Försäkringskassan

Många barn som haft vårdbidrag får fortsatt stöd från socialförsäkringen som vuxna

Dela

En ny analys från Försäkringskassan visar att fyra av tio barn med funktionsnedsättning, vars föräldrar fått vårdbidrag, istället får aktivitets eller sjukersättning efter att de fyllt 19 år. Det är färre kvinnor än män som har något av stöden - totalt 39 procent kvinnor och 61 procent män.

– Syftet med den här analysen var att följa barn födda 1998 som har vårdbidrag året de fyller 19, och se hur många av dem som får fortsatt stöd från socialförsäkringen i form av aktivitets- eller sjukersättning. Men ytterligare analyser behövs för att fortsätta följa dem i vuxen ålder och se hur behovet av stöd ser ut till exempel tio år efter att vårdbidraget har upphört, säger My Järnefelt, analytiker på Försäkringskassan.

De viktigaste resultaten i analysen: 

  • 39 procent av barnen som har haft vårdbidrag har fortsatt stöd av socialförsäkringen i form av aktivitets- eller sjukersättning när vårdbidraget upphör. De allra flesta har aktivitetsersättning för förlängd skolgång i samband med att vårdbidraget upphör.
  • Efter tre år har 30 procent av barnen som har haft vårdbidrag aktivitets- eller sjukersättning. En majoritet har då ersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga.
  • Av de som efter tre år har ersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga har många psykiatriska diagnoser.
  • Det är vanligare att barn som har haft vårdbidrag med hel nivå har aktivitets- eller sjukersättning som unga vuxna än de som haft vårdbidrag med lägre nivå.
  • Det finns skillnader i könsfördelningen i såväl vårdbidraget som sjuk- och aktivitetsersättningen. Det är fler pojkar än flickor som har vårdbidrag och fler män än kvinnor som har sjuk- och aktivitetsersättning.

Du hittar analysen i sin helhet här.

Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.

Kontakt: Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

[Red-info] Försäkringskassans statistik nu tillgänglig för eget sök23.2.2021 09:00:00 CETNyheter

Från och med nu har Försäkringskassans statistik om socialförsäkringen ett nytt gränssnitt. Det innebär att användare själva kan ta fram statistik direkt ur Försäkringskassan statistikdatabas och filtrera resultatet utifrån olika variabler. Resultatet presenteras sedan antingen som ett diagram (graf eller staplar) eller som tabell och resultatet kan också exporters som Excel-fil. Ofta presenteras statistiken tillsammans med en kommentar, detta för att den ska sättas i ett sammanhang och bli enklare att förstå. Statistikportalen nås via www.fk.se/statistik. Samtidigt införs en ny funktion där man kan filtrera bland Försäkringskassan publikationer, till exempel analyser, prognoser, svar på regeringsuppdrag och andra rapporter, för att enklare hitta relevant material. Detta nås genom https://www.fk.se/statistik/publikationer#/ För att få hjälp eller ställa frågor kring statistik och publikationer som rör socialförsäkringen eller Försäkringskassan kommer den bevakade brevlådan statistikenh

Högst sjukfrånvaro bland de med kort utbildning och utrikes födda som vistats länge i Sverige17.2.2021 09:00:00 CETPressmeddelande

Att sätta sjukfrånvaron i relation till den del av populationen som faktiskt arbetar – och inte till hela befolkningen i arbetsför ålder – ger en mer rättvisande bild av sjukfrånvaron i Sverige. En ny analys från Försäkringskassan visar att sjukfrånvaron är klart högre än vad som vanligtvis rapporteras bland de som är yngst och äldst i arbetslivet, hos de som saknar gymnasieutbildning och hos utrikes födda.

Sju procent av covidrelaterade sjukskrivningar längre än 90 dagar19.1.2021 09:00:00 CETPressmeddelande

Pandemin innebar en kraftig ökning av antal sjukskrivna under våren 2020. Den absoluta majoriteten av covidrelaterade sjukskrivningarna var korta men sju procent av alla sjukfall med covidrelaterade diagnoser blev längre än tre månader. Samtidigt har färre medicinska rehabiliteringsinsatser genomförts till följd av pandemin. Detta visar en ny rapport från Försäkringskassan om pandemins effekter på sjukförsäkringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum