Vision

Uppsats om inkluderande ledarskap belönas av Vision

Dela

Chefer är förebilder i arbetet för inkluderande organisationer, men för att skapa ett verkligt gott arbetsplatsklimat krävs att såväl chefer som medarbetare tar ansvar. Det är en av slutsatserna i en uppsats skriven av Louise Högren och Vera Stenborg vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Uppsatsen belönas nu med Visions ledarskapsstipendium 2018.

Visions ledarskapsstipendium är på 20 000 kronor och delas ut varje år i syfte att uppmärksamma förutsättningar för ett gott ledarskap. I år tilldelas stipendiet Louise Högren, Värmdö, och Vera Stenborg, Stockholm, för uppsatsen ”Man brukar säga att det sitter i väggarna men det gör det ju inte, det sitter i människorna” - En kvalitativ studie om chefers upplevelser av arbetet för en inkluderande organisationskultur.

Syftet med studien är att undersöka hur chefer ser på arbetet med inkluderande organisationskulturer och på sin egen roll. Det framgår att chefer upplever att arbetet för en inkluderande organisationskultur är något som alla måste hjälpa till med, chefens roll är främst att vara en förebild i arbetet.

Cheferna pekar också på vikten av en tydlighet inom organisationen kring hur inkluderingen ska visa sig på arbetsplatsen, samt vilka rättigheter respektive skyldigheter samtliga anställda har.

- Alla människor inom en organisation har rätt att känna sig som en del av organisationen och känna sig inkluderade. Som en del av den rättigheten finns också skyldighet gentemot sina kollegor, att själv agera inkluderande för att få dem att känna sig inkluderade, säger Vera Stenborg

Louise Högren och Vera Stenborg hoppas att uppsatsen kan leda till att organisationer blir medvetna om den inkluderande organisationskulturens betydelse, inte bara för trivsel, utan även för prestation och resultat.

- En inkluderande organisationskultur behöver genomsyra organisationens alla nivåer, det räcker inte att bara säga att man jobbar för det utan det är ett aktivt och kollektivt arbete, säger Louise Högren.

 Visions motivering lyder:

Ett inkluderande arbetsklimat där det är tydligt att allas kompetenser bidrar till utveckling är viktigt både för den enskilde och för organisationen. Ett av huvudresultaten i uppsatsen är att alla på arbetsplatsen måste hjälpas åt för att förverkliga detta. Cheferna och deras ledarskap spelar en nyckelroll men att skapa en inkluderande kultur på arbetsplatser är ett arbete som kräver allas delaktighet. Genom att problematisera vad en inkluderande organisationskultur innebär för cheferna i studien bidrar författarna med detaljrika och värdefulla beskrivningar av hur utmaningarna kan se ut för chefer.

För ytterligare kommentarer, kontakta Vera Stenborg tfn: 076- 941 49 94 eller Louise Högren, tfn: 070- 920 86 82

För ytterligare frågor om Visions ledarskapsstipendium, kontakta Jonas Karlsson, ledarskapsstrateg i Vision, tfn 076 – 133 03 31

Kontakter

Bilder

Vera Stenborg (vänster) och Louise Högren (höger)
Vera Stenborg (vänster) och Louise Högren (höger)
Ladda ned bild

Dokument

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Öppet Brev från 10 organisationer till Sveriges politiker: ta ungas pyskiska ohälsa på allvar!5.9.2018 14:44Pressmeddelande

Det är ett faktum att fler och fler unga mår psykiskt dåligt. Det är en nedåtgående spiral som varit mer än tydlig de senaste åren. Många pratar om den. Men nu behöver vi politiker som agerar. Därför riktar vi det här öppna brevet till er, landets ansvariga politiker. Det är dags att ni alla tar ungas psykiska hälsa på det allvar våra barn och unga förtjänar!

Fem faktorer för framtidens socialtjänst29.8.2018 10:39Pressmeddelande

Vision har startat en dialog med 30 000 medlemmar som jobbar inom socialt arbete i syfte att samla in idéer och synpunkter på hur den sociala välfärden kan utvecklas. Bakgrunden är regeringens översyn av socialtjänstlagen och vissa delar av socialtjänstens arbete, som pågår fram till 2020, och där Vision har en expertroll. Visions medlemmar har i denna sammanställning identifierat fem faktorer som är mest angeläget att åtgärda för att människor ska få ett så bra socialt stöd som möjligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum