Lantbrukarnas Riksförbund

LRF går vidare med egen handlingsplan för viltförvaltning

Dela

Vildsvinsskador är ett reellt hot mot Sveriges lantbruk. Vi kan inte acceptera att vilt tillåts sätta villkoren för produktionen av mat och skog i Sverige. Efter förra årets stämma bjöd LRF in Svenska jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund för att arbeta med en gemensam handlingsplan med syfte att minska viltskadorna i skog och jordbruk. – Vi har hittills funnit samsyn i flera delar av arbetet, men dessvärre har vi svårt att enas om vissa delar, exempelvis om nationella mål gällande förvaltningen. Vildsvinsfrågan och är en ödesfråga för en del av våra medlemmars fortsatta existens och så viktigt för LRFs medlemmar att vi dessvärre inte ser någon annan utväg än att fortsätta med handlingsplanen på egen hand, säger Palle Borgström, riksförbundsordförande LRF.

Därmed väljer LRF avsluta arbetet med att försöka skapa en gemensamt handlingsplan för att minska viltskador, där vildsvinsfrågan är mest akut. LRF samarbetar redan med jägarorganisationerna i flera frågor och det finns en avsiktsförklaring om arbetet i älgförvaltningen med Svenska Jägareförbundet. 

– Vi har en överenskommelse med Jägarnas Riksförbund om älgförvaltningen, som även innehåller gemensamma mål om skador. Vi har även samsyn kring förenklad försäljning av vildsvinskött från jägare till konsument. LRF samarbetar gärna med jägarorganisationerna framöver både på nationell och regional nivå, men just denna handlingsplan är inte möjlig att nå samsyn inom, säger Palle Borgström.  

 LRF är nöjt med att Naturvårdsverkets förvaltningsplan för vildsvin har tydligt uppsatta mål för att skadorna ska halveras till 2025. Även förslaget från Livsmedelsverket om förenklad försäljning av vildsvinskött är bra, men ännu har drabbade lantbrukare sett effekterna, då detta troligen inte kan träda i kraft förrän 2021. 

Just nu ligger ett förslag från LRF gällande reglerad utfodring av vilt för beredning hos regeringen. I beredningen och framtida beslutsförfarande i riksdagen är det av yttersta vikt att politikerna beaktar både jägarnas och lantbrukets olika intressen och värdena av respektive verksamhet. Jaktens värde (köttvärde respektive rekreation) beräknas till 4,5 miljarder per år (av SLU), och detta måste sättas i relation till jordbrukets produktionsvärde på 57 miljarder per år (Jordbruksverket) och exportvärdet från skogen på 149,6 miljarder per år (Skogsindustrierna, 2019). 

För LRFs medlemmar är det avgörande att kunna bedriva jord- och skogsbruk och att vi får använda vår expertis för att besluta om vilka grödor som ska odlas var. Det är inte acceptabelt att det i vissa områden är viltet som sätter förutsättningarna för odling och skogsbruk, säger Palle Borgström

Frågan är större än vildsvin och därför kommer LRF att utvidga arbetet med en handlingsplan för att minska vildsvinsskador till att inkludera allt vilt som i dagsläget är ett hot mot svensk livsmedelsproduktion.  

 

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Gigantiskt digitalt hållbarhetsmöte i Sverige26.6.2020 11:14:42 CESTPressmeddelande

I början av juli skapar LRF hållbarhetshistoria. Då håller det svenska lantbruket världens troligen största digitala hållbarhetsmöte. LRF hoppas på upp emot 25 000 deltagare. – Jord- och skogsbruket måste ta ledningen i hållbarhetsdebatten. Vi har det helhetsperspektiv och den kunskap som behövs för att lyfta debatten. Den gröna framtiden ligger bokstavligen i våra händer, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF rekryterar Energiföretagens VD9.6.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

Pernilla Winnhed, idag VD för Energiföretagen, blir ny chef för LRFs avdelning för Näringspolitik & Företagande och kommer att ingå i LRFs ledningsgrupp. – Vi är väldigt nöjda med rekryteringen av Pernilla Winnhed. Pernilla har en mycket värdefull kombination av kunskap från myndighets- och regeringskansliarbete inifrån, men också av att framgångsrikt driva en branschorganisation och stärka den branschens påverkansröst gentemot politiken. Det blir till stor nytta i vårt viktiga påverkansarbete, säger Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.

Svensk odling behöver sin ordinarie arbetsstyrka1.6.2020 11:42:35 CESTPressmeddelande

Svensk odling av bär och grönsaker samt skogsbruket har under våren fått en ovanligt framträdande roll. Bristen på arbetskraft blev stor, regeringen klassade livsmedelsproduktion som samhällsviktig och många arbetssökande vände sig till odlingen för jobb. - Vi är enormt tacksamma för allt stöd från regering, organisationer och alla sökande. Många av våra medlemsföretag har tack vare hårt eget arbete, och de insatser som gjorts, kunnat få tag på hela eller delar av sin ordinarie arbetskraft eller ny arbetskraft. Nu återstår att säkra att de som fortsatt har arbetskraftsbehov kan få in både erfaren personal och komplettera där det fortsatt saknas, säger Anna Karin Hatt, vd på Lantbrukarnas Riksförbund.

Stall Caroline Holm AB utsedd till "Årets Hästföretagare 2020"29.5.2020 13:33:34 CESTPressmeddelande

För tredje året utses Årets Hästföretagare av Hästföretagarcentrum, ett samarbete mellan LRF Häst, Ludvig & Co, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), samt riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången. Årets pris går till Stall Caroline Holm AB. – Jag ser verkligen fram emot att, tillsammans med min personal o team, få möjligheten att fortsätta utvecklas, säger Caroline Holm när hon får beskedet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum