PTS - Post- och telestyrelsen

Tydligt positiva samhällseffekter av PTS innovationstävling

Dela

En effektutvärdering visar att de innovationstävlingar som Post- och telestyrelsen (PTS) anordnar inom digital tillgänglighet ger signifikant positiva samhällseffekter. Trenden är positiv.

PTS innovationstävling ska bidra till att fler kan ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga.
PTS innovationstävling ska bidra till att fler kan ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga.

PTS innovationstävling har finansierat projekt som tillsammans nått 1,1–1,3 miljoner personer. Detta är personer som riskerat att hamna i digitalt utanförskap, då marknadens digitala tjänster inte alltid kan möta deras behov.

Det visar en oberoende effektutvärdering som PTS genomfört på regeringens uppdrag. Analysen av och rapporten om tävlingens effekter är gjord av konsultfirman Arthur D. Little (ADL).

Innovatörer har fått ökat fokus på digital tillgänglighet

Främjande av nytänkande innovationer är nödvändigt för att driva på utvecklingen mot ett tillgängligare och mer inkluderande digitalt samhälle. PTS har sedan 2010 genomfört årliga innovationstävlingar och har fram till idag finansierat 181 organisationer med sammanlagt 264 miljoner kronor.

Effektutvärderingen visar att PTS innovationstävling har bidragit till nya investeringar och etableringar på marknaden med fokus på ökad tillgänglighet. Utbudseffekterna är märkbara, om än svåra att kvantifiera.

Utvärderingen visar även att tävlingens effektivitet följer en positiv trend. Andelen projekt som har lyckats etablera sig på marknaden har märkbart ökat, allteftersom tävlingsprocessen utvecklats.

– Effektutvärderingen visar att innovationstävlingen är ett bra verktyg för att fler ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter, vilket bidrar till PTS uppdrag att stärka enskildas förmåga och möjligheter att använda informations- och kommunikationsteknik, säger Andreas Richter, chef på enheten för digital delaktighet.

PTS innovationstävling har bidragit till kunskapsspridning och gett ekonomisk nytta

I sin rapport lyfter ADL även fram följande effekter:

  • Tävlingen har ur en kvalitativ synvinkel bidragit till påtagliga effekter både socialt och ekonomiskt, varav kunskapsspridning internt inom verksamheten respektive externt mot andra aktörer särskilt lyfts fram.
  • 98 procent av de organisationer som deltagit i innovationstävlingen och som ADL har varit i kontakt med, menar att tävlingen har varit avgörande för genomförandet av vinstprojektet inom verksamheten.
  • De hittills finansierade projekten har genererat en ekonomisk nytta på omkring 196 miljoner kronor.

ADL konstaterar i sin rapport att PTS innovationstävling skapar en signifikant samhällsekonomisk nytta, både avseende ekonomiska och sociala effekter i förhållande till kostnaderna för genomförandet.

Effektutvärderingen utfördes under hösten 2021 och slutredovisades till regeringen den 15 december 2021.

Ta del av effektutvärderingen

Nyckelord

Kontakter

Bilder

PTS innovationstävling ska bidra till att fler kan ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga.
PTS innovationstävling ska bidra till att fler kan ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga.
Ladda ned bild

Om

PTS - Post- och telestyrelsen
PTS - Post- och telestyrelsen
Hälsingegatan 38
102 32 Stockholm

08-678 55 00https://www.pts.se/

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Tävlingen ingår i myndighetens uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre.

Just nu pågår nio projekt som finansieras inom ramen för PTS innovationstävlingar. Den senaste innovationstävlingen var ”Betaltjänster för alla”, den 17:e i ordningen. Vinnarna i den tävlingen utsågs i juni 2021.

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper. Genom innovationstävlingar får PTS möjlighet att bidra till att spännande idéer blir verklighet. Alla tidigare års vinnare finns på pts.se/innovation

Följ PTS - Post- och telestyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från PTS - Post- och telestyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum