Linköpings stift

Svenska kyrkan på MR-dagarna: "Ta andlig hälsa på allvar"

Dela

14-16 november äger Mänskliga Rättighetsdagarna rum i Linköping. Årets tema är Rätten till hälsa. Svenska kyrkan, en av huvudarrangörerna till MR-dagarna, kommer att lyfta frågor som rör den andliga och existentiella hälsan.

Pernilla Myrelid, stiftsadjunkt på Linköpings stiftskansli.
Pernilla Myrelid, stiftsadjunkt på Linköpings stiftskansli.

I kyrkans arbete är hälsoaspekten ständigt närvarande. God hälsa, inre och yttre, berör hela människans existens. I våra församlingar möter vi dagligen människor som lever med fysisk eller psykisk ohälsa, det kan handla om liv och död, men också mer vardagliga frågor av existentiell karaktär. 

- Sekulära krafter vill förpassa andliga frågor till det privata rummet. Tro och religion pekas ofta ut som hot. Men studier visar att tro och meningsbärande sammanhang är bra – både för individen men också för folkhälsan.

Det säger Pernilla Myrelid, stiftsadjunkt på Linköpings stift och en av dem som finns med i Svenska kyrkans monter under MR-dagarna.

- Våra seminarier kommer ta upp olika dimensioner av existentiell och andlig hälsa med exempel på praktiskt arbete: sjukhuskyrkan, suicidprevention bland unga och Act Svenska kyrkans arbete med psykosocialt stöd i humanitära kriser.

MR-dagarna äger rum i Konsert&Kongress, Linköping Svenska kyrkans montrar: M21 och M2

Här finns mer information om våra programpunkter:

https://www.svenskakyrkan.se/mr-dagarna

Här finns mer information om hela utbudet på MR-dagarna:

https://www.mrdagarna.nu/

Kontakt: Stiftsadjunkt Pernilla Myrelid, pernilla.myrelid@svenskakyrkan.se 013-24 26 36, 070-346 77 80

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna äger rum en gång per år och brukar samla mellan 3 000 och 5 000 besökare. Huvudman för MR-dagarna är Föreningen Ordfront. Samarbetspartner är Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.

Kontakter

Bilder

Pernilla Myrelid, stiftsadjunkt på Linköpings stiftskansli.
Pernilla Myrelid, stiftsadjunkt på Linköpings stiftskansli.
Ladda ned bild

Om

Linköpings stift
Linköpings stift
Ågatan 65 (Box 1367)
581 13 Linköping

013-24 26 00https://www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar Östergötland och norra Småland. Stiftsnivåns uppgift är att stötta de 100 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar. Biskopen i Linköpings stift heter Martin Modéus.

Följ Linköpings stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum