Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet får en delseger - stödpaket till vanliga Malmöbor och ideella föreningar ska utredas

Dela

På dagens kommunstyrelsemöte hade Vänsterpartiet ett nämndsinitiativ om att skapa ett stödpaket för vanliga Malmöbor och ideella föreningar. Kommunstyrelsen beslutade att ge stadskontoret i uppdrag att utreda förslagen och återkomma med beslutsförslag.

-  Vi är glada att Malmös styre insett att de insatser som nu görs under Corona-krisen inte enbart kan riktas till företag, det blir klassmässigt helt fel. De med minst marginaler är inte längre bortglömda! Vi hoppas nu att kommunledningen kommer att lansera ett stödpaket för vanliga Malmöbor som drabbas, säger Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen.

Några av de förslag Vänsterpartiet har identifierat som viktiga för Malmöbornas framtid är:

  •  Att MKB omedelbart inför ett vräkningsstopp för personer som inte kan betala hyran för att de akut blivit utan inkomst, istället ska en avbetalningsplan upprättas eller hyrorna efterskänks.
  • Att personer inom daglig verksamhet ska tillåtas få habiliteringsersättning när de är hemma för att daglig verksamhet stänger eller att de är sjuka under en tidsbegränsad period.
  • Att maten på kommunens äldreboenden vissa dagar levereras av lokala restauranger.
  • Att extra specialpedagogiskt stöd riktas till de elever som nu har distansundervisning och har svårt att nå målen.
  • Att Malmö Stad går in med ett stödpaket för kostnader i samband med att ideella kulturföreningars arrangemang avbokas.
  • Att kommunstyrelsen ger utökat stöd till t.ex. Skåne Stadsmission, ABF Malmö, HelaMalmö, Malmös kvinno-, tjej och transjourer, värmestugorna som drivs i ideell regi samt ideella kulturföreningar som prövas svårt under krisen.
  • Att en fond upprättas tillsammans med Region Skåne för kulturarbetare, som blir helt utan inkomster, att söka medel ur.
  • Att Malmö Stad säkerställer att hemtjänstpersonal har adekvat skyddsutrustning.

- Vi har ett antal exempel på åtgärder som skulle kunna ingå i ett sådant paket, det finns säkert många fler förslag. Det viktiga för oss är inte vilka åtgärder som väljs, utan att något görs för den vanlige Malmöbon eller ideella föreningen utan marginaler som drabbas. Vi ser fram emot at fatta beslut om ett paket framöver, säger Anders Skans (V) gruppledare och ersättare i kommunstyrelsen. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Driv boenden i offentlig regi!4.6.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Vi i Vänsterpartiet anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker Kommunförbundet Skåne ska samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna, istället för att upphandla privata boenden. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.

Vänsterpartiet föreslår stödpaket för Malmöbor och ideella föreningar14.4.2020 05:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunledningen har tagit flera initiativ för att stödja det lokala näringslivet på olika sätt - vilket vi tycker är bra, för att trygga jobben och försörjningen. Vi saknar dock ett stödpaket för vanligt folk som drabbas hårt när deras försörjning upphör från en dag till en annan, för alla de som saknar ett hem och för de ideella föreningar som får kämpa hårt under krisen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum