med hela leverantörskedjan och vi vill samverka med våra leverantörer för ett hållbart och medvetet företagande.

- Byggbranschen anses vara en högriskbransch när det gäller mänskliga rättigheter, korruption, arbetsrätt och miljö, säger Maria Widfeldt, hållbarhetschef på Lejonfastigheter. Därför behöver vi vara noggranna med hur ansvarsfrågorna hanteras i alla delar av leverantörsledet.

Ansvarskoden kommer att ingå i våra leverantörsavtal.

- Vi vill skapa mervärde i vårt uppdrag för Linköping genom att verka för korrekta arbetsvillkor och god arbetsmiljö på våra byggen och genom att tydligt motverka korruption, säger Ann de Jonge, vd för Lejonfastigheter. Denna överenskommelse med våra leverantörer kommer att utveckla vårt gemensamma arbete med hållbart företagande.

Ansvarskoden presenteras för våra leverantörer i anslutning till Lejonfastigheters evenemang Green Drinks den 14 september.

Hållbara leverantörsled – ett högaktuellt ämne på Green Drinks

Välkommen till en intressant debatt om företags ansvar för sina leverantörsled. Vi presenterar en initierad panel som för en öppen och erfarenhetsbaserad dialog inriktad på lösningar. I panelen ingår Parul Sharma, en av Sveriges mest inflytelse¬rika experter på företags samhällsansvar, människorättsjurist och specialist på antikorruptionsarbete.

I panelen:

Parul Sharma, ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation och rektor vid The Academy for Human Rights in Business

Henrik Landelius, chef för NCC:s byggverksamhet i Sverige

Göran Lundström, vd för Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Kristina Edlund, Kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun

Ann de Jonge, vd för Lejonfastigheter

Torsdagen den 14 september klockan 16.00–17.00.

Plats: Alva Myrdals torg, Vallastaden.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:           

Maria Widfeldt, hållbarhetschef, telefon 072-580 08 08

Ann de Jonge, vd, telefon 070-631 30 33

Jenny Arklund, kommunikatör, telefon 070-546 56 96

 

Nyckelord

Kontakter

Om

Lejonfastigheter AB
Lejonfastigheter AB
Box 1943, Södra Stånggatan 1
581 18 Linköping

013-20 52 20http://www.lejonfastigheter.se

Lejonfastigheter AB äger, förvaltar och utvecklar miljöer för offentliga verksamheter i Linköpings kommun. Vi ansvarar för 280 fastigheter som rymmer utbildning, omsorg, kultur och sport. Vår vision är att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer som kännetecknas av kvalitet, trivsel och trygghet.