Myndigheten för press, radio och tv

Studio Ett fälls för partiskhet gällande filmen Sabaya

Dela

Granskningsnämnden fäller ett inslag om dokumentärfilmen Sabaya i Sveriges Radios Studio Ett. Nämnden konstaterar att filmens regissör inte fick möjlighet att bemöta kritik som riktades mot honom.

Inslaget som sändes i P1 den 24 maj i år handlade om att tidskriften Kvartal granskat den uppmärksammade filmen Sabaya. I inslaget medverkade dels journalisten som gjort granskningen, dels filmens regissör. Granskningen kommenterades också av SR:s Mellanösternkorrespondent. Nämnden konstaterar att korrespondentens uttalanden var värderande och närmast uppfattades som hennes personliga åsikt om filmen. Med hänsyn till korrespondentens relation till och insyn i den aktuella kontexten anser nämnden att uttalandena rymdes inom korrespondentens kommentarsskyldighet. De innebar därför inte ett otillåtet ställningstagande. Regissören gavs dock ingen möjlighet att ge sin syn på korrespondentens kritik. Inslaget strider därför mot kravet på opartiskhet (22/02484).

SR:s kommentarsskyldighet

Sveriges Radio ska enligt sitt sändningstillstånd stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden. Denna skyldighet innebär enligt granskningsnämndens praxis att ett program eller inslag kan ha en kritisk infallsvinkel utan att strida mot kravet på opartiskhet. Med kommentarsskyldigheten följer ett visst utrymme för värderande omdömen. Om allvarlig kritik riktas mot en klart utpekad part ska dock den kritiserade få bemöta eller kommentera kritiken.

Friade ärenden

  • Inslag i SVT:s Rapport om hur utländska medier uppmärksammar det svenska valresultatet (22/02834).
  • Inslag i TV4 Nyheterna om kriget i Ukraina (22/02869).

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Granskningsnämnden för radio och tv är ett självständigt organ inom Myndigheten för press, radio och tv som har till uppgift att pröva om de som sänder radio och tv följer de regler som gäller för sändningarna. Program som prövas av nämnden kan antingen frias, frias med kritik eller fällas.

Myndigheten för press, radio och tv lyder under regeringen och tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Nyhetsmedier spelar en viktig roll i det svenska samhället16.12.2022 11:42:47 CET | Pressmeddelande

Det finns ett stort intresse för att ta del av nyheter i Sverige. Trots konkurrensen från ett ökat medieutbud förblir vanan att ta del av nyheter relativt intakt. Sättet man gör det på har dock förändrats. Myndigheten för press, radio och tv:s nya rapport Svenska nyhetsvanor 2022 ger en samlad bild av våra nyhetsvanor. Den visar på en gradvis rörelse från papper och tablå till digitala nyhetsmedier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum