Vänsterpartiet Skåne

Skarp kritik mot system för hörselhjälpmedel – Alliansen vägrar förändring

Dela

Ett system för utprovning av hörselhjälpmedel som i praktiken fungerar som ett företagsstöd – kritiken är hård mot rekvisitionssystemet inom Region Skåne. Problemet rör att flertalet hörselmottagningar idag ägs av hörapparattillverkare. Detta riskerar att en patients val av hörapparat i hög påverkas av förekomsten av företagets ”eget” sortiment. Detta urholkar bl.a. valfriheten. Frågan togs idag upp under möte med Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

- Det nuvarande systemet leder till dyrare hjälpmedel för patienterna, och tre av fyra vet inte ens att de gjort ett val! Det är svårt att försvara att det här systemet skulle verka för patienternas valfrihet, säger Gunilla Wahlberg, Vänsterpartiets representant i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden. Om jag är i behov av hjälpmedel måste jag kunna lita på att audionomen som rekommenderar en viss sort gör det med mitt bästa i åtanke, inte för hörselmottagningens ägares bästa. Så ska inte sjukvård fungera.

I rapporten framgår bland annat följande kritik från Hörselskadades Riksförbund: HRF anser att tillgängligheten har förbättrats i samband med vårdvalet, men anser också att utprovning av hörapparater nu har blivit en marknad där pengar ibland sätts före patient och försäljning före fakta. Visionen om ökat patientinflytande har enligt HRF reducerats till en plånboksfråga och patientens intresse skyddas inte tillräckligt väl. Man går så långt som att säga att rekvisition i praktiken fungerar som ett företagsstöd.

- I denna utredning är det tydligt att företagens intressen tillåts gå före patienternas. Det är inte vård efter behov som prioriteras när alliansen än en gång ignorerar sin egen utredning där patienterna kommer till tals, Hörselskadades Riksförbund ger klara besked och oppositionen har flera förslag på förändringar. Alliansen tuffar på med sin politik som bara verka handla om att underlätta för privata företag. Att vägra lyssna är en ovärdig hantering av de skånska patienternas förtroende, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Region Skåne.

De fyra allianspartierna i Skåne har hanterat kritiska utredningar på samma sätt flera gånger nu.

- Det är tyvärr något vi ser inom flera nämnder: Alliansen tillsätter en utredning, får negativ respons och klara besked om att de privata lösningarna inte fungerar i det utredningen tittar på, men man vägrar ändra sig och skapa faktiska förbättringar. Det är faktiskt skandalöst, avslutar Sara Svensson.

Förslaget att återta det så kallade rekvisitionssystemet i Regionens egen regi röstades ned på dagens möte till förmån för Alliansens förslag att behålla rekvisitionssystemet med vissa utvecklingar kring redovisning. Sverigedemokraterna röstade med Alliansen, mot ett utfasande.

Läs hela rapporten här.  

Vänsterpartiet vill att både rekvisitionssystemet och vårdvalet ska återtas i egen regi för att skapa förutsättningar för att utveckla patienternas möjligheter att påverka och ta bort vinstintresset. Behovet av vård ska alltid stå i första rummet, inte vinstjakt. Läs Vänsterpartiets motion om hörselvården här.

Nyckelord

Kontakter

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Alliansen behöver lyssna på personalen: ta tunga invändningar mot privatisering av den palliativa vården på allvar!24.10.2019 18:26:12 CESTPressmeddelande

Vänsterpartiet oroas starkt av den ignorans som Alliansen visar personalens önskemål inom specialiserad palliativ vård. Personalen har lyft fram många orsaker till att man inte vill att verksamheten ska upphandlas och varför den känsliga vården av människor i livets slutskede inte passar för privatisering. Utredningen som gjorts på Alliansens uppdrag pekar på samma risker. Trots det väljer Alliansen att gå vidare med att i primärvårdsnämnden rekommendera upphandling av den specialiserade palliativa vården i Malmö och Trelleborg.

Vänsterpartiet lägger motion för jämlik tillgång till skånska vårdcentraler18.10.2019 12:17:03 CESTPressmeddelande

2009 infördes hälsoval inom vården, vilket lett till att privata vårdcentraler öppnat på många platser i Skåne. Ofta koncentreras de privata vårdcentralerna till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer, medan områden med befolkning som löper större risk för ohälsa inte alls har haft samma nyetablering av vårdcentraler. Nu vill Vänsterpartiet kartlägga behovet av offentliga vårdcentraler för att trygga tillgång till en god primärvård för alla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum