Region Uppsala

Nu startar Region Uppsala sin screening för tarmcancer

Dela

Måndagen den 12 september är det premiär för Region Uppsalas provtagning för tidig upptäckt av eventuell cancer i tjock- och ändtarmen. Sveriges tredje vanligaste typ av cancer bland män och kvinnor, och där chansen att bli botad tveklöst ökar om cancerformen upptäcks tidigt.

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.
Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Sjukhusstyrelsen tog beslutet i november 2020, enligt rekommendation från Socialstyrelsen och Regionalt cancercentrum, RCC. Under det första året beräknas nu cirka 8 000 erbjudandebrev gå ut. Därefter kommer verksamheten att byggas ut, ett framtida normalläge tros omfatta cirka 30 000 brev per år, vilket troligen genererar drygt 500 koloskopier per år.

- De första som får ett erbjudande om provtagning är alla män och kvinnor som är folkbokförda i Uppsala län och födda 1962, säger Åsa Collin, kirurg och specialistläkare på Akademiska sjukhuset.

Provtagningen är kostnadsfri. Ett brev skickas hem till alla som erbjuds provtagning, brevet innehåller instruktioner för provtagningen, provtub och kuvert. Provet utförs hemma och skickas tillbaka med svarskuvertet. Om provet visar på blod i avföringen kallas personen för en koloskopi på Endoskopimottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. En koloskopi innebär en undersökning där grovtarmens slemhinna inspekteras med ett flexibelt fiberoptiskt instrument. 

- Screening för cancer i tjock- och ändtarmen är en av de åtgärder som vi vet kommer att rädda liv. På sikt ska programmet omfatta alla som är 60 till 74 år gamla inom Uppsala län, säger Malin Sjöberg Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande.

Under 2023 erbjuds provtagning till de som är födda 1959, 1961 och 1963. När programmet är fullt utbyggt kommer alltså samtliga kvinnor och män i åldern 60 till 74 år att erbjudas provtagning vartannat år.

Kontakter

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen: 072 – 227 02 37
Åsa Collin, specialistläkare Akademiska sjukhuset: 018 – 611 31 16

Bilder

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.
Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 30 september30.9.2022 15:36:35 CEST | Nyheter

Sänkt pris på Movingokort på sträckan Uppsala-Västerås Priset på Movingo 30 dagars-kort på sträckan Uppsala Västerås ska sänkas till 1 500 kronor. Det beslutade trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Idag betalar resenärerna på sträckan enligt Mälardalstaxan, det vill säga 2 420 kronor. Nu har Region Uppsala och Region Västmanland kommit överens om att justera priset neråt, så att prisskillnaden mot bussresor minskar. Syftet är att prissättningen ska vara logisk, och att resenärerna ska fördela sig mer jämnt mellan tåg- och bussalternativet när de reser mellan länen. Det nya priset 1500 kronor är ett enhetspris, som gäller för sträckorna Västerås-Uppsala, Västerås-Ransta och Morgongåva-Uppsala och avser vuxna, fullbetalande resenärer. Motsvarande sänkning kommer att göras för 30-dagarsbiljett med reducerat pris. Förbättrat resultat för Trafik och samhälle Biljettintäkterna för kollektivtrafiken har börjat återhämta sig efter pandemin. Det framgår av trafik- och samhällsutvecklingsnämn

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 29 september 202229.9.2022 13:53:25 CEST | Pressmeddelande

Akuten får ny apparat för skiktröntgen Cirka 14,8 miljoner kronor satsas på att akuten ska få en helt ny röntgenapparat, en så kallad CT (datortomografi, eller skiktröntgen). Projektet går nu vidare till genomförandefas av ombyggnationen. Detta efter ett beslut av fastighets- och servicenämnden. Bild och funktionsmedicinskt centrum (BFC) utför undersökningar och behandlingar med hjälp av röntgen. CT, i dagligt tal skiktröntgen, är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. Årligen utförs cirka 24 000 akutbegärda CT-undersökningar med den röntgenapparat som redan finns. Men verksamheten upplever, enligt tjänsteutlåtandet, behovet av ytterligare en röntgenapparat som stort då BFC inte lever upp till de förväntade ledtiderna som finns mot akutmottagningen. Idag sker CT-undersökningar på röntgenavdelning en bit ifrån akuten. Tanken med den nya apparaten är att den ska placeras direkt på akutmottagningen, för kortare ledtider och ett bättre flöde. Ti

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 26 september26.9.2022 16:27:05 CEST | Pressmeddelande

Försämrad prognos för Akademiska efter tertial 2 Akademiska sjukhuset förutspår ett underskott på minus 500 miljoner kronor för 2022. Det framgår av den ekonomiska rapporten till och med augusti, som föredrogs för sjukhusstyrelsen. Detta är en försämring jämfört med 120 miljoner kronor jämfört med föregående prognos och totalt 300 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 200 miljoner kronor. Bland annat har kostnaderna för inhyrd personal och vård av dömda ökat. Vissa nationella läkemedelsrabatter har också avslutats, vilket gett kostnadsökningar. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 8 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett plusresultat på 41 miljoner kronor. Inhyrning av personal ska minska – beslut om åtgärdsplan Användningen av hyrpersonal vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska minska. Nu ska en åtgärdsplan för nedtrappning tas fram, med det långsiktiga målet om hyrstopp. Det beslutade sjukhusstyrelsen. En

OneMed blir ny tredjepartsleverantör till Varuförsörjningen26.9.2022 08:00:09 CEST | Pressmeddelande

Efter lagstadgad offentlig upphandling står det nu klart att det blir OneMed Sverige AB som kommer att få det framtida uppdraget att leverera förbrukningsartiklar till sjukvården och tandvården i Region Uppsala, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro. Uppdraget gäller i sju års tid (4+1+1+1) från den 1 oktober 2023, men införandet kommer att ske succesivt i regionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum