Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet kräver stopp för nedskärningar

Dela
På dagens kommunstyrelsemöte behandlades bland annat flera initiativ och motioner av Vänsterpartiet, samt Malmö stads budget för 2023. Förslaget på bordet var att kommunstyrelsen ska återkomma med ett nytt reviderat budgetförslag som tar hänsyn till nya uppdaterade prognoser och höstens valresultat.

- Vänsterpartiets mål är att styra i Malmö stad. Vi kräver att det förs en politik som minskar klyftor och utvecklar välfärden, inte motsatsen. För oss är politikens innehåll det viktiga. Därför vill vi att den budget som kommunstyrelsen ska förelägga kommunfullmäktig i höst inte ska innehålla några nedskärningar på välfärden, istället ska satsningar göras för att vår gemensamma välfärd ska bli bättre, säger Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen i en kommentar.

Vänsterpartiet hade sett fram emot en budgetdebatt inför valet, om hur Malmö stad ska styras och vad de olika partierna vill prioritera. Nu verkar det inte bli någon sådan debatt.

- Det är tråkigt att de styrande partierna inte vågar lägga fram en budget så att vi vet vad de vill inför kommande mandatperiod. Vi i Vänsterpartiet är tydliga med att vi vill finansiera välfärden fullt ut. Ifall den statliga politiken efter valet inte bidrar till ökade inkomster för Malmö stad väljer vi en lokal skattehöjning framför nedskärningar, säger Anders Skans (V) gruppledare och ersättare i kommunstyrelsen. 

Övriga ärenden som Vänsterpartiet hade synpunkter på var följande (alla skriftliga reservationer och särskilda yttranden bifogas som bilagor):

 • Ärende 3. Remiss från Naturvårdsverket - Esbosamråd om Danmarks påbörjade arbete med vattenområdesplaner - Vi yrkade på en tilläggsmening.
 • Ärende 17. Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2021 - Vi  lämnade in ett särskilt yttrande om vikten av ett mer samlat grepp kring hemlöshetsarbetet.
 • Ärende 18. Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande projekt 8957 Friisgatan - delsträcka Södra Förstadsgatan - Norra Skolgatan - Vi anser att man behöver beakta cykeltrafiken i detta.
 • Ärende 20. Utredning av Startup District och MINC - Vi vill att man i utredningen beaktar perspektiv kring hur kvinnor och personer som rasifieras kan få ta del av resurser kring inkubatorer.

 • Ärende 22. Nämndinitiativ från Stefana Hoti (MP) och Janne Grönholm (MP) om att stötta blockad av rysk olja och gas - Vi yrkade bifall till initiativet.
 • Ärende 23. Nämndinitiativ från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om att upphäva beslutet om undantag för vissa av Malmös områden i EBO-lagen. - Vi yrkade bifall till initiativet.
 • Ärende 28. Utvärdering av kommunstyrelsens bidragsgivning avseende jämställdhet, antidiskriminering, barnets rättigheter och nationella minoriteter. - Vi yrkade att om bidragen som föreslaget ska tas bort ska det istället ersättas med nämndsövergripande, tydliga, uppföljbara mål där vi på sikt kan följa upp och utveckla arbetet.
 • Ärende 29. Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor Vi yrkade att tidigare gällande dokumenten kvarstår och revideras. I andra hand yrkade vi att det tas fram nämndsövergripande, tydliga, uppföljbara mål där även Malmö stads arbetsgivaransvar ingår. 
 • Ärende 31. Uppdrag budget 2021 – Utredning av förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att främja fler arbetstillfällen i staden. - Vi anser att det är väldigt viktigt att ett yttre godsspår anläggs. 

 • Ärende 35. Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande för Stensjöns förskola, Stensjön 1 - Vi ville att förskoleförvaltningen får i uppdrag att minska antalet barn på förskolan så att lekytan ökar, samt placera solceller på taket.
 • Ärende 37. Översiktsplan för Malmö 2019-2022 - Vi lämnade ewtt särskilt yttrande med våra synpunkter på hur Malmö ska utvecklas

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Förbättra rehabiliteringsprocessen29.3.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning. När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler, istället behövs både nya arbetssätt och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna. Samtidigt vittnar många sjukskrivna medarbetare och tidigare anställda inom Malmö stad om svårigheter att rehabiliteras tillbaka till arbete eller få möjlighet att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter inom hela staden.

Vräk inte barn!24.3.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Just nu pågår utredningen ”Uppsägning av hyresgäster som begått brott” som ska ”se över den hyresrättsliga regleringen kring uppsägning av hyresavtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, begått brott i lägenheten eller i närområdet”. Det var den förra regeringen som tillsatte utredningen, men nu har regerings­partierna och SD gått ut med att de vill gå ännu längre. De riktar särskilt in sig på att öka möjligheterna att vräka hela familjer på grund av vad någon i familjen gjort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum