Försäkringskassan

Operation Fjord stoppade brott för ca 60 miljoner kronor

Dela

Operation Fjord var ett samarbete mellan flera myndigheter och pågick från 2011 till och med 2015 i syfte att upptäcka, utreda, lagföra och förebygga brott inom assistansersättningen. Arbetet ledde till att Försäkringskassan kunde stoppa felaktiga utbetalningar på 58 790 000 kronor, återkräva 2 100 000 kronor och få 46 250 000 kronor i skadestånd, enligt en ny utvärdering.

Operation Fjord utförde riktade kontroller mot 26 utvalda privata bolag som anordnar personlig assistans, där misstankar om systematiskt fusk med tidredovisningar, räkningar med mera funnits. Även fall av vanvård uppdagades. Totalt ingick 26 bolag och utvärderingen av projektet visar att antalet individer som lagförts uppgår till 92 varav 64 fälldes för brott. I åtta av bolagen pågår det fortfarande polisutredningar. Domarna visar att den uppdagade brottsligheten ofta är en kombination av ”simulerande” brukare och ”pappersassistenter” och att likartade ärenden föll markant olika ut i rättegångarna.

- Det är ytterst angeläget att få stopp på det brottsliga nyttjandet av assistansersättningen och värna denna för många människor så viktiga socialförsäkringsförmån, men det är svåra och väldigt utredningskrävande fall och kräver mycket resurser från samtliga inblandade myndigheter, säger rapportförfattaren Magnus Arnek, Försäkringskassan.

Utvärderingen av Operation Fjord har genererat en rad viktiga insikter om både hur bedrägerier och bidragsbrott inom assistansersättning uppkommer och vad som behöver göras för att förebygga och förhindra att detta sker.

- Den viktigaste lärdomen är att vi måste minska riskerna för felaktiga utbetalningar redan från början. Det är därför vi nu genomför en övergång till efterskottsutbetalningar av assistansersättning i höst. Vi stoppar nu också utbetalningarna till oseriösa anordnare, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan.

- Det är otroligt viktigt att skattepengarna går till det de ska, nämligen att ge människor som lever med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett liv på samma villkor som alla andra, understryker Ann-Marie Begler.

Utvärderingen föreslår ett antal effektivare metoder för att motverka brott och oegentligheter inom assistansersättningen, och majoriteten av förslagen genomförs eller kommer att genomföras av Försäkringskassan. Här följer några exempel:

  • Agera tidigare vid indikationer på brister i redovisning
  • Bättre uppföljning av bland annat kvalitén i assistansen vid tvåårsomprövningar
  • Införa elektronisk tidrapportering av utförd assistans

Besök oss i Almedalen för att ta del av intressanta diskussioner om hur vi kan motverka brott inom assistansersättningen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om operation Fjord
Samverkande myndigheter: Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten. Myndighetssamarbetet för att motverka den grova organiserade brottsligheten innefattar fler myndigheter.

Fakta om assistansersättningen
År 1994 infördes personlig assistans som en av tio insatser som kan beviljas enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personlig assistans kan beviljas dels av kommunerna, dels av Försäkringskassan som fattar beslut om statlig assistansersättning.

Personkretsarna som ger rätt till assistansersättning
Ett kriterium för att få assistansersättning – och andra insatser inom LSS – är att personen tillhör någon av lagens tre personkretsar.

I personkrets 1 ingår personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. I personkrets 2 ingår personer som fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. I personkrets 3 ingår personer som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pressinbjudan: Kommande förändringar för vård av barn4.12.2018 13:02Pressinbjudan

Tisdagen den 11 december bjuder Försäkringskassan in till pressfrukost för att informera om kommande förändringar för vård av barn. Från och med årsskiftet införs en lagändring som gör att det blir enklare att vabba. Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag att värna välfärdens trygghetssystem genom att betala ut rätt ersättning till rätt person. Under frukosten kommer vi också att informera om Försäkringskassans förstärkta arbete med kontroll av vård av barn, hur vi utvecklar våra system och inför fler kontroller för att upptäcka fel och misstänkta bidragsbrott mot försäkringen. Deltar från Försäkringskassan gör Alexandra Wallin, direktör för avdelningen Barn och familj, samt Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson. I samband med pressträffen kommer det att finnas tid för personliga intervjuer. Tid: 08.00 – 09.00, tisdagen den 11 december Plats: Försäkringskassans huvudkontor, LM Ericssons väg 30, 103 51, Hägersten Smörgås och kaffe kommer att serveras. Vänligen anmäl intresse a

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum