Vision

Vision: Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

Dela

Nästan hälften av socialcheferna som svarat på Visions Novus-undersökning uppger att det är svårt att inom befintliga budgetramar ge de insatser individen har behov av och rätt till. En tredjedel av socialcheferna anser att det är svårt att göra bedömningar och utredningar enligt de krav lagen ställer. Framförallt är det insatser riktade mot barn, unga och äldre som drabbas.

-  Resultatet av vår undersökning liksom de signaler vi får från Visions chefsmedlemmar är tydliga; resurserna räcker inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag. Vi har en lagstiftning som garanterar välfärdstjänster, därför måste det finnas resurser att tillgodose individers rättigheter i hela landet. För det behövs såväl nationella som lokala initiativ, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

De verksamhetsområden som anses påverkas särskilt negativt av de ekonomiska förutsättningarna är sociala barn- och ungdomsvården och äldreomsorgen.

Svårigheterna är större i mindre kommuner som inte ligger i storstadslänen. Vision tror inte att enbart mer resurser kommer att vara tillräckligt för att skapa en jämlik socialtjänst i hela landet. Istället behöver ansvarsfördelningen förändras och det krävs modiga politiker som vill diskutera den känsliga frågan om kommunsammanläggningar.

Allra svårast är att arbeta uppsökande och förebyggande, något som 59 procent av de tillfrågade socialcheferna uppger.

- I debatten om ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet ropas ofta att socialtjänsten måste jobba mer förebyggande. För att klara det krävs tillräckligt med resurser och långsiktiga planeringsförutsättningar för socialtjänstens medarbetare. Det förebyggande arbetet måste också in i den nya socialtjänstlagen på ett tydligt sätt, säger Veronica Magnusson.

Visions Socialchefsrapport bygger på en enkät som genomförts av Novus under maj 2020. Därutöver har åsikter inhämtats via fokusgrupper och intervjuer med enskilda chefsmedlemmar.

Läs Visions Socialchefsrapport 2020 på https://vision.se/Opinion/rapporter/2020/

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 – 746 21 24.

Kontakter

Bilder

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Socialchefsrapporten 2020 - För en likvärdig socialtjänst17.9.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

I årets socialchefsundersökning har Vision bland annat ställt frågor om det ekonomiska läget och hur det påverkar verksamheten och dess kvalitet. Av svaren framgår tydligt att det råder obalans mellan krav och resurser inom socialtjänsten. Socialtjänstens resurser räcker ofta helt enkelt inte till för att uppfylla de krav som finns på verksamheten och för att tillgodose de lagstiftade rättigheter människor har av stöd och hjälp. Det drabbar de som i olika skeden i livet behöver socialtjänstens insatser och det bidrar till en mycket ansträngd situation för medarbetare i socialtjänsten och verksamheternas chefer.

Livsviktiga beslut för ett värdigt liv - om biståndshandläggarens roll och villkor10.9.2020 06:30:00 CESTPressmeddelande

I den här rapporten beskriver vi vilken viktig roll biståndshandläggare har för att en person med funktionsnedsättning eller en äldre person ska få det stöd och de insatser den personen behöver utifrån sina individuella behov för att kunna leva ett värdigt liv. För det krävs utbildning, kompetens och engagemang. Men det krävs också goda arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och uppskattning i yrket och rimliga och jämställda löner.

Vision: Framtidens socialtjänst kräver mer kraftfulla förändringar26.8.2020 15:05:00 CESTPressmeddelande

De förslag som utredningen Framtidens socialtjänst idag presenterar innehåller mer av generella bestämmelser och minskad detaljerad lagstiftning. Syftet är gott; att öka handlingsutrymmet utifrån de individuella behoven av socialtjänstens insatser. Men Vision ser en stor risk att det kommunala handlingsutrymmet blir för stort och att socialtjänstens insatser kommer att styras av kommunala budgetramar snarare än av lagstiftarens intentioner och den professionella bedömningen. Det finns också en överhängande risk att likvärdigheten mellan kommunernas socialtjänst minskar än mer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum