Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen: Svagt svenskt ledarskap under FN:s miljömöte

Dela

FN:s globala miljömöte Stockholm +50 har precis avslutats. Naturskyddsföreningens förhoppning inför mötet var att världens ledare skulle enas om viktiga steg för att bemöta de akuta klimat- och naturkriser som mänskligheten står inför. Sverige hade en unik möjlighet att ta kraftfulla initiativ, men missade den möjligheten.

- Nu när världens blickar har varit riktade mot Sverige, hade vi en unik möjlighet att ta initiativ för att öka takten och visa vägen ur natur- och klimatkrisen. Regeringen hade utöver sin roll som värd för det formella mötet kunnat ta initiativ till gemensamma åtaganden. Detta hade kunnat ske genom att efterlysa frivilliga åtaganden och bilda koalitioner för exempelvis ett slutdatum för fossil energi, avveckling av fossila subventioner och ett globalt mål för konsumtionsutsläpp, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. 

Under mötet riktade FN:s generalsekreterare, António Guterres, skarp kritik mot världens ledare för bristande ledarskap. Guterres ställde sig extra kritisk till flera länders nedskärningar i det internationella klimatbiståndet, trots tidigare överenskommelser om att det ska öka. 

 -Trots ambitionen om att visa globalt ledarskap har månaderna inför mötet präglats av stora nedskärningar i Sveriges bistånd, beslut om skattesänkningar på fossila drivmedel och motstånd mot viktiga EU-förslag om reformer för friskare skogar i såväl Sverige som i Amazonas. Regeringen har också gett grönt ljus för en gruva i Gállok i strid med samernas vilja och rättigheter. Detta har inneburit att förtroendet för Sveriges ledarskap har naggats i kanten, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen. 

Förhoppningen finns dock fortfarande om att Stockholm+50 ska leda till att fler lösningar på klimat- och naturkrisen tas framframöver, exempelvis under klimatmötet COP27 som äger rum i slutet av 2022. 

-  Det är ändå hoppingivande att det har hörts många starka röster för förändring under de här dagarna och att det har lyfts viktiga frågor i slutdokumentet. Vi hoppas att Sverige nu agerar med kraft och mod i kommande processer så att Stockholm+50 inte stannar vid ord utan också bidrar till handling, säger Karin Lexén. 

Mer information

Vid pressfrågor, ring pressjouren på 072 - 250 63 38.

Vidare läsning

Stockholm+50 – femtio år av global miljöpolitik - Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)

5 områden där Sverige kan visa ledarskap i miljöpolitiken - Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)

SSNC-statement-to-the-conference-Stockholm50.pdf (naturskyddsforeningen.se)

Naturskyddsföreningens förväntningar och aktiviteter under FN:s miljömöte Stockholm+50 | Naturskyddsföreningen (tt.se)

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen på plats vid FN:s havskonferens23.6.2022 13:34:18 CEST | Pressmeddelande

Inför FN:s havskonferens i Lissabon 27 juni – 1 juli, som Naturskyddsföreningen närvarar på, kräver föreningen att mer görs för att uppnå de globala havsmiljömålen, inte minst målet om ett hållbart fiske. Sverige måste prioritera en omställning av fisket och främja utvecklingen av ett skonsamt, småskaligt fiske i Sverige, EU och resten av världen. Det kräver Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till regeringen, som undertecknats av över 15 000 privatpersoner.

Naturskyddsföreningen besviken på Miljöprövningsutredningen15.6.2022 14:21:57 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart att miljöprövningen i Sverige inte behöver förenklas för att gynna den gröna omställningen. Men det stora problemet med evighetstillstånd för miljöfarlig verksamhet är inte löst. Naturskyddsföreningen är mycket besviken på Miljöprövningsutredningens förslag att gamla tillstånd ska omprövas först efter 40 år och att nya tillstånd som huvudregel inte ska tidsbegränsas. Och förslaget om ”Lex Cementa”, eller giltighetsförlängning som utredningen kallar det, är enligt föreningen ett starkt hot mot miljön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum