Svenska kraftnät

Marknaden för stödtjänster till kraftsystemet växer kraftigt

Dela

Marknaden för stödtjänster som stabiliserar kraftsystemet växer. Från 500 miljoner kronor för några år sedan till cirka två miljarder i år. Och prognoserna visar på en fortsatt ökning de kommande tre åren, till cirka 3 miljarder år 2023.

Diagram: Historiskt och förväntad kostnadsutveckling för stödtjänster för åren 2014–2025.
Diagram: Historiskt och förväntad kostnadsutveckling för stödtjänster för åren 2014–2025.

Svenska kraftnät har under de senaste åren utvecklat stödtjänster som ska stabilisera kraftsystemet. Det senaste tillskottet, FFR, introducerades i våras. Den är designad för att hantera mycket snabba störningar i kraftsystemet. På så kort tid som cirka 1 sekund ska den vara i drift.
Bakgrunden till det förändrade behovet av stödtjänster är ett förändrat kraftsystem.

– En allt större andel väderberoende elproduktion och en mindre andel planerbar medför utmaningar, till exempel när det gäller att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning i elsystemet. För att upprätthålla balansen och säkerställa att störningar kan hanteras har vi ett antal stödtjänster, säger Anna Jäderström, chef enheten Balansmarknad, Svenska kraftnät.

Stödtjänster som hanterar frekvenshållningen växer snabbt både till kostnad och volym samt antalet timmar som de behövs. Frekvenshållning handlar lite förenklat om att se till att frekvensen i kraftsystemet håller sig till 50 Hz, då råder balans mellan elproduktion och elförbrukning. Men om denna balans störs fungerar kraftsystemet sämre, och vid stora avvikelser hotas hela kraftsystemet.

– Det är för att undvika eller parera störningar i frekvenshållningen som vi köper stödtjänster. Det kan exempelvis tillhandahållas av produktionsanläggningar eller anläggningar som kan anpassa sin elförbrukning. Men det kan även vara energilager, säger Anna Jäderström. 

Anna Jäderström lyfter fram två skäl till att företag och andra aktörer bör fundera på att bli leverantörer av stödtjänster. För det första kan det vara en källa till intäkter till en låg insats eller kostnad. För det andra bidrar man till energiomställningen, eftersom större volymer av stödtjänster ger förutsättningar för att andelen väderberoende eller förnybar elproduktion kan växa.

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Bilder

Diagram: Historiskt och förväntad kostnadsutveckling för stödtjänster för åren 2014–2025.
Diagram: Historiskt och förväntad kostnadsutveckling för stödtjänster för åren 2014–2025.
Ladda ned bild

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 800 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum