Lantbrukarnas Riksförbund

LRF går vidare med egen handlingsplan för viltförvaltning

Dela

Vildsvinsskador är ett reellt hot mot Sveriges lantbruk. Vi kan inte acceptera att vilt tillåts sätta villkoren för produktionen av mat och skog i Sverige. Efter förra årets stämma bjöd LRF in Svenska jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund för att arbeta med en gemensam handlingsplan med syfte att minska viltskadorna i skog och jordbruk. – Vi har hittills funnit samsyn i flera delar av arbetet, men dessvärre har vi svårt att enas om vissa delar, exempelvis om nationella mål gällande förvaltningen. Vildsvinsfrågan och är en ödesfråga för en del av våra medlemmars fortsatta existens och så viktigt för LRFs medlemmar att vi dessvärre inte ser någon annan utväg än att fortsätta med handlingsplanen på egen hand, säger Palle Borgström, riksförbundsordförande LRF.

Därmed väljer LRF avsluta arbetet med att försöka skapa en gemensamt handlingsplan för att minska viltskador, där vildsvinsfrågan är mest akut. LRF samarbetar redan med jägarorganisationerna i flera frågor och det finns en avsiktsförklaring om arbetet i älgförvaltningen med Svenska Jägareförbundet. 

– Vi har en överenskommelse med Jägarnas Riksförbund om älgförvaltningen, som även innehåller gemensamma mål om skador. Vi har även samsyn kring förenklad försäljning av vildsvinskött från jägare till konsument. LRF samarbetar gärna med jägarorganisationerna framöver både på nationell och regional nivå, men just denna handlingsplan är inte möjlig att nå samsyn inom, säger Palle Borgström.  

 LRF är nöjt med att Naturvårdsverkets förvaltningsplan för vildsvin har tydligt uppsatta mål för att skadorna ska halveras till 2025. Även förslaget från Livsmedelsverket om förenklad försäljning av vildsvinskött är bra, men ännu har drabbade lantbrukare sett effekterna, då detta troligen inte kan träda i kraft förrän 2021. 

Just nu ligger ett förslag från LRF gällande reglerad utfodring av vilt för beredning hos regeringen. I beredningen och framtida beslutsförfarande i riksdagen är det av yttersta vikt att politikerna beaktar både jägarnas och lantbrukets olika intressen och värdena av respektive verksamhet. Jaktens värde (köttvärde respektive rekreation) beräknas till 4,5 miljarder per år (av SLU), och detta måste sättas i relation till jordbrukets produktionsvärde på 57 miljarder per år (Jordbruksverket) och exportvärdet från skogen på 149,6 miljarder per år (Skogsindustrierna, 2019). 

För LRFs medlemmar är det avgörande att kunna bedriva jord- och skogsbruk och att vi får använda vår expertis för att besluta om vilka grödor som ska odlas var. Det är inte acceptabelt att det i vissa områden är viltet som sätter förutsättningarna för odling och skogsbruk, säger Palle Borgström

Frågan är större än vildsvin och därför kommer LRF att utvidga arbetet med en handlingsplan för att minska vildsvinsskador till att inkludera allt vilt som i dagsläget är ett hot mot svensk livsmedelsproduktion.  

 

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Palle Borgströms och LRFs påverkan inom europeiska bondeorganisationen Copa ökar kraftigt18.9.2020 13:17:49 CESTPressmeddelande

LRFs förbundsordförande Palle Borgström blir ny vice ordförande i den Europeiska bondeorganisationen Copa. Han valdes i hård konkurrens med flera internationella kandidater. Omröstningen idag resulterade i stort stöd för en svensk vice ordförande. – Det är en stor ära. För LRFs del innebär det att vi kan bli en ännu mer aktiv del i beslutsfattanden inom Copa och ger oss större chans att påverka EUs agenda. Många stora frågor präglar EU-politiken just nu; Green Deal - EUs tillväxtstrategi för ett klimatneutralt Europa, Farm to fork och nya CAP. Detta kommer att påverka lantbrukare i hela Europa och det är viktigt att vi påverkar frågorna i rätt riktning, säger Palle Borgström om mandatet på två år.

Bra besked för lantbruket och landsbygden17.9.2020 10:47:15 CESTPressmeddelande

Lantbruket har en viktig framtidsroll i Sverige. Det fastslår samarbetspartierna och regeringen genom att säkerställa att landsbygdsprogrammets budget kan bibehållas trots nedskärningar i EU-budgeten. – Det känns bra att Centerpartiet och regeringen inser värdet av den svenska livsmedelsproduktionen. Vår konsumentkampanj för att ”Rädda den svenska maten” har gett den effekt som vi hoppades på. Det här ger oss möjligheter att öka den svenska hållbara livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Bra besked för lantbruket och landsbygden17.9.2020 09:54:30 CESTPressmeddelande

Lantbruket har en viktig framtidsroll i Sverige. Det fastslår samarbetspartierna och regeringen genom att säkerställa att landsbygdsprogrammets budget kan bibehållas trots nedskärningar i EU-budgeten. – Det känns bra att Centerpartiet och regeringen inser värdet av den svenska livsmedelsproduktionen. Vår konsumentkampanj för att ”Rädda den svenska maten” har gett den effekt som vi hoppades på. Det här ger oss möjligheter att öka den svenska hållbara livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum