Region Uppsala

Region Uppsala stärker skyddet för visselblåsare

Dela

Sedan en vecka tillbaka har anställda på Region Uppsala möjlighet att anmäla allvarliga oegentligheter anonymt i en extern visselblåsarfunktion. Åtgärden syftar till att ytterligare stärka skyddet för visselblåsare.

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning
Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning

Sedan 2016 finns en lag i Sverige som stärker skyddet för visselblåsare inom privat och offentlig sektor. Lagen syftar till att skapa större trygghet för visselblåsaren och kan bidra till att fler allvarliga brister i verksamheter åtgärdas.

För att ytterligare stärka skyddet för den som vill anmäla missförhållanden på arbetsplatsen har Region Uppsala nu inrättat en extern visselblåsarfunktion där den som visslar kan välja att vara helt anonym.

- Genom att kunna erbjuda våra anställda en möjlighet att anmäla oegentligheter anonymt ökar vi tryggheten för visselblåsaren som slipper oroa sig för repressalier, säger Stefan Olsson, regionråd (M), som hoppas att visselblåsarfunktionen ska öka möjligheterna att ta omhand och förebygga oegentligheter i verksamheten.

- Vi ser allvarligt på oegentligheter och vill göra allt vi kan för att säkerställa en rättssäker och trygg miljö för medarbetare, brukare, användare och patienter, menar Stefan Olsson.

Bristande ledarskap, arbetsmiljöfrågor och konflikter räknas inte som allvarliga oegentligheter utan är en ledarskaps- och arbetsmiljöombudsfråga. Detsamma gäller trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling som hanteras i ett annat system.

Kontakter

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning: 073 - 995 72 00

Bilder

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning
Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

12 nya akutgeriatriska platser införs21.6.2021 15:51:09 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte under måndagen beslutade sjukhusstyrelsen att Akademiska sjukhuset ska tillhandahålla geriatrisk verksamhet, alltså vård inriktad på åldrandets sjukdomar, utifrån invånarnas behov i hela länet. Akademiska sjukhuset ska ansvara för att säkerställa tillgång till geriatrisk kompetens vid vårdcentrum och i den öppna vården i övrigt, samt även ta fram en långsiktigt hållbar plan för kompetensförsörjning inom den geriatriska verksamheten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum