Vision

Uppsats om inkluderande ledarskap belönas av Vision

Dela

Chefer är förebilder i arbetet för inkluderande organisationer, men för att skapa ett verkligt gott arbetsplatsklimat krävs att såväl chefer som medarbetare tar ansvar. Det är en av slutsatserna i en uppsats skriven av Louise Högren och Vera Stenborg vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Uppsatsen belönas nu med Visions ledarskapsstipendium 2018.

Visions ledarskapsstipendium är på 20 000 kronor och delas ut varje år i syfte att uppmärksamma förutsättningar för ett gott ledarskap. I år tilldelas stipendiet Louise Högren, Värmdö, och Vera Stenborg, Stockholm, för uppsatsen ”Man brukar säga att det sitter i väggarna men det gör det ju inte, det sitter i människorna” - En kvalitativ studie om chefers upplevelser av arbetet för en inkluderande organisationskultur.

Syftet med studien är att undersöka hur chefer ser på arbetet med inkluderande organisationskulturer och på sin egen roll. Det framgår att chefer upplever att arbetet för en inkluderande organisationskultur är något som alla måste hjälpa till med, chefens roll är främst att vara en förebild i arbetet.

Cheferna pekar också på vikten av en tydlighet inom organisationen kring hur inkluderingen ska visa sig på arbetsplatsen, samt vilka rättigheter respektive skyldigheter samtliga anställda har.

- Alla människor inom en organisation har rätt att känna sig som en del av organisationen och känna sig inkluderade. Som en del av den rättigheten finns också skyldighet gentemot sina kollegor, att själv agera inkluderande för att få dem att känna sig inkluderade, säger Vera Stenborg

Louise Högren och Vera Stenborg hoppas att uppsatsen kan leda till att organisationer blir medvetna om den inkluderande organisationskulturens betydelse, inte bara för trivsel, utan även för prestation och resultat.

- En inkluderande organisationskultur behöver genomsyra organisationens alla nivåer, det räcker inte att bara säga att man jobbar för det utan det är ett aktivt och kollektivt arbete, säger Louise Högren.

 Visions motivering lyder:

Ett inkluderande arbetsklimat där det är tydligt att allas kompetenser bidrar till utveckling är viktigt både för den enskilde och för organisationen. Ett av huvudresultaten i uppsatsen är att alla på arbetsplatsen måste hjälpas åt för att förverkliga detta. Cheferna och deras ledarskap spelar en nyckelroll men att skapa en inkluderande kultur på arbetsplatser är ett arbete som kräver allas delaktighet. Genom att problematisera vad en inkluderande organisationskultur innebär för cheferna i studien bidrar författarna med detaljrika och värdefulla beskrivningar av hur utmaningarna kan se ut för chefer.

För ytterligare kommentarer, kontakta Vera Stenborg tfn: 076- 941 49 94 eller Louise Högren, tfn: 070- 920 86 82

För ytterligare frågor om Visions ledarskapsstipendium, kontakta Jonas Karlsson, ledarskapsstrateg i Vision, tfn 076 – 133 03 31

Kontakter

Bilder

Vera Stenborg (vänster) och Louise Högren (höger)
Vera Stenborg (vänster) och Louise Högren (höger)
Ladda ned bild

Dokument

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 197 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Hur når vi jämställda löner?8.3.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

Vision har jämfört lönerna för tre yrkesgrupper som arbetar i en sektor där de flesta är kvinnor respektive i en sektor där de flesta är män. Beräkningarna har gjorts utifrån Statistiska centralbyråns lönestatistik för yrkena Informatör/kommunikatör, IT- tekniker och HR-chef. Det visar sig att det skiljer tusentals kronor i lön varje månad mellan en informatör eller en IT- tekniker som jobbar i den kvinnodominerade välfärden, jämfört med samma yrkesgrupper i den mansdominerade privata sektorn.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum