ECPAT

Unikt projekt ska hjälpa barn som utsatts för sexuell exploatering på nätet

Dela

ECPAT Sverige har beviljats stöd på 7,8 miljoner kronor från Arvsfonden för ett projekt där barn som har utsatts för sexuell exploatering ska kunna få rådgivning och hjälp med nedtagning av kränkande bilder och filmer som har spridits på nätet.

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva. Om så kallat egenproducerat material sprids utan samtycke kan det drabbade barnet må väldigt dåligt. Forskning visar att barn kan oroa sig även om bilden aldrig spridits, och än värre om spridningen är ett faktum. En annan stark känsla är maktlöshet, då spridningen är bortom barnets kontroll. Det förekommer också att förövare genom hot och utpressning tvingar barn att ta bilder på sig själva.

Med projektet ”Barnets röst om sexuell exploatering” vill ECPAT minska det psykiska lidandet för barn vars bilder och filmer spridits utom deras kontroll. Via en särskild webbsida kommer barn att kunna få rådgivning och information om sexuell exploatering och om hur kränkande material kan tas ner. Drabbade barn kommer även kunna få praktisk hjälp med nedtagning av bilder och filmer.

Som namnet säger är barnets egen röst och delaktighet en viktig del av projektet som - tack vare stödet från Arvsfonden - kan blir verklighet.

– ECPAT har ett unikt uppdrag att inhämta och sprida kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige. I det arbetet har vi sett ett ökat behov av att inhämta kunskap från barnen själva. Deras röster behövs för att vi ska kunna arbeta mer effektivt med stöd och förebyggande arbete, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

– Det här är ett projekt som återigen visar att civilsamhället ligger i utvecklingsfronten och snappar upp behov som växer fram i takt med samhällsutvecklingen. Jag är glad att vi kan ge stöd till såna här projekt. Det är det Arvsfonden är till för, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden. 

Projektet är treårigt och kommer att drivas i samråd med ECPATs egen Hotline, hotlines i de nordiska länderna, Nationella operativa avdelningen hos polisen och Sveriges främsta forskare på området. En av de deltagande forskarna i projektet är Linda Jonsson, Universitetslektor, Barnafrid, Linköpings universitet.

– Det här är ett mycket viktigt projekt ur flera aspekter. Först och främst sätter det ljus på en grupp barn som det sällan talas om. Från tidigare forskning vet vi att den här gruppen barn är i behov av stora stödinsatser och där samhället ofta sviker. Liknande projekt har gjorts internationellt, men aldrig tidigare i Sverige, säger Linda Jonsson.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Det gör vi på flera sätt. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver även ECPAT Hotline dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn.

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

ECPAT: Ökning av avklädda bilder och filmer som barn och unga tagit på sig själva3.4.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva. Risken finns att materialet sprids vidare utan samtycke, och det kan hamna på sidor där det finns förövare som utnyttjar bilderna för egna syften. Det förekommer också att förövare genom hot och utpressning tvingar barn att ta bilder på sig själva. Det visar årets rapport från barnrättsorganisationen ECPAT.

Ny forskningsstudie: Stora skillnader i åklagares kunskapsnivå när det gäller internetrelaterade sexualbrott mot barn skapar rättsosäkerhet1.2.2019 07:15:00 CETPressmeddelande

Vilken åklagare som driver ett ärende spelar en avgörande roll för hur internetrelaterade sexualbrott mot barn utreds. Det visar en ny forskningsstudie framtagen på uppdrag av ECPAT Sverige. Utöver grundläggande kunskap hos den enskilde åklagaren så visar både studien och aktuella rättsfall att åklagares personliga kvaliteter som mod och engagemang kan få en helt avgörande roll för fallets utgång.

Ny generalsekreterare på ECPAT Sverige har utsetts29.6.2018 09:20:00 CESTPressmeddelande

Anna Karin Hildingson Boqvist blir ny generalsekreterare på ECPAT Sverige. Hon jobbar nu som vikarierande barnombudsman och chef för myndigheten Barnombudsmannen. I dessa roller har Anna Karin Hildingson Boqvist haft övergripande ansvar för samtliga delar av verksamheten, både operativt och strategiskt. Under sina 16 år på Barnombudsmannen har hon haft olika roller som projektledare, jurist och enhetschef. -Jag är stolt och glad, men samtidigt ödmjuk inför det svåra men viktiga uppdrag ECPAT har. Jag har arbetat med barns rättigheter hela mitt yrkesliv och vet att barns och ungas egna erfarenheter är oerhört viktiga att ta tillvara. Vi vuxna sitter inte inne med alla svaren, även om vi ofta tror det, säger Anna Karin Hildingson Boqvist. Rekryteringen av en ny generalsekreterare har letts av ECPATs styrelseordförande; Kent Persson. Processen för att hitta rätt person till uppdraget som organisationens högsta chef har noggrant arbetats fram tillsammans med styrelsens övriga ledamöter. -

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum