Håll Sverige Rent

Nedskräpningsbarometern 2019: Så många upplever att plastpåsar är vanligaste skräpet

Dela

71 procent av de tillfrågade i Håll Sverige Rents Nedskräpningsbarometer 2019 upplever att plastpåsar är det vanligaste skräpet i våra hav. I parker och i stadsmiljö är det runt var fjärde person som upplever att plastpåsar är det vanligaste skräpet. Se hela resultatet för 9 vanliga miljöer.

EU har ett mål om att alla medlemsländer ska minska förbrukningen av plastpåsar. I Sverige ska förbrukningen ner från dagens 102 påsar per person och år till 40 påsar per person och år till 2025.

Den senaste tiden har det förts en debatt om vilka sätt som är mest effektiva för att uppnå det målet.

Den svenska regeringen har föreslagit en skatt på 3 kronor på plastbärkassar och 30 öre på grönsakspåsar av plast som en del i att minska förbrukningen. Håll Sverige Rent har varit remissinstans till förslaget och vill se ytterligare prishöjningar, men med inkomna medel riktade till förebyggande arbete som informationsinsatser. Problemet med nedskräpning kräver alltid ett informationsarbete för att förändra de beteenden som ligger till grund för nedskräpningen. Även med effektiva styrmedel behövs det informationsinsatser för att stärka normen att inte skräpa ner.

Se mer här: https://www.altinget.se/miljo/artikel/haall-sverige-rent-laat-plastkassarna-bekosta-arbete-mot-nedskrapning

Håll Sverige Rent gör en årlig Nedskräpningsbarometer ihop med Novus och i undersökningen tittar vi till exempel på hur mycket skräp allmänheten upplever att det finns i olika miljöer. En del av Nedskräpningsbarometern handlar om plastpåsar. Andra delar ur Nedskräpningsbarometern kommer att publiceras vid senare tillfällen. 

Plastpåsar är en skräptyp som en stor andel upplever är vanligt förekommande i flera miljöer. Särskilt vattendrag och hav sticker ut, där plastpåsar upplevs som det vanligaste skräpet av störst andel av de tillfrågade. I övriga miljöer är det cigarettfimpar, plastförpackningar och dryckesbehållare som flest upplever är vanligast.

De har fått svara på frågan ” Vilken/vilka av följande typer av skräp upplever du är vanligast förekommande i nedanstående miljöer. Flera svar möjliga.” De har fått lista skräp av olika typ och för plastpåsar ser resultatet ut så här:

Så stor andel av de tillfrågade tycker att plastpåsar är det vanligaste skräpet…

… i hav: 71 %

… längs stränder: 49 %

… i vattendrag: 49 %

… vid rastplatser: 48 %

… längs bilvägar: 47 %

… i tätortsnära natur: 39 %

… i parker: 28 %

… i övrig natur: 28 %

… i stadsmiljö: 25 %

Info om Nedskräpningsbarometern 2019

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Håll Sverige Rent. Nedskräpningsbarometern syftar till att undersöka allmänhetens inställning till nedskräpning över tid utifrån de fem områdena etik, attityd, ansvar, beteende och kunskap. Undersökningen genomfördes för första gången 2018, vilket gör denna till den andra i ordningen.

Ålder: 18-79 år.

Antal intervjuer: 4 814 st, fältperiod: 2-13 september 2019.

Deltagarfrekvensen är 52%. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela populationen.

En Novusundersökning är en garant för att undersökningen är relevant och rättvisande för hela gruppen som skall undersökas.

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel och en samarbetspartner till Novus.

Felmarginal vid 4 000 intervjuer: Vid utfall 20/80: +/- 1,1% Vid utfall 50/50: +/- 1,4%.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent
Rosterigränd 4
117 61 Stockholm

08-505 263 00http://www.hållsverigerent.se

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Vi samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet.

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse. Vi har 90-konto och är därmed en del av Svensk insamlingskontroll.

Facebook

Twitter

Instagram

Följ Håll Sverige Rent

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Håll Sverige Rent

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum