Akademiska sjukhuset

Nu höjs lönen för sjuksköterskor och barnmorskor inom slutenvården

Dela

Nu höjs lönen för sjuksköterskor och barnmorskor inom slutenvården på Akademiska sjukhuset med 2 000 kr. Lönetillägget, som gäller tills vidare, syftar till att behålla erfarna sjuksköterskor och barnmorskor och attrahera nya så att sjukhuset kan öppna fler vårdplatser.

- Med lönesatsningen vill vi visa hur värdefulla sjuksköterskor och barnmorskor är för Akademiska sjukhuset. Bra bemanning och arbetsmiljö är viktigt för att kunna öppna fler vårdplatser och ge fler patienter vård. Vi behöver både behålla erfarna sjuksköterskor och barnmorskor och attrahera nya för att vi ska klara vårt uppdrag, säger sjukhusdirektör Marianne Van Rooijen.

Den 21 december beslutade regionstyrelsen att tilldela Akademiska sjukhuset 40 miljoner till arbetet med att öka antalet tillgängliga vårdplatser. Sjukhusdirektören har beslutat att de tilldelade pengarna ska användas till en lönesatsning för sjuksköterskor och barnmorskor i slutenvården. Beslutet innebär att samtliga månadsavlönade sjuksköterskor och barnmorskor inom slutenvården från och med 1 januari 2022 ska erhålla ett lönetillägg om 2 000 kr per månad. Dessutom höjs lönetillägget för de sjuksköterskor och barnmorskor som roterar inom poängmodellsområdet. Höjningen är inte tidsbegränsad, utan gäller tills vidare.

Inom dygnetruntvården har sjukhuset under många år haft brist på sjuksköterskor och barnmorskor, vilket i sin tur lett till svårigheter med att hålla vårdplatser öppna. Vårdplatsbristen påverkar tillgängligheten, patientsäkerheten och sjukhusets förmåga att utföra imperativ vård. Inte minst påverkar den arbetsmiljön för sjukhusets medarbetare.

Bristen på vårdplatser eskalerade under materialkrisen hösten 2019 och har ökat ytterligare under pandemin.

- Vår förhoppning är att personalomsättningen för sjuksköterskor inom slutenvården ska kunna minska. Den är hög och nyttjandet av hyrsjuksköterskor ligger på den högsta nivån hittills. De vanligaste orsakerna till att sjuksköterskor och barnmorskor väljer att lämna sjukhuset är missnöje med löneutveckling och hög arbetsbelastning, framhåller Marianne Van Rooijen.

Lönesatsningen på sjuksköterskor och barnmorskor är en av många åtgärder som genomförs i syfte att skapa en hållbar arbetsplats och öka antalet tillgängliga vårdplatser. Fler åtgärder som berör andra professioner, till exempel undersköterskor och biomedicinska analytiker, är på gång. Samtidigt pågår andra sjukhusövergripande åtgärder såsom kliniskt utbildningsår, professionssteget, studielönssatsningar, förbättringar av VFU, studien Magnet4Europe och inrättandet av fler utvecklingsavdelningar.  


FAKTA: Lönesatsning på sjuksköterskor och barnmorskor inom slutenvården på Akademiska sjukhuset

  • Lönetillägget om 2 000 kr per månad gäller från 1 januari 2022 och ska anpassas efter sysselsättningsgrad, totalt omfattas ca 800 medarbetare som arbetar på definierade avdelningar. Dessutom höjs ersättningen för rotation dag/kväll/helg/natt till 2000 kr per månad
  • Lönetillägget för de sjuksköterskor och barnmorskor som roterar inom poängmodellsområdet, de avdelningar som har jämn bemanning 24/7, höjs till 4000 kr per månad.
  • Satsningen är inte tidsbegränsad, utan gället tills vidare och har möjliggjorts av ett politiskt beslut om att tilldela pengar till Akademiska.  

För mer information (sjukhusövergripande), kontakta:

Marianne Van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 13 42, e-post: sjukhusdirektor@akademiska.se


För frågor av HR-karaktär, kontakta:

Anna Wadenhov, HR-chef Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 31 51, e-post: anna.wadenhov@regionuppsala.se

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Nu kan mångfalt fler kvinnor med trippelnegativ bröstcancer erbjudas immunterapi25.5.2022 09:35:12 CEST | Pressmeddelande

Sedan mitten av maj har EU godkänt att kvinnor med en form av högriskbröstcancer kan behandlas med immunterapi som standardbehandling inför och efter operation. Antikropparna blockerar tumörens förmåga att ”gömma sig” från kroppens eget immunsystem. I kombination med cytostatika kan behandlingen minska risken för återfall. Beslutet grundar sig på en stor studie som delvis genomförts på Akademiska sjukhuset.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum