Svensk Kollektivtrafik

Välkommet med tydligare råd – men det läggs enorma krav på det personliga ansvaret

Dela

Folkhälsomyndighetens förtydligande den 10 juni av de allmänna råden för kollektivtrafiken under covid-19-pandemin är ett välkommet komplement till de tidigare resedirektiven. Men fortfarande är många frågor obesvarade. Branschen förväntar sig därför att myndigheterna kraftfullt kommunicerar resenärernas egna ansvar, annars riskeras ökad trängsel vid regionala och lokala resor som inte har platsbokning.

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik
Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

Folkhälsomyndigheten och regeringen har hävt den tidigare avrådan från icke nödvändiga resor och de nya reglerna börjar gälla från och med den 13 juni 2020. Förtydligande för kollektivtrafiken kom den 10 juni, med nya allmänna råd:

• om det är möjligt, gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt,
• undvika att resa med sådan kollektivtrafik och sådana allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats,
• hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.

- Vi har stor förståelse för att folk vill kunna röra sig fritt i landet och resa kollektivt, men med nya resandemönster under sommaren kommer det att bli i stort sätt omöjligt att förutse var och när det kan uppstå trängsel och därmed ökad risk för smittspridning. Våra medlemmar och operatörer som är ansvariga för såväl regionala och lokala resor utan platsbokning, kommer att göra allt de kan för att kunna erbjuda den kapacitet som krävs på ett säkert sätt. Men de allmänna råden kommer att ställa enorma krav på att resenärerna tar ett eget personligt ansvar för att undvika trängsel och därmed smittspridning, säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Sverige har under hela coronapandemin arbetat enträget och kraftfullt för att göra kollektivtrafiken så säker som möjligt och bidra till minskad smittspridning. Det har gjorts genom åtgärder riktade till både hos resenärer och ombordpersonal, bland annat med informationskampanjer, ökad kapacitet trots mycket färre resenärer, ökad städningsfrekvens, avstängda framdörrar och till och med uppmaningar till resenärerna att resa enbart om de måste. Att skapa mindre trängsel har fungerat till stor del tack vare att så många resenärer har följt Folkhälsomyndighetens rekommendation om att enbart göra nödvändiga resor och att många har valt att åkt utanför högtrafiktid. Men redan innan förtydligandet hade resandet ökat på flera håll i Sverige och många av Svensk Kollektivtrafiks medlemmar känner en oro och har redan ställt sig frågan hur de ska kunna möta en ökad efterfrågan i sommar utan trängsel.

Folkhälsomyndighetens förtydligande av de allmänna råden ger tyvärr fortfarande inte svar på viktiga frågor kring hur råden ska fungera i praktiken, såsom:

• Vad är Folkhälsomyndighetens definition av trängsel? Utan en tydlig definition blir det omöjligt för våra medlemmar och deras operatörer att besluta kring när trängsel uppstår och inte.
• Vilka resenärer ska prioriteras om trängsel uppstår?

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik
Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Minskade skattesubventioner av förmånsbilarna ett viktigt första steg18.9.2020 15:17:30 CESTPressmeddelande

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om att minska skattesubventioneringen av förmånsbilarna. I dag subventioneras många bilmodeller med 10 - 20 000 kr per år. Effekten har blivit minskat kollektivtrafikresande och fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar som körs mer än de annars skulle gjort. Skattesubventioneringen av förmånsbilarna ökar klimatutsläppen med 18 000 ton varje år och kostar staten 1,5-2 miljarder kr i minskade skatteintäkter, visar en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

För lite och för sent med 2 miljarder till kollektivtrafiken14.9.2020 15:55:47 CESTPressmeddelande

Idag presenterade regeringen ett paket för grön återhämtning med ett riktat stöd till kollektivtrafiken. - Två miljarder nästa år är ett steg i rätt riktning, men det är för lite och för sent för att undvika indragna turer, nedlagda linjer och höjda biljettpriser nästa år med sparkade bussförare och ökade klimatutsläpp som följd, säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Branschvägledning för hantering av höstens utmaningar i kollektivtrafiken13.8.2020 14:30:00 CESTPressmeddelande

Svensk Kollektivtrafik har, i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tagit fram en branschvägledning inför höstens utmaningar gällande covid-19 för den lokala och regionala kollektivtrafiken där det inte finns möjlighet till platsbokning. Syftet med dokumentet är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och andra berörda aktörer samt nå en någorlunda enhetlig hantering över hela landet. Dokumentet är en vägledning och inte en bindande föreskrift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum