Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern kräver: Ta ansvar för både hemlösheten och våra skattepengar!

Dela

På dagens kommunstyrelsemöte presenterades en lägesrapport om bostadsförsörjningen i Malmö, samtidigt som avslöjande tidningsrubriker larmar om hur skattepengar går till företag som agerar mellanhänder i bostadskrisens Malmö och tar ut ockerhyror. Vänsterpartiet lämnar under dagen in en enkel fråga till ansvarigt kommunalråd Sedat Arif (S) om huruvida han tänker ta initiativ för att stoppa användandet av enskilda företag som mellanhänder i bostadskrisen och se till att ansvarsfullt använda våra gemensamma skattepengar.

Emma-Lina Johansson, kommunalråd (V)
Emma-Lina Johansson, kommunalråd (V)

- Det blir spännande att se huruvida S och Ls underskrift av The Shift bara är tomma ord eller om de på riktigt tänker omsätta orden i praktisk, politisk handling den kommande mandatperioden, avslutar Emma-Lina Johansson (V), kommunstyrelseledamot.

Det är med glädje vi i Vänsterpartiet läser att 2018 var ett starkt år för bostadsbyggandet i Malmö. 3 000 bostäder färdigställdes, 400 fler än under 2017. Ungefär 20 procent av dessa 3 000 bostäder byggdes av MKB som, precis som föregående år, var den största byggaktören i Malmö.

Tre fjärdedelar av alla byggstarter var hyresrätter, något vi också finner mycket glädjande. Den höga byggtakten har lett till att den genomsnittliga kötiden på Boplats Syd har sjunkit med 140 dagar, från 1 137 till 997 dagar. Lägesrapporten konstaterar dock att det fortfarande finns stora grupper som har svårt att sig in på bostadsmarknaden; kötiden för billiga tvåor och treor är fortsatt hög och hemlösheten ökade under 2018. Lägesrapporten trycker på att man för att öka tillgången till bostäder för hushåll med låga inkomster inte kan fokusera enbart på nybyggnation då denna i regel är mycket dyrare än bostäder i det befintliga beståndet

- Vi i Vänsterpartiet kan dock inte låta bli att undra vem alla dessa bostäder som byggs egentligen är till för? När staden prioriterar att ta ut vinst från det kommunala bostadsbolaget, istället för att satsa på ännu fler gemensamt ägda bostäder för Malmöborna? När arbetet med att renovera det befintliga beståndet inte prioriteras? När man hellre säljer av Malmös mark och enligt S och Ls 56-punktsprogram ska göra fler utförsäljningar av MKBs nuvarande lägenhetsbestånd - hur ska man säkra bostadsförsörjningen då?, säger Emma-Lina Johansson (V), kommunstyrelseledamot.

Samtidigt kommer avslöjanden i Hyresgästföreningens medlemstidning, Hem & Hyra, om hur Malmö Stad satt i system att använda sig av enskilda företag som mellanhänder i att hitta akutlösningar på bostadskrisen och hur företagen kan tjäna stora pengar på samhällets allra mest utsatta människor genom våra gemensamma skattepengar. 

- Vi i Vänsterpartiet vill se en offensiv, gemensam bostadspolitik för alla Malmöbor, oavsett plånbok! Vi vill att MKB är huvudaktör och att Malmö stad startar ett eget byggbolag för att ha kontroll över hela byggprocessen och kostnaderna. Vi vill att bostaden åter blir en mänsklig rättighet - inte en vara på en marknad. Att införa näringslivsförtur i den kommunala bostadskön, sälja av MKBs lägenhetsbestånd eller fortsätta satsa på dyra hyres- och bostadsrätter är inte ett alternativ om vi ska lösa bostadskrisen, säger Anders Skans (V), ersättare i kommunstyrelsen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Emma-Lina Johansson, kommunalråd (V)
Emma-Lina Johansson, kommunalråd (V)
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Starta försöksverksamhet med Lekotek!27.6.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Malmökommissionen hade som mål att ta fram åtgärder som skulle göra Malmö hållbart, både ekologiskt och socialt. Malmö Stads Miljöprogram lyfter bland annat att ekologisk hållbarhet stärks genom att vi minskar vår konsumtion och staden ska bidra till att utveckla cirkulär- och delningsekonomi. En viktig åtgärd gällande social hållbarhet är att skapa mötesplatser för stadens invånare. Malmövänstern motionerar därför om att införa en verksamhet som förenar båda dessa mål: Lekotek.

Malmövänstern motionerar: Förändra MKB:s direktiv - bygg bort bostadsbristen!24.6.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Vänsterpartiet ser bostaden som en mänsklig rättighet, men trots ökat bostadsbyggande är bostadsbrist och hemlöshet fortsatt stora problem i Malmö. De bostäder som byggs vänder sig främst till dem med kapital eller högre inkomster och är oftast omöjliga att hyra för dem utan kapital och med låga eller medelstora inkomster. Malmövänstern motionerar därför om att kommunen till fullo ska använda sitt eget allmännyttiga bostadsbolag, MKB, för att lösa problemen med bristen på hyreslägenheter vanligt folk har råd att bo i.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum