Vision

Vision: Satsningen på 2,2 miljarder missar ledarskapet

Dela

Det räcker inte med satsningar på kompetenshöjning för att hejda personalgenomströmningen i äldreomsorgen, menar Vision. Arbetsgivarna måste erbjuda bra arbetsvillkor där chefer ser och stöttar medarbetarna. För att klara det krävs mer ledarskap och fler chefer som tar ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.

- Just nu sliter omsorgscheferna för att hindra smittspridning och skapa en säker arbetsmiljö för sina medarbetare. Samtidigt ser vi att förutsättningarna ofta brister och att chefer saknar stöd. Under pandemin riskerar det att få stora konsekvenser, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

I en färsk enkät där Vision frågat 570 enhetschefer inom kommunal äldreomsorg svarade nästan en fjärdedel att de funderat på att returnera sina arbetsmiljöuppgifter till en överordnad chef då de saknar resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för sin personal. Det är en tydlig signal om att chefernas möjlighet att stötta sin personal måste stärkas.

Chefer inom vård och omsorg den grupp på arbetsmarknaden som har flest medarbetare per chef. År 2009 var det genomsnittliga antalet medarbetare per chef i den kommunala äldreomsorgen 54. 2015 hade det ökat till i genomsnitt 60. Trots att båda enskilda kommuner och arbetsgivarorganisationen SKR sedan dess uttalat hur viktiga cheferna är för att skapa att skapa god verksamhet med bra arbetsmiljö kan vi endast se marginella eller inga positiva förändringar.

- Forskning visar att allt för många medarbetare per chef minskar engagemang och arbetstillfredsställelse samt leder till ökat missnöjde med arbetsmiljön, ökad sjukfrånvaro och därmed större personalomsättning. Hög personalomsättning innebär allvarligt negativa effekter för äldreomsorgen och möjligheten att minska smittspridning av Covid-19, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 746 21 24. 

Kontakter

Bilder

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision: Äldreomsorgschefer bör frånsäga sig sina arbetsmiljöuppgifter14.5.2020 12:41:15 CESTPressmeddelande

Vision uppmanar idag chefsmedlemmar i äldreomsorgen att returnera sina arbetsmiljöuppgifter om de anser att det saknas tillräckliga resurser, befogenheter eller kunskap för att kunna utföra dessa uppgifter. Vision skickar också ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren och Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, där förbundet påpekar att SKR och arbetsgivarna har misslyckats med att ge chefer i äldreomsorgen förutsättningar att utföra sina arbetsmiljöuppgifter.

Ny enkät: Chefer i äldreomsorgen saknar resurser för en säker arbetsmiljö13.5.2020 11:16:00 CESTPressmeddelande

När Vision frågade 570 enhetschefer inom kommunal äldreomsorg om deras möjligheter att fullt ut förebygga smitta av Covid-19 svarade knappt hälften att skyddsutrustningen är tillräcklig. Nästan en fjärdedel av cheferna har funderat på att returnera sina arbetsmiljöuppgifter till en överordnad chef då de saknar resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för sin personal.

Välfärdens medarbetare behöver förutsättningar att möta de växande behoven i krisen15.4.2020 13:01:36 CESTPressmeddelande

De ökade anslagen till kommuner och regioner i vårändringsbudgeten behöver användas till satsningar på arbetsmiljö och goda villkor. Trycket på verksamheterna är hårt och för att klara bemanning och kvalitet måste arbetsgivarna ge medarbetare och chefer rätt förutsättningar. Vision efterfrågar också ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och frivilligorganisationerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum