Ekeby Hälsocenter

Träning och avspänning på Vårdcentral

Dela

Vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala utvecklar sitt arbete med att förebygga folksjukdomar som depression, högt blodtryck, övervikt, stress och utmattning. Region Uppsala har tilldelat Ekeby Hälsocenter Folkhälsomedel för arbetet.

Leg. Psykolog Linda Trapp och leg. Fysioterapeut Andy Smith
Leg. Psykolog Linda Trapp och leg. Fysioterapeut Andy Smith

På måndag den 16 oktober startar Ekeby Hälsocenter sitt projekt Träning/avspänning i grupp. Syftet är att hjälpa patienter med symptom som depression, högt blodtryck, övervikt, stress och utmattning genom att kombinera fysisk aktivitet med avspänning.

En psykolog och en fysioterapeut från Ekeby Häloscenters Hälsoteam samarbetar kring patienterna och behandlingen sker i grupp.

Projektet är en av många olika insatser som Ekeby Hälsocenter gör för att långsiktigt förbättra den psykiska och fysiska hälsan och förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron från arbete. 

Projektet är delfinansierat av Region Uppsala (tidigare Landstinget i Uppsala län) som har tilldelat Ekeby Hälsocenter ett bidrag i form av Folkhälsomedel för arbete med förbättrad folkhälsa.

- Vi vet att det finns evidens gällande insatser i form av ökad fysisk aktivitet i kombination med avspänning och avslappning, för flertalet problemområden, säger leg. psykolog Linda Trapp som är en av initiativtagarna och ledarna för arbetet på Ekeby Hälsocenter.

Stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa är idag en betydande anledning till sjukskrivning i Sverige. Runt 34 procent av alla sjukskrivningsintyg i landet skrivs med anledning av utmattningssyndrom eller annan psykisk ohälsa. Det är därför av stor vikt att öka de preventiva insatserna genom att utveckla och öka behandlingsinsatserna.

- Vi som arbetar inom primärvården har ett stort ansvar för att utveckla vårt arbete med att förebygga ohälsa, därför är det här en av många satsningar vi gör, säger Helena Hovstadius som är verksamhetschef för Ekeby Hälsocenter.

Regelbunden fysisk aktivitet är en välbeprövad och accepterad åtgärd med god evidens avseende nedstämdhet och stress. Likaså har avslappningsövningar, såsom mindfulness/medveten närvaro, kommit att bli en aktiv metod i behandling av flertalet psykiska problemområden.

Ekeby Hälsocenter ger med detta initiativ sina patienter möjligheten att delta i träning och avspänning i grupp. Gruppen träffas varje helgfri måndag, klockan 15.15-16.15. För att kunna delta i gruppen behöver patienten bedömas vara lämplig för insatsen av någon i Hälsoteamet på vårdcentralen. Detta kan vara en sjuksköterska, fysioterapeut, läkare, dietist, kurator eller psykolog. Efter bedömningen kan patienten själv boka in sig på gruppasset genom att ringa 018 611 08 00, tonval 5 och där meddela sitt deltagande i gruppen. Drop in till varje pass gäller, men då det finns en maxgräns för antal deltagare vid varje pass rekommenderas detta telefonsamtal för en garanterad plats.

Gruppasset innehåller 40 minuter fysisk aktivitet, med leg. fysioterapeut Andy Smith som också är personlig tränare (PT). Passet består av uppvärmning och cirkelpass med kombination av styrka, kondition och rörlighetsövningar samt nedvarvning. Som deltagare kan man själv bestämma träningsintensitet. Således är passet lämpligt för deltagare med varierande konditions- och träningserfarenhet.

Efter den fysiska delen sker en övning i medveten närvaro, i syfte att nå avslappning och lära sig fokusera på ”här och nu” mitt i tankebruset. Avslappningen är 15-20 minuter lång och leds av leg. psykolog Linda Trapp.

Effekten av arbetet kommer att mätas och följas upp genom att hälsostatus för deltagande patienter mäts före och efter behandlingen.

Mer information om detta kan du få genom att kontakta verksamhetschef Helena Hovstadius.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Leg. Psykolog Linda Trapp och leg. Fysioterapeut Andy Smith
Leg. Psykolog Linda Trapp och leg. Fysioterapeut Andy Smith
Ladda ned bild

Länkar

Om

Ekeby Hälsocenter
Ekeby Hälsocenter
Ekeby bruk 2L
752 63 Uppsala

018-419 91 02http://www.ekebyhalsocenter.se

Ekeby Hälsocenter har avtal med Region Uppsala för vårdcentral, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, gynekologi och psykoterapi.

Ekeby Hälsocenter erbjuder även hälso- och sjukvård till myndigheter, företag och privatpersoner.

Ekeby Hälsocenter ägs av Ekebygruppen Vård och Omsorg AB som även äger vårdcentralen Aros Hälsocenter och Ability Care som bedriver arbete med ungdomar med psykisk ohälsa.

Ekeby Hälsocenter är en nytänkande hälso- och sjukvårdsmottagning i Uppsala som driver utvecklingen mot en helhetssyn inom hälso- och sjukvård, främt inom primärvården.

Hälsoteamet på Ekeby Hälsocenter erbjuder olika typer av hälsoinsatser. Teamet består av allmänläkare, gynekologer, psykiater, fysioterapeuter, barnmorskor, distriktssköterskor, sjuksköterskor, dietist, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, undersköterskor, biomedicinsk analytiker och hälsopedagog.

Syftet med det hälsofrämjande arbetet är att förstärka både den fysiska och psykiska hälsan hos våra patienter. Insatserna är även ämnade att inspirera till att göra positiva livsstilsförändringar som leder till bättre och långvarig hälsa, som mer fysisk träning och bättre kostvanor.

Ekeby Hälsocenter startade i november 2011. Vårdcentralen finns i anrika Ekeby bruk i Uppsala. Efterfrågan från patienterna är stor och växande. Ekeby Hälsocenter är en av de större vårdcentralerna i Uppsala län och har närmare 10.000 listade patienter. För att kunna ta emot alla som söker sig till oss med bibehållen hög patientsäkerhet och tillgänglighet, korta väntetider och god service har vi kontinuerligt ökat våra resurser i form av personal och lokaler.

Vi är drygt 60 medarbetare fördelat på cirka 45 heltider. Vi arbetar i ett Hälsoteam där alla kollegor är nyckelpersoner med sin unika erfarenhet och kompetens.

Följ Ekeby Hälsocenter

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Ekeby Hälsocenter

Aros Läkarmottagning blir Aros Hälsocenter med ny ägare29.8.2018 08:33Pressmeddelande

Två av Uppsalas större vårdcentraler - Ekeby Hälsocenter och Aros Läkarmottagning - blir systervårdcentraler genom att ägarna till Ekeby Hälsocenter förvärvar Aros Läkarmottagning. I samband med ägarbytet byter Aros Läkarmottagning namn till Aros Hälsocenter. Förändringarna innebär att de två vårdcentralerna utvecklar sitt samarbete och kommer tillsammans att kunna erbjuda god tillgänglighet och ett brett utbud av hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalité.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum