Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Mätdata saknas om hur klimatet påverkar vattenförsörjning

Dela

Klimatförändringarna påverkar Sveriges vattenförsörjning. Exakt hur går inte att veta eftersom flera viktiga mätdata saknas. Dessutom är ansvaret för vattenförvaltningen uppdelat på 30 expertmyndigheter, vilket ger problem med samordningen. Det visar en ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med fokus på klimatet kopplat till vattenförsörjningen.

– De allra flesta ser vatten som något självklart som bara kommer när kranen vrids på. Verkligheten är betydligt mer komplex och vattnet är också en del av klimatfrågan – något som ofta glöms bort och som kommer att få konsekvenser för många delar av samhället, säger Georgia Destouni, ordförande för rapportens arbetsgrupp. 

Bättre mätdata och modeller behövs

Klimatförändringarna påverkar dricksvattenförsörjningen på många sätt. Bland annat i form av längre perioder med låga grundvattennivåer, skyfall och översvämningar. Förändringarna bidrar också till att mer miljöföroreningar sprids. I framtiden kommer det innebära högre krav på aktiv vattenhantering och styrning för att klara olika typer av variationer. Redan nu uppstår problem med låga vattennivåer under högsommar och senvinter. Det är också problem med samordningen i Sverige då det finns ett trettiotal expertmyndigheter med mängder av olika typer av detaljerad kunskap, vilket gör det svårt för kommunerna att ta reda på sårbarheten lokalt eller regionalt.

– För att optimera aktiv vattenförvaltning krävs träffsäkra prognoser på olika skalor i tid och rum. Något som saknas idag. Vi behöver också tydliga mätdata för att bättre kunna följa förändringarna över tid och sätta in adekvata åtgärder, säger Georgia Destouni.

Klimatet har en stark koppling till vattnets kretslopp

Klimatförändringarna associeras ofta med en varmare värld. Men klimatet handlar inte bara om vilken temperatur det är på jorden, utan har också en stark koppling till vattnets kretslopp. Detta påverkar både samhällen och ekosystem.

– Det är viktigt att vi i Sverige är förberedda inför de nya och kanske mer extrema vädersituationer som kan uppstå framöver, säger Georgia Destouni.

Fakta om rapporten

IVAs rapport ger en samlad kunskapsgenomgång av klimatförändringarnas påverkan på vattnets kretslopp och vattenmiljöer. Rapporten innehåller även en genomgång av olika klimatmodeller och prognoser samt hur förändringar i hydrologin påverkar samhället – exempelvis skog, jordbruk, industrin och den kommunala vattenförsörjningen. I projektet ingår en rad forskare och specialister på olika aspekter av vattenfrågan. Projektet följs också av en referensgrupp där riksdagspolitiker från samtliga partier ingår.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Grev Turegatan 16
114 46 Stockholm

08-791 29 00https://www.iva.se/

I över 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. IVA driver på vetenskaplig grund en saklig debatt inom flera samhällsviktiga områden.

IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.

Följ Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Generation Ekvation – ny rapport om barn och ungas attityd till kunskap16.3.2021 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Svenska femtonåringar anser att matte och naturvetenskap är viktigt för framtiden, men självförtroendet har sjunkit. Barn och unga är duktiga på att läsa men läser inte frivilligt och den upplevda stressen är oroande hög. Det visar en ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Rapporten ger en ny samlad bild av nationella och internationella undersökningar om barn och ungas attityder till kunskap.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum