AcadeMedia

Ökat internationellt utbyte för elever och lärare

Dela

AcadeMedias skolor fördjupar sitt internationella engagemang för att stärka elevers lärande och medarbetares kompetens. Avtalet gäller till 2027 och omfattar både gymnasieskolor och yrkesutbildningar.

Ferrari Racing i Italien är en av de arbetsplatser som fordonselever på Praktiska Gymnasiet kan få praktisera på. Fotograf: Jan Lindahl Bildrättigheter: AcadeMedia. Får användas för redaktionellt bruk.
Ferrari Racing i Italien är en av de arbetsplatser som fordonselever på Praktiska Gymnasiet kan få praktisera på. Fotograf: Jan Lindahl Bildrättigheter: AcadeMedia. Får användas för redaktionellt bruk.

Att delta i internationella utbyten som ERASMUS+ ökar möjligheter för elever att konkurrera på både svenska och internationella arbetsmarknaden. Det handlar både om jobbskuggning och att genomföra yrkespraktik utomlands. Fordonselever från AcadeMedia gör praktik på Ferrari Racing och stylist- och frisörelever praktiserar i Victory, Italien. AcadeMedias skolor har även utbyten med arbetsplatser och skolor i många andra  EU-länder, däribland Frankrike, Spanien och Tyskland.

- Internationalisering ingår i vårt uppdrag och våra utbyten är mycket uppskattade av elever och medarbetare. Det är en fantastisk erfarenhet för dem att komma ut i världen och genom praktik få utbyta erfarenheter och utvecklas inom sitt yrke, säger Susanne Christenson, utbildningsdirektör Praktiska Gymnasiet.

Mer internationellt utbyte skapar attraktiva utbildningar och är ett led i kampen mot ungdomsarbetslöshet i hela Europa.

Gemensam ansökan från AcadeMedia kommer fler till del

Eftersom AcadeMedia ansökt om ackrediteringen för många verksamheter kan ett stort antal elever och medarbetare i koncernen ta del av möjligheterna. Skolorna kan dela platserna mellan sig. Dessutom har Internationella Hotell- och Restaurangskolan, LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra och ProCivitas gymnasium i Stockholm ansökt och godkänts på egen hand. 

De gymnasieskolor och vuxenutbildningar som blivit ackrediterade för fortsatt arbete med yrkespraktik och jobbskuggningar utomlands för elever och personal, inom ramen för EU-programmet ERASMUS+ är:

  • Praktiska gymnasieområdet med Framtidsgymnasiet, Didaktus och Praktiska Gymnasiet (för yrkesutbildningar)
  • Alla NTI Gymnasiets skolor (för yrkesutbildningar) 
  • Alla Drottning Blankas gymnasieskolor (för teoretiska och yrkesutbildningar)
  • Alla Drottning Blankas gymnasieskolor (för teoretiska utbildningar)
  • Alla Sjölins gymnasieskolor (för teoretiska utbildningar) 
  • Alla ProCivitas gymnasieskolor (för teoretiska utbildningar) 
  • Alla KLARAs gymnasieskolor (för teoretiska utbildningar) 
  • Alla Hermods enheter (för yrkesutbildningar) 
  • Sälj & Marknadshögskolan (SMH) och The Game Assembly (TGA) med alla enheter (för yrkesutbildningar) 

För mer information kontakta gärna AcadeMedias internationaliseringsstrateger Jan Lindahl eller Moana Widell. 

Faktaruta:

UHR Universitets- och högskolerådet (UHR) har kvalitetsgodkänt inlämnade ansökningar för AcadeMedias gymnasie- och vuxenutbildningssegment. Godkännandet gäller EU:s programperiod 2021-2027. Det borgar för långsiktigt och högkvalitativt arbete, vilket stärker alla gymnasieskolor och vuxenutbildningen inom AcadeMedia.

Dagens reseläge:

På grund av coronapandemin genomförs just nu inga utlandsresor, denna restriktion gäller till och med augusti. Vi följer utvecklingen och kommer att lätta på restriktionerna när resorna kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt. När resorna kommer igång finns beredskap för att de kan behöva bokas om, eller ställas in, med kort varsel, detta eftersom vi tillämpar försiktighetsprincipen och sätter säkerheten främst.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ferrari Racing i Italien är en av de arbetsplatser som fordonselever på Praktiska Gymnasiet kan få praktisera på. Fotograf: Jan Lindahl Bildrättigheter: AcadeMedia. Får användas för redaktionellt bruk.
Ferrari Racing i Italien är en av de arbetsplatser som fordonselever på Praktiska Gymnasiet kan få praktisera på. Fotograf: Jan Lindahl Bildrättigheter: AcadeMedia. Får användas för redaktionellt bruk.
Ladda ned bild

Länkar

Om

AcadeMedia
AcadeMedia
Adolf Fredriks kyrkogata 2
Stockholm

08 7944200http://www.academedia.se

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra medarbetare har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt förutsättningar för att nå sin fulla potential. AcadeMedia har verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Följ AcadeMedia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AcadeMedia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum