Metalliska material

Nytt projekt ska öka prestandan hos eldrivna fordon

Dela

E-STATE, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, har som mål att utveckla en ny legering för elektroplåt med förbättrad hållfasthet och magnetiska egenskaper. Syftet med denna nya legering är att öka prestandan hos eldrivna fordon, och därmed accelerera elektrifieringen av vägtrafik. I projektet deltar bland annat Volvo Cars, Scania och Surahammars Bruk.

Magnus Lindenmo, Manager Technical Customer Support på Surahammars Bruk samt projektledare för E-STATE.
Magnus Lindenmo, Manager Technical Customer Support på Surahammars Bruk samt projektledare för E-STATE.

E-STATE har som mål att utveckla nya tunna (≤ 0.30 mm) elektroplåtsorter lämpade för elfordon och att utvärdera de nya plåtsorterna genom att bygga och testa prototypmotorer. Bakgrunden är naturligtvis den stora omställningen som pågår inom fordonsindustrin där i stort sett alla tillverkare satsar på eldrift. Elektroplåt används till elmotorers statorer och rotorer och plåtens egenskaper har betydande inverkan på elmotorns och fordonets prestanda som exempelvis räckvidd, säger Magnus Lindenmo, Manager Technical Customer Support på Surahammars Bruk samt projektledare för E-STATE.

Tidigare har en förstudie utförts inom nyckelområden för planeringen av projektet. Det är särskilt viktigt att öka hållfastheten hos elektroplåt, samtidigt som de magnetiska egenskaperna förbättras, med bibehållna eller stärkta aspekter kring ekonomi, process- och bearbetningsförmåga samt återvinningsbarhet ur livscykelperspektiv. Detta fordrar samarbete i värdekedjan för materialet från flytande stål till slutligt elfordon och projektet omfattar expertis på ståltillverkning, stansningslaboratorium, fordonskonstruktion och tillverkning, med stöd av forskningsinstitut som är specialister på modellering, karaktärisering och design av magnetiska och mekaniska egenskaper hos stål.

– Fordonsindustrins krav på låg vikt och liten storlek på elmotorn, kombinerat med krav på mycket hög verkningsgrad över ett brett arbetsområde i fråga om moment och hastighet ställer höga, och i många fall nya, krav på elektroplåt jämfört med traditionella tillämpningar för till exempel industrimotorer. Nya elektroplåtsorter kan därför möjliggöra konstruktionen av bättre och/eller billigare elfordon, säger Magnus Lindenmo.

Flera nya stålsammansättningar ska inledningsvis designas och tillverkas i laboratorium. Deras relevanta egenskaper ska undersökas och den mest lovande varianten ska tillverkas i industriell process, följt av konstruktion och tillverkning av flera motorprototyper innehållande det nya stålet. Prototypernas egenskaper ska mätas och därmed validera det nya materialet prestationsförmåga.

– Det är mycket glädjande att vi har fått ihop ett så starkt konsortium för projektet. Projektparterna är Surahammars Bruk, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, Scania, CEVT, Swerim och RISE, säger Magnus Lindenmo.

E-STATE har en total budget på 14,2 miljoner kronor varav 5,9 miljoner kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 56 miljoner kronor i programmets utlysning ”Metalliska material för det elektrifierade samhället”. Det är sju nya forskningsprojekt har nu beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Magnus Lindenmo, Manager Technical Customer Support på Surahammars Bruk samt projektledare för E-STATE.
Magnus Lindenmo, Manager Technical Customer Support på Surahammars Bruk samt projektledare för E-STATE.
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

ASK II släpper guide för kompetensförsörjning10.6.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials projekt ASK II gör en ansats att ta ett större grepp kring ungas syn på sitt kommande arbetsliv. Många aspekter har därför studerats kring hur exempelvis olika arbetsgivares erbjudande matchar med de ungas tankar. Parametrarna som påverkar ungas val av yrke är många och olika former av rådgivning kan därför få stor betydelse. ASK II har nu släppt guiden ”Guideline för attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning för industrin”.

Nytt projekt vill förbättra litiumjonbatterier29.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Långtidsegenskaper och tillförlitlighet hos litiumjonbatterier är kritiskt för elektrifieringen av samhället, speciellt avseende det stora antalet elfordon som förutspås. Fogarna i dessa batterier mellan cellterminaler till busbars eller busbars till modulterminaler är mycket viktiga eftersom haverier kan leda till oplanerade reparationer eller till och med bränder. Många problem som uppstår i moderna litiumjonbatterier beror av dåliga egenskaper i fogen. Detta problem ska studeras närmare i EMPIRE, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Nytt projekt ska optimera stålindustrins elektrifiering27.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Elektrifiering av olika processer och utrustningar är idag en av de stora växande trenderna, inte bara nationellt, utan även internationellt. ELROS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, tar sikte på att stålindustrin och dess ämnesvärmningsprocesser ska kunna använda elektrifiering på ett optimalt sätt, det vill säga rätt form av elektrisk uppvärmningsmetod sett till geometri, storlek, material, temperaturområde, temperaturjämnhet och energieffektivitet.

Additiv tillverkning ska förbättra gasturbiner26.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Gasturbiner är med sin flexibilitet och snabba upprampning centrala i ett hållbart energisystem för att kunna balansera intermittent elproduktion, till exempel vindkraft. Framtida kolfri elproduktion kräver då en uppskalning av vätgas som bränsle i gasturbiner. Förbränning av vätgas i gasturbiner är fortfarande förenat med utmaningar kopplat till gasens reaktivitet i kombination med den nödvändiga högre processtemperaturen. MAGDA, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska nu ta sig an dessa utmaningar.