Myndigheten för press, radio och tv

Nyhetsmedier spelar en viktig roll i det svenska samhället

Dela

Det finns ett stort intresse för att ta del av nyheter i Sverige. Trots konkurrensen från ett ökat medieutbud förblir vanan att ta del av nyheter relativt intakt. Sättet man gör det på har dock förändrats. Myndigheten för press, radio och tv:s nya rapport Svenska nyhetsvanor 2022 ger en samlad bild av våra nyhetsvanor. Den visar på en gradvis rörelse från papper och tablå till digitala nyhetsmedier.

Det har funnits en oro att intresset för att ta del av lokala nyheter är på väg att försvinna i takt med globaliseringen och det ökade medieutbudet. Vår rapport visar att så inte är fallet. Nyhetsmedier spelar fortsatt en viktig roll i samhället.

Generellt tar äldre del av nyheter i högre utsträckning än yngre.Valet av plattform för nyhetskonsumtionen skiljer sig dock åt.Unga och medelålders föredrar att ta del av nyheter digitalt medan äldre är mer traditionella och fortfarande tar del av nyheter via papper och tablå. Samtidigt blir de äldre också alltmer digitala i sina medievanor. Så många som 93 procent är intresserade av nyheter som handlar om kommunen, 92 procent av närområdet. Det skiljer sig dock åt mellan olika åldersgrupper, bland 16–29-åringar är 35 procent mycket intresserade av nyheter om kommunen, medan motsvarande andel bland 66–85-åringar är 62 procent.

Grad av politiskt intresse påverkar nyhetskonsumtionen

En annan viktig slutsats i rapporten är att det finns en ömsesidig påverkan där graden av politiskt intresse och nyhetskonsumtionens omfattning bidrar till att förstärka varandra. Ju större intresse för samhällsfrågor och politik, desto större intresse för att ta del av nyheter.

Bakgrund

Rapporten Svenska nyhetsvanor 2022 tas fram i vår serie om medieutvecklingen. Den är den tredje i ordningen som Ulrika Andersson, docent och biträdande föreståndare vid SOM-institutet, skriver på uppdrag av Myndigheten för press, radio och tv.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum