Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Inrätta en kommunhälsa

Dela

Medarbetarundersökningar visar år efter år att anställda inom Malmö stad inte har optimala förutsättningar för att utföra sina arbeten. Sjukfrånvaron fortsätter att vara på en hög nivå och en dålig arbetsmiljö leder till psykisk och fysisk ohälsa. Vänsterpartiet i Malmö motionerar därför om att inrätta en kommunhälsa i staden.

Anders Andersson (V)
Anders Andersson (V)

- Idag köper sig kommunen fri från sitt sociala och organisatoriska arbetsmiljöansvar genom att upphandla företagshälsovård. En företagshälsovård i kommunal regi skulle avsevärt kunna förbättra det strategiska arbetet för ett hälsosamt arbetsliv, säger Anders Andersson (V), kommunalråd och den ena motionären.

En kommunal företagshälsovård skulle kunna arbeta på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Genom att låta den vara anslagsfinansierad istället för debiteringsfinansierad kan den knytas tydligare till kommunens strategiska arbetsmijöarbete.

- Företagshälsovård i egen regi är även ett sätt att motverka att skattepengar går till vinster för privata företag och istället kommer medborgarna till gagn, fortsätter Carin Gustafsson (V) den andra motionären.

Vänsterpartiet föreslår därför i sin motion att Malmö stad slutar upphandla företagshälsa och istället inrättar en kommunhälsa i egen regi.

- Malmö stad har haft egen företagshälsovård förr och det är dags för det igen, avslutar Anders Andersson.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anders Andersson (V)
Anders Andersson (V)
Ladda ned bild
Carin Gustafsson (V)
Carin Gustafsson (V)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Inför en Cirkulationsplan för Malmö13.8.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet har ännu en gång understrukit vikten av omställning vad gäller våra transportsystem och påpekat att omställningstakten behöver accelereras. Fordonstrafiken måste minska till förmån för mer hållbara transporter såsom fossilfri kollektivtrafik, cykel eller gång. Vänsterpartiet vill därför att Malmö Stad verkar för en omställning av sitt trafiksystem och att en cirkulationsplan införs i Malmö.

Malmövänstern motionerar om plan för sexuell hälsa12.8.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Idag startar World Pride och Malmövänstern vill se en ambitionshöjning i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa rättigheter omfattar hela befolkningen och genom människans hela liv. Vänsterpartiet föreslår därför Malmö stad att ta fram en strategi och handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa i alla åldrar för den kommande mandatperioden, samt att de ska förnyas var fjärde år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum