Grafiska Företagen

Ohållbart för tryckerier att konkurrera med statliga Postnord

Dela

I går presenterade "Arena för framtidens distribution" sin rapport med politiska förslag för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden. I rapporten skriver man att Postnord expanderat sin verksamhet på ett sätt som motverkar olika marknaders konkurrens. Förslagen som läggs fram handlar om att begränsa Postnords möjligheter att fritt expandera utanför sitt huvuduppdrag.

Riksdagsledamöterna Denis Begic (S), Jessika Roswall (M) och Mikael Larsson (C) Foto: Mikael Koff
Riksdagsledamöterna Denis Begic (S), Jessika Roswall (M) och Mikael Larsson (C) Foto: Mikael Koff

Grafiska företagen har tillsammans med 21 Grams och Citymail drivit projektet Arena för framtidens distribution. Anledningen till att man har gått samman är att alla har fått uppleva hur Postnord expanderar på marknader utanför sitt huvuduppdrag. Man anser att det behövs genomgripande reformer för att få en bra konkurrenssituation och undvika utslagning av privata aktörer på en rad marknader.

– Situationen börjar bli ohållbar för flera av företagen i den grafiska branschen. För oss är den principiella frågan om Postnords uppdrag viktigt, och här riktar vi oss till ägaren. Att Postnord, som är en dominerande aktör, har möjlighet att utnyttja sin position till att konkurrera med företag på alla möjliga kringliggande marknader lägger en våt filt över konkurrensen på marknaden, säger Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen.

Postnords dominans på brevmarknaden är näst intill total. Den ställningen utnyttjar Postnord på områden som ligger utanför sitt huvudsakliga uppdrag. Exempelvis ger man kunder som använder deras tryckeri en rabatt som inget annat tryckeri har möjlighet att få.

– Vi har ett antal medlemsföretag som är djupt bekymrade. De måste sänka sina produktionskostnader med uppemot 25 procent för att kunna konkurrera med Strålfors. Det är en omöjlighet.

I rapporten presenteras fem förslag för att skapa bättre förutsättningar för en sund och effektiv konkurrens över hela landet. Förslagen handlar om att begränsa Postnords uppdrag – avyttra verksamheten utanför den samhällsomfattande posttjänsten, anpassa utdelningsfrekvensen, upphandla den samhällsomfattande posttjänsten, skärpa statens ägarstyrning och förtydliga PTS konkurrensfrämjande uppdrag.

Seminariet avslutades med en utfrågning av riksdagsledamöterna Denis Begic (S), Jessika Roswall (M) och Mikael Larsson (C). De var slående överens om att Postnords dominanta ställning inte är bra. Postfrågan behöver utredas vidare menade alla tre, men de påpekade att det finns svåra hinder för att faktiskt ta tag i frågan.

Just förhållandet stad och land i kombination med den tekniska utvecklingen gör frågan svår. Man måste se till att postgången fungerar i hela landet och ingen vill vara politikern som försämrade posten. För det krävs ett stort politiskt mod, konstaterade Jessika Roswall.

– Det är sant. Men samtidigt har det krävts modiga grafiska företag som pekar på de stora problemen som kommer av Postnords agerande. Så nu är det dags för politikerna att vara modiga, säger Ravindra Parasnis.

Rapporten finns tillgänglig på www.framtidensdistribution.se, där seminariet också kan ses i efterhand.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Riksdagsledamöterna Denis Begic (S), Jessika Roswall (M) och Mikael Larsson (C) Foto: Mikael Koff
Riksdagsledamöterna Denis Begic (S), Jessika Roswall (M) och Mikael Larsson (C) Foto: Mikael Koff
Ladda ned bild

Om

Grafiska Företagen
Grafiska Företagen
Storgatan 19
Stockholm

http://www.grafiska.se

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra drygt 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället.

Den grafiska industrin som omsätter ca 38 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft.

 

Följ Grafiska Företagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grafiska Företagen

Avtalsyrkanden växlade mellan Grafiska Företagen och GS-facket20.12.2019 08:55:44 CETPressmeddelande

I dag växlade Grafiska Företagen avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket. Avtalen som ska förhandlas med GS-facket är Infomedia- och Förpackningsavtalen. För Grafiska Företagen är det viktigt att slå vakt om de svenska företagens konkurrenskraft. Eftersom alla konjunkturindikatorer pekar nedåt måste det finnas en återhållsamhet i löneökningstakten för att svenska företag ska kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum