AcadeMedia

Nu lanseras Snackamedsyv.se – en digital studievägledning

Dela

AcadeMedia lanserar Snackamedsyv.se, en ny tjänst som erbjuder gratis studie- och yrkesvägledning för alla elever på grund- och gymnasieskolor i Sverige. Tjänsten ska vara ett komplement till den studie- och yrkesvägledning som elever har på sina skolor.

I takt med omfattande förändringar på arbetsmarknaden och inom utbildningsvärlden blir framtidsvalet för Sveriges elever allt mer utmanande.

- Vi vill ta ett samhällsansvar och leverera kvalificerad och objektiv studie- och yrkesvägledning på ett sätt som vi tror passar både eleverna och deras vårdnadshavare, säger Evelin Löfvendal, verksamhetschef för AcadeMedia Vägledning.

Genom Snackamedsyv.se kan utökad studie-och yrkesvägledning erbjudas till alla elever i Sverige, oavsett var de bor och vilken skola de går på. Tjänsten, som redan är igång, erbjuder bokningsbara tider på vardagar via telefon, chatt eller videosamtal. Målsättningen är att bidra till att alla ungdomar får den studie- och yrkesvägledning som de behöver, på ett sätt som passar dem. Syftet är att hjälpa elever att välja rätt skola, oavsett om den är kommunal eller fristående.

E-vägledningssystemet i Danmark har varit en förebild när tjänsten utformats av AcadeMedia. I Danmark är tjänsten statligt finansierad, motsvarande tjänst finns inte i Sverige på nationell nivå.

- Forskning visar att motivationen att fullfölja sin utbildning ökar när framtidsvalet är väl underbyggt. Vår digitala tjänst ska bidra till att eleverna gör välgrundade val inför, under och efter gymnasietiden, säger Evelin Löfvendahl.

Om AcadeMedia vägledning
AcadeMedia vägledning är ett samordningsorgan som initierar och stödjer utvecklingsarbetet av studie- och yrkesvägledning på huvudmannanivå, samt ger rektorerna stöd att organisera sin studie- och yrkesvägledning utifrån det lagstadgade uppdraget. AcadeMedia vägledning erbjuder också stöd och support till studie- och yrkesvägledare (syv) i organisationen genom nationella syv-nätverk. 

Kontakter

Evelin Löfvendal, verksamhetschef för AcadeMedia Vägledning
+46 (0)733- 569 566
evelin.lofvendahl@academedia.se

Bilder

Länkar

Om

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 300 medarbetare på våra drygt 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.

Alla 179 300 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Följ AcadeMedia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AcadeMedia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum