Linköpings stift

Unik integrationsutbildning hålls i Linköping

Dela

En särskilt framtagen utbildning i att möta asylsökande och nyanlända vuxna, ungdomar och barn hålls av Linköpings universitet under vintern och våren. På måndag-tisdag 4-5 mars äger det sista kurstillfället rum, och press och media är välkommen.

Svenska kyrkan har en lång erfarenhet av att möta asylsökande och nyanlända vuxna, ungdomar och barn. Runt om i landets församlingar pågår dagligen en omfattande verksamhet av social och stödjande karaktär. I ljuset av detta finns ett behov av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Det sker på flera sätt och som ett led i detta har Svenska kyrkan på nationell nivå tagit initiativ till utbildningen ”Tillsammans i det mångkulturella samhället”.

Kursen vänder sig till anställda och ideella inom Svenska kyrkan som möter nyanlända i sitt arbete och är en så kallad uppdragsutbildning som skräddarsytts av Remeso, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet. Tanken är att deltagarna ska kunna utgå från och tillämpa exempel och erfarenheter ur sin arbetsvardag på kursinnehållet. De rustas och tränas i att reflektera kring frågor om värderingar och värdekonflikter och utgår från centrala begrepp som tolerans, normkritik, etnicitet, humanism och inkludering. 

Utbildningen startade i november 2018, och löper på kvartsfart för att kunna kombineras med arbete. Upplägget är självstudier på distans, i kombination med tre fysiska tvådagarsträffar i Linköping. Ett tjugotal personer är inskrivna och kursen, som är högskolepoängsgrundande, examineras i april 2019.

Den pågående utbildningen finansieras av Svenska kyrkans nationella nivå genom verksamhetsbudget inom Avdelningen för kyrkoliv (ordinarie stöd till stift och församlingar). Församlingar bidrar med arbetstid (kompetensutveckling och resor + boende). Samtal pågår om villkor, annan finansiering etc om det blir en fortsättning, men först ska den här kursen avslutas och utvärderas.

Det sista fysiska kurstillfället är alltså i Linköping den 4-5 mars. Vill ni ha en reporter närvarande i undervisningen går det bra, en eller båda dagarna, och det är möjligt att prata med deltagarna i pausen. Kyrkokansliets handläggare Sofia Sörner och kursansvarig lärare Anna Bredström är också tillgängliga, och beredda att avsätta tid för intervjuer.

För mer information och anmälan av närvaro:

Sofia Sörner, sakkunnig i Migrationsfrågor vid Svenska kyrkan
sofia.sorner@svenskakyrkan.se
tfn 018-16 99 84

Kursansvarig lärare, Linköpings universitet, Anna Bredström:
anna.bredstrom@liu.se
tfn 011–363242

Kontakter

Om

Linköpings stift
Linköpings stift
Ågatan 65 (Box 1367)
581 13 Linköping

013-24 26 00https://www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar Östergötland och norra Småland. Stiftsnivåns uppgift är att stötta de 100 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar. Biskopen i Linköpings stift heter Martin Modéus.

Följ Linköpings stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum