Röda korset

Studie om posttraumatisk stress bland nyanlända barn och unga pekar på fortsatt behov av stöd

Dela

I dagarna publicerades en studie som visar att en stor andel bland nyanlända barn mellan 16 och 18 år rapporterar höga nivåer av symptom som kännetecknar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Detta är särskilt uttalat bland de som kom till Sverige som ensamkommande barn från Afghanistan.

Den vetenskapliga studien ”Children at risk: A nation-wide, cross-sectional study examining post-traumatic stress symptoms in refugee minors from Syria, Iraq and Afghanistan resettled in Sweden between 2014 and 2018” har undersökt symptom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) bland 1 129 nyanlända 16-18 åringar som blev kommunmottagna i Sverige mellan åren 2014-2018.

Studien är en del av en större undersökning om nyanlända barn och ungas hälsa och levnadsförhållanden som genomfördes av forskare vid Röda Korsets Högskolas forskningsprogram Resiliency, Mental Health and Social Participation among Refugees (RMSR) i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) i Oslo.

Sammantaget visar studieresultaten att en stor andel – närmast fyra av tio-nyanlända barn rapporterade förhöjda symtom på posttraumatisk stress som kan tyda på risk för förekomst av PTSD. Andelen bland ensamkommande barn från Afghanistan var ännu större och uppgick till över 56 procent bland deltagarna.

– Studien, som med sitt över 1 100 deltagare är en av de större studierna i sitt slag, bidrar med viktig kunskap som indikerar fortsatt behov av stöd för dessa barn som befinner sig i en viktig utvecklingsfas, förklarar Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsovetenskap vid Röda Korsets Högskola och forskningsledare för RMSR och den aktuella studien.

Enligt författarna är det också värt att betona att de som deltog i studien kan ha bott i Sverige i upp till fem år vid tidpunkten för undersökningen. Den konstaterade höga andelen som rapporterar dessa symptom kan ses som särskilt oroande då det väcker frågor om barnens nuvarande situation i Sverige, samt om besvären kan ha minskat, varit oförändrade eller till och med ökat under dessa år.

– Resultatet visar på behov av en ökad medvetenhet om hälsoutmaningar som nyanlända barn och unga står inför under de första åren efter ankomsten. Det understryker också behovet av att närma sig dessa utmaningar från ett folkhälsoperspektiv med fokus på aktuella levnadsförhållanden, säger Øivind Fjeld-Solberg, forskare i RMSR på Röda Korsets Högskola och vid norska Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) och som är huvudförfattaren till studien.

Hela studien går att läsa här:
https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-020-00311-y

Nyckelord

Kontakter

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och finns i 192 länder. Vi kämpar för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Svenskarnas vanligaste ursäkter tonsätts till pampig julmusik16.12.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Det finns många ursäkter för att inte skänka pengar. ”Jag swishar sen” eller ”jag hinner inte nu, en annan gång” är några klassiker. Med Ursäktskören vill Röda Korset väcka igenkänning hos människor genom ursäkter man slänger sig med för att undvika att donera pengar. Ursäktskören leds av sångerskan Julia Frej som framför "Det är sjukt mycket nu" till melodin av “Gläns Över Sjö och Strand”.

Förslaget till ny migrationslagstiftning skulle få allvarliga humanitära konsekvenser3.12.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av arbete för och med människor på flykt globalt, nationellt och lokalt. Vi finns med från flyktens början i konflikt och katastrof, längs flyktens väg, vid ankomsten i Sverige, i asylprocessen och etableringen i samhället samt med medmänskligt stöd i Sveriges förvar. Idag har Röda Korset skickat in sitt remissyttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum