Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Driv boenden i offentlig regi!

Dela

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Vi i Vänsterpartiet anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker Kommunförbundet Skåne ska samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna, istället för att upphandla privata boenden. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.

Anders Skans (V)
Anders Skans (V)
- Tillsammans är kommunerna starka och kan erbjuda all den specialiserade vård som behövs, det handlar bara om politisk vilja: Ska vi ha privatiserad vård med osäker kvalitet eller demokratiskt styrd bra vård, säger Anders Skans, gruppledare i kommunfullmäktige och motionär.
 
Boendeplaceringarna ska bekostas av de kommuner som använder platserna, men Skånes samtliga kommuner garanterar kostnaderna för de eventuellt obesatta platsernas. Ena året kan det vara vissa kommuner som behöver platser, andra år är det andra kommuner. Vårdbolag som ägs av kommunerna behöver inte upphandlas utan platserna kan utnyttjas av de ägande kommunerna. Denna offentligt drivna vård behöver göras mer tillgänglig för Skånes samtliga kommuner.
 
Ett system för att samordna den offentliga verksamheten för boenden och behandlingar som inte varje enskild kommun kan driva är mycket bättre än privata upphandlingar. Vi vill att Malmö stad inom Kommunförbundet Skåne verkar för att en modell för gemensamt drivna vårdboenden och behandlingshem utarbetas.
 
- För varje dag blir det tydligare att vård och omsorg inte ska överlåtas till privata vinstdrivna bolag, nu är det dags att samarbeta mellan kommunerna istället för att privatisera, avslutar Anders Skans.
 
Läs denna och andra motioner av Vänsterpartiet Malmös här: http://www.vmalmo.se/motioner-i-kommunfullmaktige/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anders Skans (V)
Anders Skans (V)
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum