Akavia

Så vill Akavia öka jämställdheten i it-branschen

Dela

Trots tillväxt och skriande rekryteringsbehov står andelen kvinnor stilla i it-branschen. Icke-inkluderande arbetsplatskultur och otydliga karriärvägar nämns som förklaringar. Det visar en ny rapport om jämställdheten inom it-branschen från fackförbundet Akavia.

Ida Inga, professionsanalytiker med fokus på it-akademiker på Akavia.
Ida Inga, professionsanalytiker med fokus på it-akademiker på Akavia.

Behovet av kompetens i it-branschen är stort. I slutet av 2020 uppskattade IT&Telekomföretagen att omkring 70 000 utvecklare, projektledare, it-arkitekter, testare, systemförvaltare, infrastrukturexperter och digitala ledare behöver anställas fram till 2024.

Men samtidigt som behovet av kvalificerad arbetskraft är stort ökar inte andelen kvinnor branschen. Enligt SBC:s statistik har andelen stadigt legat på 22 procent mellan 2014 och 2018. IT&Telekomföretagens siffror pekar på en stadig nivå mellan 28 och 29 procent. Det framgår av fackförbundet Akavias rapport Jämställdheten inom it-branschen som sammanställt tillgänglig fakta.

– Det behövs riktade insatser för att öka jämställdheten. Undersökningar från USA visar att kvinnor i betydligt större omfattning än männen väljer att lämna branschen. Icke-inkluderande arbetsmiljö anges som den främsta orsaken, säger Ida Inga, professionsanalytiker med fokus på it-akademiker på Akavia.

Enligt henne finns det flera tänkbara orsaker till den ojämna könsfördelningen. Bilden bekräftas även av undersökningar i Sverige där kvinnor vittnar om svårigheter med att bli tagna på allvar, okvalificerade arbetsuppgifter, sämre karriärmöjligheter och diskriminering på grund av kön.

– För att branschen ska bli mer attraktiv för fler kvinnor föreslår Akavia riktade insatser. Till exempel behöver medarbetare och ledningsgruppen utbildas i jämställdhet och i att använda data för att följa upp jämställdhet, säger Ida Inga.

Så vill Akavia öka jämställdheten i it-branschen:

1. Låt jämställdheten genomsyra hela organisationen, och arbetsplatsen. Jämställdhetsinitiativ behöver komma från ledningsgrupp och styrelse. Avsätt tid och resurser för ett långsiktigt arbete.

2. Arbetsgivare bör skapa strukturer i organisationen för att involvera medarbetarna i arbetet för en jämställd arbetsplats. Utbildning och kompetensutveckling kring jämställdhet bör tillhandahållas för medarbetare och ledningsgrupp på arbetsplatsen. Arbetsplatser behöver arbeta aktivt med en arbetsplatskultur där alla känner sig välkomna.

3. Arbetsgivare bör ha ett strategiskt fokus på att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla kvinnor i tekniska roller. It-branschen är vana att arbeta datadrivet, använd data för att följa upp jämställdhet i frågor som rekrytering, befordringar, uppsägningar och trivsel. Inför mål för jämställdhet och välbefinnande.

4. Utveckla ett individanpassat arbetsmiljöarbete anpassat utifrån lokala förhållanden och enskilda medarbetares behov. Arbetsmiljön bör analyseras och åtgärder bör inriktas på att förbättra kvinnors möjligheter till utveckling i yrkesrollen och på arbetsplatsen. Arbeta systematiskt med frågor kring diskriminering, trakasserier, kränkningar samt kvinnor och mäns förutsättningar att göra karriär.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ida Inga, professionsanalytiker med fokus på it-akademiker på Akavia.
Ida Inga, professionsanalytiker med fokus på it-akademiker på Akavia.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för ekonomer, jurister, samhällsvetare, It-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Akavia har 130 000 medlemmar och är det näst största förbundet inom Saco.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum