Svenska kraftnät

Systemoperatörerna överens om att stärka samarbetet kring transmissionsnätet i Östersjön

Dela

De ansvariga systemoperatörerna (TSO:r) kring Östersjön, däribland Svenska kraftnät, har i dag undertecknat en avsiktsförklaring för ett samarbete kring planeringen av ett havsbaserat transmissionsnät i Östersjön.

Syftet med samarbetet ─ som benäms Baltic Offshore Grid Initiative ─ är att ta fram gemensamma planeringsprinciper för ett havsbaserat transmissiosnät, möjliggöra att det blir en del av ENTSO-E:s tioårs nätutvecklingsplan samt genomföra studier som stödjer den gemensamma visionen om ett havsbaserat transmissionsnät i Östersjön. Initiativet väntas bidra till minskade utsläpp av koldioxid och till utvecklingen av ett framtida mer miljövänligt energisystem.

EU:s medlemsländer med kust mot Östersjön tecknade en överenskommelse ─ Baltic Sea Offshore Wind Joint Declaration ─ om utökat samarbete kring havsbaserad vindkraft, den 30 september 2020. Ursprunget till överskommelsen är den potential som finns i att gemensamt planera för vindkraftsparker, för att därmed bättre utnyttja vindkraften som energikälla.

De undertecknande systemoperatörerna ser att Östersjöregionen har potential att på ett betydelsefullt sätt bidra till målen för en hållbar energipolitik via investeringar i havsbaserad vindkraft och utbyggnad av ett transmissionnät mellan länderna. Ett havsbaserat nät är en del av lösningen för att ta tillvara den potential. Utöver det kommer även radiella ─ kustnära ─ anslutningar att behövas.

Studier, gjorda av Baltic Energy Market Interconnection Plan, kring havsbaserad vindkraft i Östersjön visar på en potential som överstiger 90 GW. Utslaget på ett år innebär det en elproduktion på cirka 325 TWh.

Ett koldioxidneutralt samhälle kan uppnås i framtiden genom ett närmare samarbete mellan länder, utbyte av information och fortsatta studier för att möjliggöra ett elnät i havet. Havsbaserade investeringar är stora, vilket kräver omfattande beslutsunderlag och ett politiskt stöd från EU kommissionen och de enskilda medlemsländerna.

Systemoperatörerna bakom samförståndsavtalet ─ Baltic Offshore Grid Initiative ─ är Fingrid i Finland, Svenska kraftnät, Energinet i Danmark, 50Hertz i Tyskland, Elering i Estland, AST i Lettland och Litgrid AB i Litauen. Norska Statnett deltar i samarbetet som observatör.

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 800 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum