ECPAT

Unikt projekt ska hjälpa barn som utsatts för sexuell exploatering på nätet

Dela

ECPAT Sverige har beviljats stöd på 7,8 miljoner kronor från Arvsfonden för ett projekt där barn som har utsatts för sexuell exploatering ska kunna få rådgivning och hjälp med nedtagning av kränkande bilder och filmer som har spridits på nätet.

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva. Om så kallat egenproducerat material sprids utan samtycke kan det drabbade barnet må väldigt dåligt. Forskning visar att barn kan oroa sig även om bilden aldrig spridits, och än värre om spridningen är ett faktum. En annan stark känsla är maktlöshet, då spridningen är bortom barnets kontroll. Det förekommer också att förövare genom hot och utpressning tvingar barn att ta bilder på sig själva.

Med projektet ”Barnets röst om sexuell exploatering” vill ECPAT minska det psykiska lidandet för barn vars bilder och filmer spridits utom deras kontroll. Via en särskild webbsida kommer barn att kunna få rådgivning och information om sexuell exploatering och om hur kränkande material kan tas ner. Drabbade barn kommer även kunna få praktisk hjälp med nedtagning av bilder och filmer.

Som namnet säger är barnets egen röst och delaktighet en viktig del av projektet som - tack vare stödet från Arvsfonden - kan blir verklighet.

– ECPAT har ett unikt uppdrag att inhämta och sprida kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige. I det arbetet har vi sett ett ökat behov av att inhämta kunskap från barnen själva. Deras röster behövs för att vi ska kunna arbeta mer effektivt med stöd och förebyggande arbete, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

– Det här är ett projekt som återigen visar att civilsamhället ligger i utvecklingsfronten och snappar upp behov som växer fram i takt med samhällsutvecklingen. Jag är glad att vi kan ge stöd till såna här projekt. Det är det Arvsfonden är till för, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden. 

Projektet är treårigt och kommer att drivas i samråd med ECPATs egen Hotline, hotlines i de nordiska länderna, Nationella operativa avdelningen hos polisen och Sveriges främsta forskare på området. En av de deltagande forskarna i projektet är Linda Jonsson, Universitetslektor, Barnafrid, Linköpings universitet.

– Det här är ett mycket viktigt projekt ur flera aspekter. Först och främst sätter det ljus på en grupp barn som det sällan talas om. Från tidigare forskning vet vi att den här gruppen barn är i behov av stora stödinsatser och där samhället ofta sviker. Liknande projekt har gjorts internationellt, men aldrig tidigare i Sverige, säger Linda Jonsson.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Det gör vi på flera sätt. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver även ECPAT Hotline dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn.

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Ny rapport från ECPAT: Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet. Kännedom saknas om regler och samtycke online9.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPATs nya rapport "Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex, men det är en form av sex” visar att den tekniska utvecklingen har förändrat barnets utforskande av sin sexualitet och att barn och unga har sex på nya sätt idag. Kunskapen om hur den tekniska utvecklingen har påverkat ungas sätt att ha sex är låg bland vuxna, vilka behöver kunna förmedla till barnen vilka regler som gäller på och utanför nätet.

Aktörer inom techbranschen tar gemensamt krafttag för att motverka sexuell exploatering av barn på nätet8.2.2022 10:17:58 CET | Pressmeddelande

ECPAT Sveriges telekomkoalition, som samarbetar för att förhindra, försvåra och förbygga att medlemsföretagens tjänster och produkter missbrukas för sexuella övergrepp mot barn, utvecklas nu till att omfatta även techbranschen. ECPAT Sveriges techkoalition kommer att fokusera på preventivt arbete och informationsutbyte, men även omvärldsbevakning och teknikutveckling i Sverige.

Ny rapport: Pojkar lägger ansvar på flickor när nakenbilder spridits på nätet24.1.2022 08:01:41 CET | Pressmeddelande

Idag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten “Tjejer måste sluta skicka bilder” om pojkar och deras attityder och beteenden vad gäller nudes (nakenbilder) intimitet, sexualbrott och åldersskillnader. Rapporten visar bland annat att pojkar lägger stort ansvar på flickor och tycker att de inte ska ge efter för tjat och påtryckningar. Det blir extra tydligt när det gäller spridning av nakenbilder, där pojkarna tycker att det är flickornas ansvar om det gått fel och att de aldrig borde ha skickat bilderna. Det gäller speciellt för flickor som inte har en kärleksrelation till mottagaren.

ECPAT Sverige har sedan 2018 tagit ned 1,3 miljoner övergreppsbilder av barn17.1.2022 11:12:56 CET | Pressmeddelande

Sedan 2018 har ECPAT Sverige samarbetat med ”Project Arachnid”, ett initiativ startat av organisationen Canadian Centre for Child Protection (C3P). ”Project Arachnid” är ett globalt webbaserat verktyg som söker och upptäcker bilder och filmer av sexuella övergrepp på barn. När övergreppsmaterialet granskats skickas ett meddelande till den digitala tjänsteleverantören för nedtagning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum