Formas

Världshavsdagen 8 juni - avstamp för FN:s årtionde för havsforskning

Dela

Välkommen på digitalt seminarium! Världshavsdagen eller World Ocean Day som dagen också kallas uppmärksammas årligen den 8 juni i FN:s regi.

Foto: Akvariehall. Universeum, Göteborg.
Foto: Akvariehall. Universeum, Göteborg.

Forskningsrådet Formas bjuder i samverkan med Göteborgs Universitet, Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten, Kristinebergs forsknings- och innovationscentrum, Sida, SMHI och Universeum in till ett direktsänt samtal klockan 13.00 till 15.00. Det är öppet för alla att delta. Syftet är att uppmärksamma FN:s årtionde för havsforskning 2021-2030. Sveriges fyra prioriterade områden under årtiondet är: ekosystembaserad havsförvaltning, havsmedvetenhet, data och innovationer. Universeum presenterar även sin nya satsning på hav.

Formas generaldirektör välkomnar med en lägesbild och dagen inleds därefter med ett öppningsanförande från Kronprinsessan Victoria. Under seminariet kommer vi att få ta del av anföranden och samtal med statsråden Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning som är beskyddare för årtiondet samt Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister. Dagen bjuder också på anföranden och samtal från samverkande myndigheter och organisationers generaldirektörer och medarbetare.

Dagen avslutas med att Formas generaldirektör presenterar den nationella kommittén för FN:s årtionde för havsforskning och arbetet framåt. Hon kommer också att berätta om Formas nya uppdrag att leda ett nytt tioårigt nationellt forskningsprogram om hav och vatten och hur det kan samverka med uppdraget att stå som värd för det svenska arbetet med FN:s årtionde för havsforskning.

Moderator för dagen är Jessica Hjerpe Olausson.

För mer information om programmet läs här Världshavsdagen - Formas

Kontakt:
Zandra Thuvesson, strategisk kommunikatör, Formas
E-post: zandra.thuvesson@formas.se, 073-024 92 08

Kontakter

Bilder

Foto: Akvariehall. Universeum, Göteborg.
Foto: Akvariehall. Universeum, Göteborg.
Ladda ned bild

Om

Formas
Formas
Drottninggatan 89
11182 Stockholm

08-7754000http://www.formas.se/

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Följ Formas

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Formas

Välkommen storsatsning på klimatet17.12.2020 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Med dagens forsknings- och innovationsproposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige ger regeringen forskningsrådet Formas möjlighet att storsatsa på det nationella forskningsprogrammet om klimat. Ett tydligt medskick är att låta forskning om biologisk mångfald och ekosystem ingå i programmet. Samtidigt får Formas i uppdrag att starta ett nytt forskningsprogram kring hav och vatten. Ytterligare satsningar är att forskningsprogrammet inriktat på en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor nu får långsiktig finansiering och att det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande får uppdrag att satsa på forskning kring såväl social bostadspolitik som klimatanpassning, landsbygdsutveckling och regional planering. – Det är mycket glädjande att Formas får förtroendet att med ännu större kraft utveckla och förstärka forskningen kring de stora samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför, säger Ingrid Petersson, Formas generaldirektör. Det natio

Ny forskningssatsning om samhällseffekter av covid-19 inför framtida kriser15.12.2020 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, har som en akut insats under pandemin gått samman för att finansiera projekt som kan skapa kunskap inför framtida samhällskriser. Projekten får dela på 20 miljoner kronor och kommer under det närmaste året att ta reda på hur Sveriges förmåga att hantera kriser kan bli bättre.

Mångmiljonsatsning på svenska centrum för livsmedelsforskning och innovation18.11.2020 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Forskningsrådet Formas finansierar fyra centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Syftet är att bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan genom nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället. I satsningen fördelas 192 miljoner kronor mellan fyra centrumbildningar med ett stort antal deltagande parter runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum