Vision

Vision: Satsningen på 2,2 miljarder missar ledarskapet

Dela

Det räcker inte med satsningar på kompetenshöjning för att hejda personalgenomströmningen i äldreomsorgen, menar Vision. Arbetsgivarna måste erbjuda bra arbetsvillkor där chefer ser och stöttar medarbetarna. För att klara det krävs mer ledarskap och fler chefer som tar ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.

- Just nu sliter omsorgscheferna för att hindra smittspridning och skapa en säker arbetsmiljö för sina medarbetare. Samtidigt ser vi att förutsättningarna ofta brister och att chefer saknar stöd. Under pandemin riskerar det att få stora konsekvenser, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

I en färsk enkät där Vision frågat 570 enhetschefer inom kommunal äldreomsorg svarade nästan en fjärdedel att de funderat på att returnera sina arbetsmiljöuppgifter till en överordnad chef då de saknar resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för sin personal. Det är en tydlig signal om att chefernas möjlighet att stötta sin personal måste stärkas.

Chefer inom vård och omsorg den grupp på arbetsmarknaden som har flest medarbetare per chef. År 2009 var det genomsnittliga antalet medarbetare per chef i den kommunala äldreomsorgen 54. 2015 hade det ökat till i genomsnitt 60. Trots att båda enskilda kommuner och arbetsgivarorganisationen SKR sedan dess uttalat hur viktiga cheferna är för att skapa att skapa god verksamhet med bra arbetsmiljö kan vi endast se marginella eller inga positiva förändringar.

- Forskning visar att allt för många medarbetare per chef minskar engagemang och arbetstillfredsställelse samt leder till ökat missnöjde med arbetsmiljön, ökad sjukfrånvaro och därmed större personalomsättning. Hög personalomsättning innebär allvarligt negativa effekter för äldreomsorgen och möjligheten att minska smittspridning av Covid-19, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 746 21 24. 

Kontakter

Bilder

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Facken ställer krav på Hörby kommun pga. usel arbetsmiljö samt efter allvarlig incident24.9.2020 11:35:56 CESTPressmeddelande

Vision, Akademikerförbundet SSR, SACO-rådet, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet samt Vårdförbundet lämnar idag, torsdag in en framställan om arbetsmiljöåtgärd mot Hörby kommun efter incidenten på Örenäs slott. Huvudskyddsombud och skyddsombud för förbunden begär att en extern utredning gällande den usla arbetsmiljön samt kring kränkande särbehandling och dess konsekvenser görs.

Vision: Låt medarbetare i välfärden bidra till omställning genom koldioxidbudgetering21.9.2020 11:28:55 CESTPressmeddelande

Kommuner och regioner har ett stort ansvar för att förverkliga den gröna omställningen, men verktygen för medarbetarna att arbeta för minskade utsläpp alltför osynliga i regeringens budget. Det anser fackförbundet Vision, som är kritiskt till att medlemmarna ofta saknar förutsättningar att arbeta för ökad hållbarhet. Nu uppmanar Vision regeringen att satsa på koldioxidbudgetering i kommuner och regioner.

Vision: Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten17.9.2020 06:30:00 CESTPressmeddelande

Nästan hälften av socialcheferna som svarat på Visions Novus-undersökning uppger att det är svårt att inom befintliga budgetramar ge de insatser individen har behov av och rätt till. En tredjedel av socialcheferna anser att det är svårt att göra bedömningar och utredningar enligt de krav lagen ställer. Framförallt är det insatser riktade mot barn, unga och äldre som drabbas.

Socialchefsrapporten 2020 - För en likvärdig socialtjänst17.9.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

I årets socialchefsundersökning har Vision bland annat ställt frågor om det ekonomiska läget och hur det påverkar verksamheten och dess kvalitet. Av svaren framgår tydligt att det råder obalans mellan krav och resurser inom socialtjänsten. Socialtjänstens resurser räcker ofta helt enkelt inte till för att uppfylla de krav som finns på verksamheten och för att tillgodose de lagstiftade rättigheter människor har av stöd och hjälp. Det drabbar de som i olika skeden i livet behöver socialtjänstens insatser och det bidrar till en mycket ansträngd situation för medarbetare i socialtjänsten och verksamheternas chefer.

Livsviktiga beslut för ett värdigt liv - om biståndshandläggarens roll och villkor10.9.2020 06:30:00 CESTPressmeddelande

I den här rapporten beskriver vi vilken viktig roll biståndshandläggare har för att en person med funktionsnedsättning eller en äldre person ska få det stöd och de insatser den personen behöver utifrån sina individuella behov för att kunna leva ett värdigt liv. För det krävs utbildning, kompetens och engagemang. Men det krävs också goda arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och uppskattning i yrket och rimliga och jämställda löner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum