Svenska kraftnät

Svenska kraftnät pausar arbetet med Elmarknadshubben

Dela

2015 fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en Elmarknadshubb. Men på grund av att nödvändig lagstiftning dröjer pausas nu arbetet.

2015 fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en Elmarknadshubb. Men på grund av att nödvändig lagstiftning dröjer pausas nu arbetet.

– I dag beslutade styrelsen för Svenska kraftnät att arbetet med att utveckla en Elmarknadshubb pausas. Orsaken är att vi inte har en lagstiftning på plats. Förutsättningar för att fortsätta med arbetet saknas därför, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät.

Lagstiftningen har försenats vid ett flertal tillfällen och projektet har löpande tvingats till omplanering och uppdatering av projektets tidplan. Igår meddelande regeringen i sin budgetproposition att man avser att lägga en proposition om en Elmarknadshubb nästa år. Därefter ska den hanteras av riksdagen innan den kan bli lag. Bedömningen Svenska kraftnät gör är att hela processen tar minst två år från idag till att vi har en färdig lag.

– Att fortsätta utveckla elmarknadhubben utifrån rådande omständigheter är varken ansvarsfullt eller effektivt. Vi skulle riskera att bygga funktioner och lösningar som kanske inte i slutändan matchar det som regeringen efterfrågar i den kommande lagstiftningen, säger Malin Stridh.

Enligt  uppdraget från 2015 skulle Svenska kraftnät utveckla och driva en Elmarknadshubb utifrån en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Nu skriver regeringen att den kommande propositionen om Elmarknadshubben inte ska baseras på en elhandlarcentrisk modell. Först när Elmarknadshubben är i drift ska man återkomma till om och hur reformen med en elhandlarcentrisk modell ska tas vidare.

Hittills har Svenska kraftnät investerat 140 miljoner kronor i arbetet med att utveckla en Elmarknadshubb. Bedömningen är att merparten av det som är utvecklat kommer att kunna återanvändas när projektet drar igång igen.

Elmarknadshubb och elhandlarcentrisk modell

Elmarknadshubben kommer att vara ett centralt IT-system för informationsutbyte mellan aktörerna på den svenska elmarknaden och hantera information om t.ex. elanläggningar, kunder och mätvärden.

Den elhandlarcentriska modellen innebär att kunden endast behöver ha kontakt med sitt elhandelsföretag för att hantera sina elavtal – istället för som idag då kunden har kontakt med både elhandelsföretaget och elnätsföretaget. 

Läs mer på www.svk.se/hubb

Läs mer om regerings förslag i budgetpropositionen, sid 34 

Nyckelord

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 700 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

En ökad investeringstakt i transmissionsnätet för att möta nya behov3.3.2020 12:00:00 CETPressmeddelande

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Den ökade investeringstakten beror på att vi ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum